Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Värme Varmvatten Magnus Everitt, VVS Företagen Webbutbildning för att bli EEF-samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Värme Varmvatten Magnus Everitt, VVS Företagen Webbutbildning för att bli EEF-samordnare."— Presentationens avskrift:

1 EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Värme Varmvatten Magnus Everitt, VVS Företagen Webbutbildning för att bli EEF-samordnare

2 Värme och varmvatten Inneklimat Termisk komfort Temperatur Drag Fukt Buller Luftkvalitet Varmvatten Hygien Komfort

3 Värmealstrare Fjärrvärme Solvärme VP Pannor –Fastbränsle Ved, kol, pellets, flis.. –Flytande bränslen Fossila, Bio –Gas Natur, Bio, gasol, VP.. –El

4 Värmesystem Vattenburen värme Ettrörsystem Tvårörssystem Golvvärmesystem Luftburen värme Egenvärme

5 Komponenter Reglerutrustning Mekanisk (manuell) Elektronisk Brännare VVX Ackumulator Bränslematning Skorsten Cirkulationspumpar Termostater El Mekaniska

6 Varmvattenberedning Batteriberedare Plattvärmeväxlare Förrådsberedare

7 Komponenter varmvattenberedare Reglerutrustning Mekanisk Elektronisk Beredare VVX Cirkulationspump VVC Armaturer

8

9 Energibehov Värma vatten Volym (m 3 ) X Temperaturhöjning ( o C) X faktor (1,16)= =… kWh

10 Checklista för brister i värmesystemet 1.Finns klagomål på inomhustemperaturen? 2.Många öppna fönster? 3.Ojämn temperatur i lokalerna/lägenheterna? 4.Termostatventiler gamla, fungerar? 5.Cirkulationspumpen äldre än fem år? 6.Behovsstyrning (helger)?

11 Finns klagomål? Är det för varmt eller för kallt? Dragigt, ojämn temperatur?

12 Många öppna fönster? 1.Hög temperatur inomhus? 2.Kan vara ett ventilationsproblem. 3.Hög temperatur på radiatorer.

13 Ojämn temperatur i lokalen/lägenheterna? 1.Mät temperaturen? 2.Injustering av värmesystem

14 Är termostatventilerna gamla eller ur funktion? 1.Är det för varmt? 2.Varma radiatorer trots hög innetemp. 3.Kontrollera att det stämmer jämfört med reglerkurvan Är cirkulationspumpen äldre än 5 år? Obs detta är en luftningsventil av radiatorn

15 Behovsstyrning 1.Automatik för styrning av värme under helger semestrar etc. 2.Är värmesystemet försett med innetemperaturgivare?

16

17 Checklista för brister i varmvattensystemet 1.Är varmvattnet min 50 grader och max 60 grader vid tappstället? 2.Snålspolande armaturer (kranar)? 3.Min 60 grader i varmvattenberedaren (legionella risk)? 4.Lång tid innan varmvatten kommer?

18 Varmvattentemperaturen 1.Är varmvattnet min 50 grader och max 60 grader vid tappstället? 2.Snålspolande armaturer (kranar)? 3.Min 60 grader i varmvattenberedaren (legionella risk)? 4.Lång tid innan varmvatten kommer?

19 Att tyda tecken Som hyresgäst eller mindre fastighetsägare kan det vara svårt att själv åtgärda värmen. Men var uppmärksam på tecken som visar när det inte står rätt till! Dålig inomhusmiljö och klagomål tyder på dåligt skött anläggning vilket ofta även är detsamma som hög energianvändning!

20 Frågor att ta upp med driftansvarige Vilka åtgärder för energieffektivisering finns i energideklarationen respektive OVK-­protokollet? Brukarsynpunkter på värme och varmvatten? Översyn av styr-system och pumpålder?

21

22 Vanliga åtgärder

23

24 Sammanfattning Värme och varmvattensystemen är viktiga system i en byggnad och kräver mycket energi. Det är därför viktigt att se över dessa installationer och försöka utföra energieffektiviserande åtgärder så långt det är möjligt. Det är viktigt att se till att man har energieffektiva produkter i installationen och även styr- och reglersystemen är oerhört viktiga. Dessa måste vara noggrant utformade efter verksamheten och fungera väl ihop med värmesystemet. Lyckas man med detta kan man uppnå bra, energieffektiva anläggningar. Komfort och inomhusklimat måste man också ta hänsyn till; det gäller att se till man uppfyller krav och önskemål så att de boende och verksamma mår bra i byggnaden. Lista över EEF-företag och vad de erbjuder för tjänster eller produktområden finns på hemsidan. Arbeta gärna tillsammans med andra företag för att komplettera era kunskaper så att ni tillsammans täcker helheten. På så vis åstadkommer ni en bra lösning för kunderna.


Ladda ner ppt "EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Värme Varmvatten Magnus Everitt, VVS Företagen Webbutbildning för att bli EEF-samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser