Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-08-22 Signatur Sveriges klimat - så var det Weine Josefsson Enheten för information och statistik SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-08-22 Signatur Sveriges klimat - så var det Weine Josefsson Enheten för information och statistik SMHI."— Presentationens avskrift:

1 2014-08-22 Signatur Sveriges klimat - så var det Weine Josefsson Enheten för information och statistik SMHI

2 2014-08-22 Signatur Medelvärde 614 mm, 1860-2005. Eventuella saknade värden interpoleras så att alla serier alltid är kompletta Medelårsnederbörd (87 stationer i Sverige) Min 430mm 1901 Max 870mm 2000

3 2014-08-22 Signatur Antal fall med minst 40 mm på ett nbd-dygn 1900-2005. Antalet fall har dividerats med det ungefärliga antalet stationer som fanns vid resp år. Värden som därvid erhölls är multiplicerade med 100. Dock inga ambitioner att homogenisera dessa dygnsdata, fast ALLA stationer. Nederbörd >40 mm/dygn

4 2014-08-22 Signatur Mätning av nederbörd 1,5m höjd över markytan öppning 200 cm 2, diameter knappt 16 cm avläsning kl 7 SNT(nederbördsdygn 7 till 7) Representativiteten punkt (kontra ytor i modeller) Problem: Vindförlust vid regn ett par procent vid snö fem procent Avdunstningmest under våren, då kanske någon mm förloras Vidhäftning0.1 mm vid varje mättillfälle Tidsupplösningdygn, 12 tim, 15 min Regn, duggregn Snö, hagel

5 2014-08-22 Signatur Nederbördsobservationer augusti 2006 Antal Dagligen realtid Synop 12 Dagligen 201 Månadsvis 426 Automat station 125 SUMMA 764338125 Hur stor yta täcker alla SMHI:s nederbördsmätare? 15 m 2 dvs ett statistiskt stickprov, en villatomt kan ju vara 750 m 2.

6 2014-08-22 Signatur Årstemp-avvikelser från hela-perioden-medlet 2.90°C Sverige, 1860-2005. Värden år för år samt ett Gaussiskt filter som ska framhäva variationer på 10-årsskala och längre. Homogeniserade värden från 37 stationer. Temperaturavvikelse (medel 37 stationer)

7 2014-08-22 Signatur Stockholm 1756-2005 Årsmedeltemperaturens avvikelse från medelvärdet (5.75°) Under de senaste 18 åren har det varit en mycket kraftig dominans av varma år, där framför allt vintrarna varit milda. År 2000 är också tillsammans med 1934 det varmaste året i Stockholmsserien. 1800-talet var, med undantag av 1820-talet, genomgående kallt. År 1867 var allra kallast med en extremt kylig inledning på växtsäsongen i maj-juni (medeltemperaturen för maj var bara 3.4°, normalt ca 10°). Situationen förvärrades av att sommaren året därpå blev varm och katastrofalt torr. Missväxt och hungersnöd satte därmed fart på emigrationen till Nordamerika.

8 2014-08-22 Signatur Jämförelse mellan perioden 1991-2005 och 1961-1990 Nederbörd (%) året Temperatur (°C) året Temperatur (°C) vinter

9 2014-08-22 Signatur  Temperatur och nederbörd  Haldoregn (≥90 mm/24 h över ≥1000 km 2 )  Geostrofisk vind  Havsvattenstånd Rossby: Nya vassa indikatorer? Websidor som uppdateras minst en gång per år Klimatindikatorer – Sveriges klimat - så var det


Ladda ner ppt "2014-08-22 Signatur Sveriges klimat - så var det Weine Josefsson Enheten för information och statistik SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser