Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växthuseffekt och klimatförändringar Lektion 6. Växthuseffekten •Vattenånga, koldioxid, metan och kväveoxider • Släpper igenom större delen av den kortvågiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växthuseffekt och klimatförändringar Lektion 6. Växthuseffekten •Vattenånga, koldioxid, metan och kväveoxider • Släpper igenom större delen av den kortvågiga."— Presentationens avskrift:

1 Växthuseffekt och klimatförändringar Lektion 6

2 Växthuseffekten •Vattenånga, koldioxid, metan och kväveoxider • Släpper igenom större delen av den kortvågiga UV- strålningen men bara en del av den långvågiga värmestrålningen • Hjälper till att hålla jordens medeltemp på ca 15°C • Förutsättning för allt liv på jorden

3

4 Övriga växthusgaser Viktiga växthusgaser Växthusgas Dominerande utsläppskälla i Sverige Ursprungs- halt (ppm) * Nutida halt (ppm) * Nutida haltökning Dikväveoxid (N 2 O)Gödslad jordbruksmark 0,27 0,3150,25 %/år Metan (CH 4 ) Utsöndring från idisslande boskap; läckage från avfallsupplag 0,71,750,4 %/år HFC (fluorkolväten) Läckage från kylskåp, värmepumpar m m 0 0,00002212 %/år FC (fluorkarboner) Föroreningar vid aluminiumframställning 0,0000400,0000831,3 %/år Svavelhexafluorid (SF 6 ) Läckage från tyngre elektrisk apparatur 0 0,0000046 %/år

5 Global warming potential

6 Temperaturförändringar

7 Temperaturobservationer •Globala medeltemperaturen år 2000 är ca 0,32ºC över medeltalet för perioden 1961- 1990 •År 2000 liknar temperaturmässigt 1999, som globalt sett var det 5:e varmaste året på 140 år •De tio varmaste åren sedan mätningarna startade 1861 har alla infallit efter 1983, och åtta av dem sedan 1990

8 Väder år 2000 •År 2000 drabbades Atlanten av 15 orkaner •Svåra flodöversvämningar till följd av extrem nederbörd i många länder bl.a. Schweiz, Sverige •Svår torka drabbade sydöstra Europa, Mellanöstern m.fl. •I Nordamerika var torkan och medföljande markbränder den värsta på 50 år

9 Kan uppvärmningen vara naturlig? •Ökad solinstrålning? •Vulkansim?

10 Temperatur 1987-2001

11 Temperatur och CO2 halt

12

13 Effekter från pågående uppvärmning •Snötäcken och havsisens utbredning i Arktis har minskat sedan 1950-talet •Glaciärerna i Alperna har minskat med 50% under 1900-talet •Havsytan har stigit med 15 centimeter under 1900- talet •Nederbörden har ökat, både i antalet tillfällen och intensitet över norra halvklotet •Torkan har ökat i Afrika och Asien

14 Framtid •Medeltemperaturen beräknas att höjas mellan 1,4-5,8°C fram till år 2100. 2°C anses som mest rimligt •Störst temperaturökning väntas i norr under vintertid

15 Framtid • Påverkan på havsströmmarna • Extremare väderförhållanden. Fler och kraftigare stormar och översvämningar samt längre torkperioder • Vattnet expanderar och inlandsisarna smälter vilket beräknas höja havsnivån mellan 15 till 95 cm år 2100. 50 cm anses troligt • U-länderna kommer att drabbas hårdast

16 Framtid •Scenariot tillåter en CO 2 halt under 550 ppm, vilket motsvarar en fördubbling av nivån innan industrialiseringen •Det krävs då en 70% reduktion av utsläppen under de kommande 200-300 åren •Problemet måste lösas globalt genom internationellt samarbete


Ladda ner ppt "Växthuseffekt och klimatförändringar Lektion 6. Växthuseffekten •Vattenånga, koldioxid, metan och kväveoxider • Släpper igenom större delen av den kortvågiga."

Liknande presentationer


Google-annonser