Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från en vastastuderandes perspektiv Avfall i ett nötskal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från en vastastuderandes perspektiv Avfall i ett nötskal."— Presentationens avskrift:

1 från en vastastuderandes perspektiv Avfall i ett nötskal

2 Vad är avfall? Var går gränsen mellan användbart, slitet och slängt?

3 Avfallets historia Henry Nygård: uppmärksamheten på renhållningsfrågorna var nära sammankopplad med koleraepidemierna sjukdomsuppfattningen avspeglas i reglerna för renhållningen men praktikerna påverkades ändå mera av ekonomiska intressen stadsavfallet uppfattades främst som gödsel - oberoende av rådande sjukdomsförståelse - fram till 1920-talet

4 ... Hälsovårdslagen 1927 ett radikalt brott: renhållningen kunde nu övertas av städerna och finansieras med skattemedel en förändrad uppfattning om vad avfall är: inte längre gödsel värt pengar utan skräp man måste bli av med avstjälpningsplatsen var född Läs mer i Nygård, H. 2004. Bara ett ringa obehag? avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830-1930 avfallsminnen till Stormossen på G

5 Avfallet idag - nyckelord återvinning – energi- och material- återanvändning källsortering deponi aka slutförvaring problemavfall riskavfall transporter förbränning Stormossen

6 Stormossenfakta Vasa, Korsholm, Storkyro, Lillkyro, Vörå-Maxmo, Malax och Korsnäs 47 500 hushåll + 9 000 sommarstugor källsortering sen 1992 återvinningsgrad för samhällsavfall 79 % (2007) MBT-teknik, biogasproduktion och ”vidareförmedling”

7 Innovation och framtid ekobilen (nåja... 1993) köksavfallsautomaten Westenergy AB och Ewapower hygienisering av rötrest i (Savaterra Oy)

8 Stormossens kunder sorterar... Källa: Stormossens årsredovisning 2007

9 Avfallsmängder dagligen: 170 ton köks- och bioavfall och 70 ton reningsverksslam + 70 ton slam från slambrunnar inkommande avfallsmängder ökade 2007 med hela 11 % totalt mottogs 122 900 ton avfall mest ökade mängden oljeförorenade jordar, källsorterat byggavfall och slam från reningsverk, men även grovavfallsmängden ökade tydligt!

10 Resursförbrukning (2007) elektricitet 2,99 GWh (35 % egen producerad) fordon i internt bruk (EJ sopbilar!) 98 958 l bränsle vatten: 14 517 m³ kommunalt och 5 478 m³ från schaktet avloppsvatten: 159 850 m³ (en vasabo förbrukar 51.465 m³ årligen)


Ladda ner ppt "Från en vastastuderandes perspektiv Avfall i ett nötskal."

Liknande presentationer


Google-annonser