Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Forsmarks Kraftgrupp AB 1 Samråd lager för Interndelar – 2007-09-11 •Juridiskt läge •Projektet •Miljökonsekvenser •MKB •Avslutning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Forsmarks Kraftgrupp AB 1 Samråd lager för Interndelar – 2007-09-11 •Juridiskt läge •Projektet •Miljökonsekvenser •MKB •Avslutning."— Presentationens avskrift:

1 © Forsmarks Kraftgrupp AB 1 Samråd lager för Interndelar – 2007-09-11 •Juridiskt läge •Projektet •Miljökonsekvenser •MKB •Avslutning

2 © Forsmarks Kraftgrupp AB 2 Juridiskt läge •Miljöbalksprövning av hela verksamheten inklusive effekthöjningar pågår •Lager för radioaktivt avfall tillståndspliktigt •Ansökan om påbyggnadstillstånd

3 © Forsmarks Kraftgrupp AB 3 Samråd enligt miljöbalken •Betydande miljöpåverkan •Vidgad samrådskrets •Synpunkter FKA tillhanda 25 september

4 © Forsmarks Kraftgrupp AB Befintligt avfall i bassänger Kommande avfall SKB Mellanlagring i Bergrum BFA Oskarshamn Gemensamt för alla svenska verk Slutförvaring i SFL Beräknas klart år 2045 Platsbrist När transport- behållare är godkänd (2011-2012) påbörjas transporten av behållare till Oskarshamn. Logistik för avfall från interndelar Mellanlagring i förråd på Forsmark Avfall placeras i tillsluten behållare Behållaren placeras i en Transport- behållare

5 © Forsmarks Kraftgrupp AB Slutfras! Mellanlager för avfall från interndelar

6 © Forsmarks Kraftgrupp AB 6 Plan från byggritning Ca 470 m2 1000

7 © Forsmarks Kraftgrupp AB 7 Sektion från byggritning

8 © Forsmarks Kraftgrupp AB 8 Fasader från byggritning

9 © Forsmarks Kraftgrupp AB 9 Radiologiska aspekter •Högsta ytdosrat på avfallsbehållare = 200 mSv/h Den höga ytdosraten medför att: •Personal inte får vistas i mellanlagrets förvarsdel •Behållarna måste fjärrmanövreras från strålskärmad plats •Byggnaden måste strålskärmas •Högsta tillåtna ytdosrat utanför byggnaden = 0,0075 mSv/h •FKA´s gräns för icke kontrollerat område – ej stadigvarande arbetsplats •Vid in- och uttransport krävs att området utanför porten spärras av •Normal bakgrundsstrålning  0,0002 mSv/h •Ingen ytkontamination på avfallsbehållarna tillåts •Avfallsbehållarna är helt tillslutna •Ingen aktivitetsövervakning av frånluften från lagret krävs.

10 © Forsmarks Kraftgrupp AB 10 Placering av interndelslager Interndelslager

11 © Forsmarks Kraftgrupp AB 11 Tidplan, Mellanlager för avfall från interndelar • Beslut införandeW 809 • Byggstart (Gjutning av grund)W 817 • Slutbesiktning W 907 • Teknisk avlämningW 908

12 © Forsmarks Kraftgrupp AB 12 Avfall från interndelar (tex. moderatortanklock) •Sönderdelas i bassäng •Packas i behållare av stål •Behållare transporteras internt inom FKA:s driftområde till Interndelslagret •När transportbehållare finns tillgänglig, transporteras behållare med interndelar till BFA i Oskarshamn (Påbörjas tidigast år 2011) •När SFL är byggt (år 2045) transporteras behållarna med avfallet från interndelarna till SFL för slutförvaring Hantering - strategi

13 © Forsmarks Kraftgrupp AB 13 Miljökonsekvenser - byggtiden •Transporter •Buller

14 © Forsmarks Kraftgrupp AB 14 Miljökonsekvenser - drift •Inga utsläpp till luft •Inga utsläpp till vatten •Ingen påverkan på dos till kritisk grupp •Ingen påverkan på bullernivå •Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer eller miljömål

15 © Forsmarks Kraftgrupp AB 15 MKB •Avser endast lagret för interndelar •Verksamhetsbeskrivning •Försiktighetsmått •Inverkan på hälsa och miljö •Hushållning med resurser •Alternativ lokalisering, nollalternativ


Ladda ner ppt "© Forsmarks Kraftgrupp AB 1 Samråd lager för Interndelar – 2007-09-11 •Juridiskt läge •Projektet •Miljökonsekvenser •MKB •Avslutning."

Liknande presentationer


Google-annonser