Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världens klimat Växthuseffekten – så fungerar den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världens klimat Växthuseffekten – så fungerar den."— Presentationens avskrift:

1

2 Världens klimat Växthuseffekten – så fungerar den

3 Världens klimat

4 Växthusgaser

5 Världens klimat Del av kolets naturliga kretslopp. Koldioxidutsläpp – den mängd co 2 som släpps ut utan att kunna tas upp av växter. - t.ex. vid förbrännig av fossila bränslen eller när man hugger ned skog Co 2 är en långlivad gas – tar lång tid innan minskade utsläppsnivåer märks i temperatursänkningar. Koldioxid (co2 )

6 Världens klimat Bildas när biologiskt material bryts ner bakteriellt - t.ex. när kor idisslar eller när växter bryts ner i våtmarker Aggressivare än co 2 men har kortare livslängd. Metan

7 Världens klimat Koldioxidekvivalenter Ett ton co 2 = ett ton koldioxidekvivalenter Ett ton metan = 21 ton koldioxidekvivalenter

8 Världens klimat Så här ser det ut, detta har hänt

9 Världens klimat -I industriländerna bor ca 16 % av världens befolkning. - Industriländerna står för ca 50 % av co 2 -utsläppen varje år

10 Världens klimat

11

12 Redan för 100 år sedan presenterades teorin om att co 2 -utsläpp kunde leda till global uppvärmning. Först på 1970-talet uppmärksammades det som ett problem.

13 Världens klimat Svensken Bert Bohlin tog initiativ till FN:s klimatpanel. Första rapporten kom 1990. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, är FN:s klimatpanel, eller FN:s vetenskapliga ex- pertgrupp i klimatfrågan.

14 Världens klimat De senaste åren har 262 miljoner människor/år drabbats av klimatrelaterade katastrofer. 98 % av dessa människor bor i utvecklingsländer.

15 Världens klimat Sedan mitten av 1800-talet har jordens medeltemperatur stigit med 0,7 ° C. Enligt de senaste bedömningarna kommer temperaturen att stiga med 1-6 ° C fram till år 2100.

16 ↓ Rimlig chans att begränsa temperaturökningen till 2 ° C ↓ Enligt FN:s klimatpanel möjligt att undvika okontrollerbara effekter av den globala uppvärmningen De globala utsläppen måste börja minska senast 2015 Världens klimat

17 Fem områden där klimatförändringarna kan bromsa mänsklig utveckling enligt FN:s utvecklingsorgan, UNDP. Världens klimat

18 Jordbruksproduktion och livsmedel - Förutsättningarna för jordbruk i utsatta områden försämras när nederbörd, temperatur och vattentillgång förändras.

19 Vattenförsörjning - Brist på vatten uppkommer när mönstren för nederbörd och flodavrinning förändras och när glaciärer smälter. Världens klimat

20 Ekosystem och biologisk mångfald - Dramatiska förändringar kommer att ske i ekosystem (som en åker, ett kärr, en skog eller ett hav). Med en uppvärmning på 2° C riskerar 20-30 % av alla landbaserade växt- och djurarter att utrotas. Världens klimat

21 Naturkatastrofer och stigande havsnivåer - Allt fler människor drabbas av klimatrelaterade naturkatastrofer och stigande havsnivåer. Vid en global temperaturökning på 3-4 grader kan hundratals miljoner människor i låglänta länder (t.ex. Bangladesh) tvingas flytta tillfälligt eller definitivt.

22 Världens klimat Människors hälsa - Sjukdomar som malaria och denguefeber kan spridas till flera geografiska områden. Flera värmeböljor och försämrad tillgång till rent vatten kan ytterligare förvärra hälsosituationen.

23 Världens klimat Millenniemålen - Vi har faktiskt redan förbundit oss att jobba för en hållbar utveckling.

24 Världens klimat Mål 7: Vi måste se till att världen utvecklas på ett miljövänligt sätt. Det ansvaret ligger framförallt på oss i de rika länderna och våra utsläpp av växthusgaser. Antalet människor som saknar tillgång till rent vatten ska ha halverats till år 2015. Mål 8: Samarbetet mellan rika och fattiga länder ska öka. Det handlar också om vad de rika länderna måste förändra både vad gäller bistånd, den globala handeln och de stora skulderna som fattiga länder har.

25 Världens klimat Så – vad måste göras?

26 Världens klimat Minska utsläppen snabbt! - Måste börja minska senast 2015 - De rika länderna måste gå i täten

27 Världens klimat Politiska beslut & varsammare livsstil - Sveriges och världens makthavare behöver fatta många modiga beslut – de behöver vårt stöd! - Det behöver bli enklare och billigare att vara klimatvänlig och svårare och dyrare att vara klimatbov - Vad är egentligen livskvalitet? Är det hållbart att julhandeln slår nya rekord varje år?

28 Världens klimat FN:s toppmöte i Köpenhamn december 2009 (COP15) Meningen var att förhandla fram ett nytt klimatavtal. Detta lyckades inte – fick fram en sluttext som kallas Köpenhamnsackordet. Förhandlingarna fortsätter under 2010. Nytt toppmöte i Mexiko i december.

29 Världens klimat Utvecklingsländernas enorma utmaningar - Måste stabilisera och sänka sina utsläpp - Tillgodose befolkningens rätt till utveckling (historiskt sett har detta alltid medfört ökade utsläpp) - Samtidigt som befolkningen växer - Anpassa samhällen efter de klimatförändringar som ej går att stoppa

30 Världens klimat För att detta ska lyckas krävs pengar! Huvuddelen av dessa pengar måste komma från oss i de rika länderna. Dessa pengar måste ges utöver utvecklingsbiståndet.

31 Världens klimat Klimatsmart bistånd Biståndet ska inte finansiera klimatfrågan, men det är nödvändigt att ta hänsyn till klimatet i alla biståndsinsatser. Investeringar måste vara klimatvänliga.

32 Världens klimat Minskad sårbarhet Sårbarhet som kan ha ekonomiska, ekologiska, sociala eller politiska orsaker

33 Världens klimat Kolsänkor – behöver skyddas! Allt kol som är bundet i växtlighet och i organiskt material i marken är kolsänkor. Kolsänkor binder koldioxiden och hindrar den från att avges i luften och minskar därigenom växthuseffekten. T.ex. är träden i skogen en kolsänka.

34 Världens klimat Klimatsmart teknik Minskade utsläpp samtidigt som utvecklingsländerna ska ha rätt till utveckling kräver stora satsningar på förnybara energikällor och klimatsmart teknik.


Ladda ner ppt "Världens klimat Växthuseffekten – så fungerar den."

Liknande presentationer


Google-annonser