Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-11-15www.kasam.org1 Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-11-15www.kasam.org1 Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006."— Presentationens avskrift:

1 2006-11-15www.kasam.org1 Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006

2 2006-11-15www.kasam.org2 •Sättet att fatta beslut om att ett slutförvar skall - eller inte skall - anläggas •Det skeende under vilket underlag för sådana beslut tas fram Beslutsprocess om slutförvaring av använt kärnbränsle

3 2006-11-15www.kasam.org3 Beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle •Beslut som fattas av offentligrättsliga organ t.ex. regeringen, statliga myndigheter, domstolar, kommuner (formella beslut) -Grundade på bestämmelser i lagar som miljöbalken, kärntekniklagen, strålskyddslagen, plan och bygglagen •Beslut om ställningstagande som görs av alla inblandade parter ”under resans gång” -Bildar underlag för beslut

4 2006-11-15www.kasam.org4 Två beslutsprocesser? •En beslutsprocess då underlag för en ansökan tas fram (t.ex upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar mm, den s.k. MKB-processen) •En beslutsprocess då ansökan finns och till dess att den beviljas eller avslås

5 2006-11-15www.kasam.org5 Beslutsprocess då sökande tar fram sitt underlag •Vägledande beslut och ställningstagande av offentligrättsliga organ (regeringen, statliga myndigheter, kommuner) •Ställningstagande av andra aktörer t.ex vid samrådsförfarande •Sökandens egna ställningstaganden och beslut

6 2006-11-15www.kasam.org6 Beslutsprocess när ansökan föreligger •Domineras av beslutsfattande i mer formell mening •Står i fokus för dagens seminarium

7 2006-11-15www.kasam.org7 KASAMs aktiviteter under beslutsprocessen •1987 Rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet •1994 Seminariet ”Kärnavfall och miljö” •1995 Rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet •1997 Seminariet ”Kärnavfall och beslut” •2006Dagens seminarium

8 2006-11-15www.kasam.org8 Kärnavfall och beslut 1997 - några rubriker •Klart och oklart i beslutsprocessen •Det kommunala vetot •Att äntligen få beslutsprocessen rätt •Kan vi förvänta oss en öppen och seriös beslutsprocess? •Har vi de aktörer vi behöver?

9 2006-11-15www.kasam.org9 Kärnavfall och beslut 1997 - tre områden i fokus •Handläggningen av ansökningarna enligt olika tillämpliga lagar •Frågor om kommunernas veto och om innebörden av vetoventilen •Frågor om MKB-processen

10 2006-11-15www.kasam.org10 Beslutsprocessen i ”kärnavfallsprojektet” •Unik •Inte på grund av särskilt komplexa tekniska och naturvetenskapliga problem •Utan pga att komplexa tekniska och naturvetenskapliga problem förts ut till en bred diskussion

11 2006-11-15www.kasam.org11 Beslutsprocessen historik •Sakfrågan i politikens centrum andra halvan av 1970-talet •Lagstiftningen 1977-1984 skapade en grundläggande ansvarsfördelning mellan reaktorägarna och det allmänna •Frågan fick särskild aktualitet i ett antal kommuner under 1990-talet när SKB initierade förstudier

12 2006-11-15www.kasam.org12 Beslutsprocessen historik, nutid och framtid •Avgörande politiska beslut angående satsningen på kärnkraft under 1960-talet •30 års intensiva diskussioner om slutförvaring av använt kärnbränsle •Minst 5 år återstår innan avgörande politiska beslut kan fattas •Genomförandeperioden för projektet pågår in på 2050-talet, kanske längre

13 2006-11-15www.kasam.org13 Dagens seminarium - Miljöbalken från 1/1 1999 har skapat större klarhet Men samma frågekomplex står i centrum som vid seminariet 1997

14 2006-11-15www.kasam.org14 Dagens seminarium •Handläggningen av ansökningarna sker enligt olika lagar - vilken betydelse har det? •Frågor med anknytning till kommunernas vetorätt •Bestämmelser om MKB processen finns i Miljöbalken - avspeglar dessa EU direktiven och de internationella konventioner som Sverige måste följa?

15 2006-11-15www.kasam.org15 Dagens seminarium - syfte •Att tydliggöra regelsystemet och olika aktörers roller under beslutsprocessen inför tillståndsgivningen •Identifiera eventuella oklarheter under denna beslutsprocess •Om oklarheter identifieras kommer KASAM att ta upp saken med den som har ansvar att avhjälpa oklarheterna


Ladda ner ppt "2006-11-15www.kasam.org1 Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser