Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett hus, fem möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett hus, fem möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Ett hus, fem möjligheter
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

2 BeBo – Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

3 Ett hus, fem möjligheter
Presentation Preliminär Rapport, Nordbygg 2014 Bakgrund Åtgärdpaketen , åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse Energianvändning Energiklass Investeringskostnad Driftskostnad Komfort Miljöbelastning Fortsatt arbete Slutseminarie 13/6 Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

4 Syfte & Mål Avsikten med projektet är göra det enklare för bostadsrättsföreningar och ägare till flerbostadshus att förstå vilken väg de vill välja för att nå den för deras syften optimala energieffektiviseringen. Målet med projektet är att kunna presentera fem alternativa paket med åtgärder, som alla når samma energieffektivisering, och som förenklar beslutet för bostadsrättsföreningar och fastighetsägaren genom att belysa paketens skillnader. Förutom energianvändningen påverkas en rad andra faktorer så som driftnetto, hyresintäkter, inneklimat och komfort, miljöpåverkan, effektprofil, och förvaltningskostnader. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

5 De fem möjligheterna Fem parallella projektgrupper skapades, där vardera projektgrupp presenterade ett åtgärdspaket som åstadkommer en halvering av energianvändningen i typbyggnaden. De fem alternativen är: Ersätt det befintliga bostadshuset med ett nybyggt Superrenoveringen med fokus på klimatskalet Det gröna alternativet med förnyelsebar energiproduktion och andra ”gröna” lösningar Renovering med installationsfokus Den ”enkla vägen” med värmepumpslösning. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

6 Jämförelse De fem byggnaderna jämförs utifrån modellen 5K.
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

7 Utgångspunkt, Specifik Energi 164 kWh/m2,Atemp Mål, Specifik Energi
Utgångsbyggnaden. Beskriven i dokumentet förutsättning byggnad. Utdelat. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

8 Åtgärder Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Bergvärmepump Alt 5 Frånluftsvärmepump Atemp Ny byggnad, oförändrat yttermått. Indragna balkonger byggs in, nya fribärande balkonger. Ny takvåning, inredd vind. Oförändrat. Klimatskal Modernt ”normalbra” klimatskal, Um = 0,28 W/m2K. Fönster 0,8 Tilläggsisol fasad: 100 mm minull Tilläggsisol källarvägg, Nytt tak: Fribärande balkonger Nya fönster: U=1,1 W/m2K Oförändrat i det befintliga, förbättrat tak. Ny byggnad lik alt 1. Fönsterrenovering U = 1,4 W/m2K Fönsterbyte: U=1,2 W/m2K. Tätade spaltventiler. Fastighetsenergi Närvarostyrd belysning. Tillkommande hiss, utvändig. Tappvarmvatten Nya installationer; snålspolande armaturer, välisolerad vvc. Allt byts ut. Nya installationer; snålspolande armaturer, välisolerad vvc. ”HSB FIXX.” Allt byts ut. Nya installationer; snålspolande armaturer, välisolerad vvc. Rör i rör. Avloppsvärmeväxling central, energiverkningsgrad 80 %. Värmesystem Radiatorer tvårörssystem, 65/50. Nytt injusterat värmesystem. Hanteras i beräkning. Ny cirkulationspump. Delvis nytt, injusterat värmesystem, nya termostatventiler. Hanteras i beräkning. Ny cirkulationspump. Injusterat värmesystem med nya termostater. Ny cirkulationspump. Injusterat värmesystem med nya termostater. Ny cirkulationspump. Ny cirkulationspump. BVP med borrhål. Två alternativ, ett maxat (2574 m) och ett begränsat. Max inst effekt VP 42,5 kW. FVP 6st. Ventilationssystem Centralt FTX. Motströms VX. Återvinning 82 %. F-ventilation. I hela byggnad, tillbyggnad kopplas på befintligt? HSB FTX. Återvinning 100 % med hjälp av borrhål (värmelagring). Motströms VX. Eleffektivitet ventilation SFP F-vent 2,0. Ny ventilation, SFP 1,6 Nya motorer i fläktar, SFP 0,8. Ny ventilation, SFP 2,0 Ventilationsflöde Flödesreduc av frånluftsflöde. Övrigt (sol, återvinning) Solcellsanläggning 350 m2 (på tak) samt 108 m2 (i balkongfronter). Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

9 Åtgärder - Byggnadsvolym
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump Atemp m2 Nytt hus, oförändrat yttermått. Atemp minskar: 4122m2. Indragna balkonger byggs in, nya fribärande balkonger. Atemp ökar: 4524m2 (269m2) Ny takvåning, Atemp ökar: 5039m2 (784m2). Oförändrat. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

10 Åtgärder - Klimatskal Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal
Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump Um = 0,74 W/m2K. UxA = Modernt ”normalbra” klimatskal, Um = 0,28 W/m2K. UxA = 1318 W/K Nya väggar, tilläggsisol bärande väggar och källarvägg, Nytt tak: Fribärande balkonger Um = 0,34 W/m2K. UxA = 1577 W/K Oförändrat i det befintliga, förbättrat tak. Tillbyggnad lik alt 1. Um = 0,50 W/m2K. UxA = 2605 W/K Tätade spaltventiler. Um = 0,54 W/m2K. UxA = 2531 W/K Oförändrat. UxA = 3452 W/K Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

11 Åtgärder – Klimatskal, Fönster
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump 2-glas fönster U = 2,8 g = 76 % Nya fönster 3-glas fönster U = 0,8 g = 46 % U = 1,1 Renoverade fönster U = 1,4 g = 62 % U = 1,2 Oförändrat Solenergi genom fönster kWh 44,8 kWh/m2 114,3 MWh 27,7 kWh/m2 -40 % 25,3 kWh/m2 -40 % (absolut) 184,6 MWh 36,6 kWh/m2 -3 % 116,0 MWh 27,3 kWh/m2 -39 % 190,6 MWh Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

12 Åtgärder – Klimatskal, Täthet
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump 0,8 l/s,m2 0,3 l/s,m2 Nytt klimatskal, förbättrad täthet. 0,5 l/s,m2. Pga fönsterrenov 0,7 i bef. I ny del 0,3. Pga fönsterbyte 0,6 l/sm2. Oförändrat. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

13 Åtgärder – Tappvarmvatten & VVC
Grundmodell Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Totalt 40 kWh/m2,år. Tappvarmvattenanvändning 30 kWh/m2. Nya installationer; snålspolande armaturer och vvc. 25 kWh/m2 Allt byts ut. Nya installationer; snålspolande armaturer, välisolerad vvc. ”HSB Fixx” – lokal beredning av tappvarmvatten i varje lägenhet. Vägghängd värmepump återvinner värme ur frånluft,samt avloppsvärmeväxlare i respektive badrum.  Tappvarmvattenanvändning motsvarande 25 kWh/m2.  El till värmepumpen 6 kWh/m2. Allt byts ut. Nya installationer; snålspolande armaturer och välisolera vvc förlagd rör-i-rör.  Central spillvattenvärmepump med 80 % energiåtervinning. El till spillvatten-värmepumpen 8 kWh/m2. Fjärrvärmebehov 6 kWh/m2 (täcker även VVC-förluster). Oförändrat. Tappvarmvattenanvändning motsvarande 30 kWh/m2,år. Se separat redovisning för olika alternativ på värmepumpslösningar. under rubriken Uppvärmning och inomhustemperatur. VVC-förluster 10 kWh/m2. Inga handduks-torkar kopplade på VVC 5 kWh/m2 Inga VVC-förluster. 4 kWh/m2 Rör i rör. Oförändrat ca 10 kWh/m2 Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

14 Åtgärder – Ventilationssystem
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump F-system med 3 gamla frånluftsfläktar. Centralt FTX. Motströms VX. Återvinning 82 %. Minskad återvinning vid <-5. F-ventilation. I hela byggnad. HSB FTX: förvärmd utelufts-temp, ej under -5. Motströms VX. Återvinning 100 %. Oförändrat. Ny ventilation, SFP 1,6 Nya motorer i fläktar, SFP 0,8. Ny ventilation, SFP 2,0. Högre tryckfall över förvärmningsbatteriet. Luftflöde från OVK-protokoll 1850 l/s. Normenligt flöde, 1180 l/s Normenligt flöde, 1310 l/s Grundfall 1850 l/s. Vid % av flödet (1490 l/s). Flödesreduc vid under -14 grader. 50% vid -20. Fördel klimat sommartid. Möjlighet till fuktstyrning av frånluftsflöde. Normenligt flöde, 1210 l/s Oförändrat, 1850 l/s (0,43 l/s,m2). Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

15 Åtgärder – Uppvärmningssystem
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump Radiatorsystem 65 – 50 °C med gamla termostatventiler. Gammal cirkulationspump. Nya radiatorer med termostatventiler. Radiatorsystem 55 – 35 °C Energieffektiv cirkulationspump. Befintligt °C värmesystem injusteras, ny cirkulationspump, nya termostatventiler i lgh Befintligt värmesystem samt ny energieffektiv cirkulationspump, nya termostatventiler i lgh. Befintligt °C värmesystem påverkas ej, ingen injustering, utöver byte till ny cirkulationspump. Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump 22 grader 21 grader 21 grader. Sänks till 21 grader av ”miljöskäl” Sänks till 21 grader. Oförändrat. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

16 Värmepumpsalternativen
5.1 BVP 5.2 BVP 5.3 FVP 5.4 FVP 5.5 BVP 5.6 BVP Bergvärmepump Max tillförd effekt 54 kW. VF i snitt 3,0 – både värme, VV och VVC. Elspets. Bra energi- och effekttäckning. VF 3,0 – både värme, VV och VVC. Fjärrvärmespets. Frånluftsvärmepump, kyler ned till +2 °C. Max tillförd effekt 37 kW. Max tillförd effekt 34 kW. VF 3,3 – endast värme. Fjärrvärme för VV och VVC samt för spetsbehov. Optimerad bergvärmepump (max 10W/m2Atemp). Max tillförd effekt 40 kW. Fjärrvärmespets Fjärrvärme för VV och VVC samt för spetsbehov.. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

17 Åtgärder – Fastighetsenergi
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump 8 kWh/m2 (fläkt, pump) 4 kWh/m2 2 kWh/m2 6 kWh/m2 Oförändrat Ingen hiss. Normal belysning. Lågenergibelysning 1,8 kWh/m2 Närvarostyrd belysning. 1,7 kWh/m2. Tillkommande hissel, ca 1,3 kWh/m2. Oförändrat. - (värmepump) Se separat redovisning Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

18 Åtgärder – Hushållsel, Temperatur
Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump 30 kWh/m2 (kontinuerligt) Oförändrat. Tvättstugor är inte specificerat separat i projektet. Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump 1 W/m2 (kontinuerligt) Oförändrat. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

19 Åtgärder – Övrigt Grundmodell Alt 1: nytt hus Alt 2: bättre klimatskal
Alt 3: Grönt Alt 4: bättre installationer Alt 5 : värmepump Inga åtgärder. Solcellsanläggning 350 m2 (på tak) samt 108 m2 (i balkongfronter). Total produktion 58 500 kWh, till fastighetsel. Inga övriga åtgärder. Boende måste evakueras till annat boende under genomförande. Möjlighet till kvarboende. Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

20 Resultat, Energi Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014
Emma Karlsson, WSP

21 Resultat, Energi Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014
Emma Karlsson, WSP

22 Resultat, Energi Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014
Emma Karlsson, WSP

23 Resultat, effektsignaturer
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

24 Resultat: Investeringskostnader + driftskostnader under 20 år.
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

25 Resultat; Driftskostnader
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

26 Resultat; Komfort Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014
Emma Karlsson, WSP

27 Resultat, Miljöbelastning
Baserat på Fjärrvärme: Fortum Stockholm El: Recidualmix samt Miljöel Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

28 Resultat, Miljöbelastning
Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

29 Slutrapport kommer i juni, se www.bebostad.se
Välkomna på slutseminarium 13/6! Kontakta: Roland Jonsson: Emma Karlsson: Ett hus, fem möjligheter Nordbygg 2014 Emma Karlsson, WSP

30 Diskussion: Ger dessa simuleringar ett tydligare underlag för fler energieffektiva brf:er? Är 50 % sänkning en hållbar lösning? Varför genomförs inte lönsamma energieffektiviseringsprojekt?

31 Brf:er byggda 1960-1975: 110-140 kWh/m2 BOA inkl vv
TRYGG RENOVERING Från Underhållsplan till månadsavgiften 5 år framåt. Stambyte + badrumsrenovering alt relining? Månadsavgiften: 5% 15% 15% 10% 10% TRYGG → HÅLLBAR renovering EKONOMISKT & SOCIALT hållbart Exjobb 2010: För att vi pratar kWh ist för KRONOR!

32 Tack för mig! Annika Mattsson, energi & miljösamordnare HSB Malmö


Ladda ner ppt "Ett hus, fem möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser