Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsnormer och utemiljönormer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsnormer och utemiljönormer"— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsnormer och utemiljönormer
Presentation av enkät sammanställd av Kommunförbundet Skåne

2 15 kommuner Bromölla Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Hörby
Kristianstad Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Sjöbo Tomelilla Örkelljunga 15 kommuner

3 Utemiljönorm Vilket normtal/riktvärde gäller i kommunen för antal m² uteyta per barn vid planering av skolor och förskolor? I de fem senaste byggloven/detaljplaner för förskolor och skolor, har normtalet uppfyllts?

4

5 Båstad Eslöv Kristianstad Landskrona Lomma Osby Sjöbo Tomelilla

6 Bromölla m² per barn Helsingborg 25 m² per barn upp till åk 5 Hässleholm 40 m² per barn Hörby 40 m² per barn Lund 38 m² per barn förskola- åk 5, 25 m² per barn åk 6- 9 Malmö 30 m² per barn förskola, 15 m² per barn skola Örkelljunga 40 m² per barn

7 Bromölla m² per barn Helsingborg 25 m² per barn upp till åk 5 Hässleholm 40 m² per barn Hörby 40 m² per barn Lund 38 m² per barn förskola- åk 5, 25 m² per barn åk 6- 9 Malmö 30 m² per barn förskola, 15 m² per barn skola Örkelljunga 40 m² per barn

8 Bromölla ”Tidsbegränsat bygglov vid befintlig skola – ej uppfyllt
Bromölla ”Tidsbegränsat bygglov vid befintlig skola – ej uppfyllt. Vid planerad ny förskola – uppfyllt.” Helsingborg ”I bygglovsärenden för skolverksamhet i befintliga lokaler som är detaljplanelagda för annat ändamål skiljer sig ofta politikernas beslut från tjänstemännens bedömning.” Hässleholm ”Vid nyetablering som gjorts har man följt riktlinjerna men inte vid ändring/ ombyggnation.”

9 Parkeringsnorm Vilken parkeringsnorm gäller i kommunen i detaljplaner och bygglov för bostäder i flerbostadshus? I de fem senaste byggloven för flerbostadshus, har parkeringsnormen uppfyllts?

10

11 Bromölla Båstad Hässleholm Sjöbo Tomelilla Örkelljunga

12 Eslöv 3- 6 bpl Helsingborg 3- 11 bpl Hörby 12 bpl Kristianstad 7 bpl
Landskrona 9-11 bpl Lomma 10 bpl Lund 5,3- 10 bpl Malmö bpl Osby 11 bpl per 1000 m² BTA 10 bpl per 1000 m² BTA = 1 bpl/ lgh

13 Eslöv 3 bpl Helsingborg bpl Hörby 12 bpl Kristianstad 7 bpl Landskrona 9-11 bpl Lomma 10 bpl Lund 5,3- 10 bpl Malmö bpl Osby 8 bpl ”Parkeringsnormen är indelad i olika zooner av orten samt indelad i lägenhetsstorlek 0,3-0,6 bpl för 2 rok och 0,75- 1,1 bpl för 5 rok.” ”Malmö har ett spann mellan 0,5- 1 bilplatser/ lägenhet oavsett var i staden flerbostadshuset ligger. Ju fler bilinnehavsdämpande åtgärder byggherren vidtar, desto lägre normkrav.”

14 Eslöv 3- 6 bpl Helsingborg 3- 11 bpl Hörby 12 bpl Kristianstad 7 bpl
Landskrona 9-11 bpl Lomma 10 bpl Lund 5,3- 10 bpl Malmö bpl Osby 11 bpl per 1000 m² BTA

15 Eslöv 3- 6 bpl Helsingborg bpl Hörby 12 bpl Kristianstad 7 bpl Landskrona 9-11 bpl Lomma 10 bpl Lund 5,3- 10 bpl Malmö bpl Osby 11 bpl ”Den nya parkeringsnormen innebär en sänkning av antalet parkeringsplatser för bilar från 8 till 3 per 1000 m2 bostäder i centrala Eslöv och från 9 till 6 för övriga delar.” ”Sänkningen motiveras av viljan att möjliggöra en stad för människorna i Eslöv och inte för bilar.” per 1000 m² BTA

16 7 bpl Landskrona ”Parkering har lösts inom den egna fastigheten och delvis kanstensparkering vid gata.” Malmö ”Normen har reducerats genom bilpool och genom parkeringsköp på annan fastighet.” Osby 11 bpl

17 Parkeringsnormer och utemiljönormer
Presentation av enkät sammanställd av Kommunförbundet Skåne


Ladda ner ppt "Parkeringsnormer och utemiljönormer"

Liknande presentationer


Google-annonser