Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus Arne Elmroth Professor em. Arne Elmroth 2012-06-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus Arne Elmroth Professor em. Arne Elmroth 2012-06-18."— Presentationens avskrift:

1 Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus Arne Elmroth Professor em. Arne Elmroth 2012-06-18

2 Vad karaktäriserar ett bra hus? • God arkitektur, attraktivt • Funktionellt, tryggt, säkert • God komfort • Bra luftkvalitet • Resurseffektivt, energieffektivt • God tillgänglighet • Låga drifts- och underhållskostnader • Värdebeständigt • Etc. Arne Elmroth 2012-06-18

3 Stort behov av renovering • Det dominerande antalet flerbostadshus är byggda före 1975 och har behov av omfattande renovering inom en snar framtid. • Omfattande renovering görs ungefär en gång vart femtionde år. • Det finns bara ett tillfälle till framgångsrik kraftig energieffektivisering före 2050 – ett tillfälle som inte får missas. Arne Elmroth 2012-06-15

4 Ägare – ledarskap nyckeln till framgång • Förvaltning av flerbostadshus är en långsiktig verksamhet • Det behövs tydliga direktiv från ägaren som bör utarbeta en långsiktig vision och plan för varje hus varvid renoveringsbehov och energieffektiviseringsåtgärder identifieras • Ägaren måste säkerställa god kompetens i företaget och se till att det sker ett kunnigt och tydligt samarbete mellan alla aktörer i renovering och drift Arne Elmroth 2012-06-15

5 Mål för omfattande renovering • Skapa ett attraktivt hus med bestående värde • Uppgradera huset till nybyggnadsstandard • Välj teknik med lång brukstid • Samla åtgärder så att de boende störs så lite som möjligt – kommunicera vilka åtgärder som ska göras med de boende En hyresgäst ska inte behöva bli allvarligt störd mer än en gång på 40 år Arne Elmroth 2012-06-18

6 Vid varje omfattande renovering eller ombyggnad bör man samtidigt genomföra alla tänkbara energieffektiviserings-åtgärder. Extrakostnaden blir ofta en bråkdel jämfört med om åtgärden görs separat. Arne Elmroth 2012-06-15

7 Komfort och luftkvalitet Många hus har brister i komfort och luftkvalitet t.ex: • Drag pga dålig lufttäthet i klimatskalet • Kalla ytor (golv) pga köldbryggor- vanligt vid balkonger • Kallras pga dåligt isolerade omoderna fönster – 2-glas • Kalldrag pga tilluft genom ”hål” i väggen • Oacceptabla fukt- och mögelproblem förekommer till följd av brister i ventilation och dåliga byggtekniska lösningar Alla sådana brister måste åtgärdas om vi ska få bra och attraktiva hus Arne Elmroth 2012-06-18

8 God arkitektur vid fasadrenoveringar • Åtgärder i fasader erfordras dels för att lösa brister i fasadernas konstruktion dels för att förbättra värmeisoleringen • Viktigt med god arkitektur för att bevara och förbättra husens attraktion – viktigt är val av fasadskikt, sockel- och takanslutningar, fönster och fönsteromfattningar • Säkerställ fuktsäkerhet, brandsäkerhet, dagsljus mm • Välj god arkitektur som tillgodoser kulturvärden Arne Elmroth 2012-06-18

9 Styrd ventilation ger ett bra inneklimat • Fläktstyrd ventilation är en förutsättning för värmeåtervinning från ventilationsluften • Bäst inneklimat fås med fläktstyrd till- och frånluft med värmeväxlare, FTX – För optimal funktion krävs ett lufttätt klimatskal och gärna energieffektiva fönster • Fläktstyrd frånluft med värmepump ger god värmebesparing men – Om uteluften tas in genom uteluftsdon är risken för drag betydande och – Värmepumpen ökar elanvändningen Arne Elmroth 2012-06-18

10 Resurseffektivt, energieffektivt • Minska värmebehovet: – Fuktsäkra tilläggsisoleringar av väggar och bjälklag – Energieffektiva fönster och dörrar – Bra ventilation med effektiv värmeåtervinning – Vattensnåla armaturer • Minska elbehovet: – Lågt SFP (spec.fläkteffekt) för ventilation – Hög COP när värmepumpar används – Pumpar, energiklass A – LED-belysning i hissar och allmänna utrymmen – Eleffektiv tvättstugeutrustning – Tidsstyrning av handdukstorkar, komfortgolvvärme, motorvärmare Arne Elmroth 2012-06-18

11 Energiinvestering vs Börshandel Energi Amortering Börsplacering

12 Det är ett mycket omfattande renoveringsarbete som behövs • Energieffektiviseringsåtgärder år de åtgärder som direkt leder till minskade driftskostnader • Energieffektivisering är en bra försäkring mot ständigt stigande energipriser Det blir dyrare ju längre vi väntar med att göra åtgärder Arne Elmroth 2012-06-18

13 Renoveringscentrum Verksamheten vid ett renoveringscentrum bör : • Analysera behovet av forskning och utbildning • Samla och värdera befintlig kunskap • Bistå med tydlig information till i första hand fastighetsägare • Initiera forskning för rationell renovering • Identifiera utbildningsbehov och medverka med utbildningar för byggsektorns olika aktörer Arne Elmroth 2012-06-18

14 Exempel på uppgifter för renoveringscentrum • Byggnadsteknik och installationsteknik – Analyser av tilläggsisoleringar – Stambyte, våtrumsrenoveringar – Ventilationslösningar – Statusbedömningar av teknik/energianvändning • Produktion – Logistik – Industrialisering – Kontroll- och utvärderingsmetoder – Dokumentation • Kommunikation med brukarna • Hur hantera ”mjuka” parametrar i ekonomimodeller och i kommunikationsaktiviteter Arne Elmroth 2012-06-18

15 Med helhetssyn på renovering och energieffektivisering får vi sunda bra hus med låga driftskostnader och kan nyttjas under många år Rätt renoverade hus blir attraktiva och får ett bestående värde Arne Elmroth 2012-06-18


Ladda ner ppt "Vad är ett bra ombyggt flerbostadshus Arne Elmroth Professor em. Arne Elmroth 2012-06-18."

Liknande presentationer


Google-annonser