Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärnkraften och dess radioaktiva avfall Hans Forsström Senior Adviser, SKB International AB Föredrag vid Riskkollegiets seminarium 11 april 2013 om Svensk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärnkraften och dess radioaktiva avfall Hans Forsström Senior Adviser, SKB International AB Föredrag vid Riskkollegiets seminarium 11 april 2013 om Svensk."— Presentationens avskrift:

1 Kärnkraften och dess radioaktiva avfall Hans Forsström Senior Adviser, SKB International AB Föredrag vid Riskkollegiets seminarium 11 april 2013 om Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?

2 © SKB International 2013 Radioaktivt avfall Från använda kläder till använt bränsle lågaktivt > 1 Bq/g högaktivt 10 10 Bq/g Kortlivat (<300 år) medelaktivt 10 5 Bq/g Långlivat (100 000 år) Några 100 m 3 /år och reaktor10 m 3 /år och reaktor

3 © SKB International 2013 Radioaktivt avfall Radioaktiviteten bestämmer slutförvar Markförvar vid kkvSFR i Forsmark Kärnbränsleförvaret

4 © SKB International 2013 Hur är radioaktivt avfall farligt? Jämförelse med kärnkraftverk Flera barriärer (bränsle, kapsling, reaktortank, inneslutning, byggnad, filter) Flera barriärer (bränsle, kapsling, kopparkapsel, lerbuffert, berget) Drivande krafter: •Hög effekttäthet •Hög temperatur •Högt tryck Aktiv säkerhet. Kan stängas av men restvärmen måste tas om hand Inga drivande krafter: •Låg effekttäthet •Låg temperatur •Inget tryck Kan inte stängas av. Passiv säkerhet

5 © SKB International 2013 Farlighet hos använt bränsle – Hur skyddar man sig •Starkt radioaktivt – avger strålning och värme –Kräver strålskärmning och kylning –Hanteras och lagras under vatten –Transporteras i kraftiga tjockväggiga transportbehållare –Deponeras med avstånd mellan kapslarna •Starkt radiotoxiskt under lång tid –Kräver inneslutning –Innesluts i tät långsiktigt stabil kapsel •Men också –Fast material –Mycket svårlösligt –Inga farliga radioaktiva gaser (t.ex. I-131) –Relativt små volymer. 5

6 © SKB International 2013 Radiotoxicitet i använt bränsle – svårtydd kurva

7 © SKB International 2013 Säkerhetsbarriärer i KBS-3-systemet Bränslekuts av urandioxid Använt kärnbränsle Bränslekapsling Kopparkapsel med gjutjärnsinsats Berg Bentonitlera Slutförvar för använt bränsle BWR bränsleelement Primär säkerhetsfunktion: Total inneslutning Sekundär säkerhetsfunktion: Fördröjning av utsläpp

8 © SKB International 2013 Säkerheten för kärnbränsleförvaret •Passiv säkerhet •Tät inneslutning •Stort djup - Långsamma processer •Inga brytvärda mineral •Resultat av säkerhetsanalysen –Det troligaste är att alla 6000 kapslar förblir täta under 100 000 år, förmodligen också i 1 miljon år –Med flera pessimistiska antaganden kan det inte uteslutas att ett fåtal kapslar skadas på riktigt lång sikt: •Riskbidrag från kapselbrott på grund av korrosion till följd av bufferterosion (1 % av gränsvärde under 100 000 år) •Riskbidrag från kapselbrott till följd av jordskalv (1 % av gränsvärde under 100 000 år) –Tidigt oavsiktligt mänskligt intrång, t.ex borrning, kan ge farlig dos 8

9 © SKB International 2013 Andra länder •Samma principer: –Passiv säkerhet, tät inneslutning, stort djup, inga brytvärda mineral •Olika geologiska media: –Kristallint berg, lera, salt… –Olika balans mellan kapsel och berg •Några exempel: –Finland, KBS-3 kristallint berg –Frankrike, Upparbetning, lera –Belgien, Schweiz, lera –Tjeckien, Korea, Ryssland, kristallint berg –Tyskland, salt 9

10 © SKB International 2013 Har Fukushima förändrat synen •Ingen förändring i principer och utförande av slutförvaring för “normalt” kärnkraftavfall •Nya typer av avfall –Stora volymer mycket lågaktiv jord från kontaminerad mark –Stora volymer starkt kontaminerat vatten –Relativt stora volymer starkt kontaminerade strukturer från reaktorbyggnaden –Smält bränsle •Speciella lösningar behövs men baserat på samma principer 10

11 © SKB International 2013 Sammanfattning •Radioaktivt avfall innehåller ett brett spektrum av material med olika farlighet •Lågaktivt avfall kan deponeras i markförvar Medelaktivt avfall deponeras i bergrum Högaktivt avfall – använt bränsle deponeras på stort djup i berget •Använt bränsle förblir farligt mycket länge Kräver inneslutning, strålskärm och kylning •Slutförvar med flera barriärer •Passiv säkerhet -Inga drivande krafter för utsläpp •Låg sannolikhet för utsläpp från slutförvar Små konsekvenser •Stor skillnad i potentiell risk jämfört med kärnkraftverk 11


Ladda ner ppt "Kärnkraften och dess radioaktiva avfall Hans Forsström Senior Adviser, SKB International AB Föredrag vid Riskkollegiets seminarium 11 april 2013 om Svensk."

Liknande presentationer


Google-annonser