Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning Jinsong Liu (SSM)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning Jinsong Liu (SSM)"— Presentationens avskrift:

1 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning Jinsong Liu (SSM)

2 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Hur arbete vi med frågorna? Myndigheten håller ständiga dialog med SKB genom att sin expertgrupp (BRITE-gruppen) vidmakthåller och uppdaterar en frågelista (Tracking Issue List, TIL) SSM och BRITE-gruppen besökte SKB:s laboratorier i Oskarshamn förra veckan SSM följer upp SKB:s rapportering

3 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Vad är våra synpunkter i tidigare granskningar? Hur följer vi upp frågorna sedan? Återfyllning Buffert Buffert/återfyllning Granskning av SR-Can (SKI Rapport 2008:19/SSI Rapport 2008:04) Granskning av Fud-2007 (SKI Rapport 2008:48)

4 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Återfyllning

5 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Återfyllning som en barriär (1a) Återfyllning bör betraktas som en barriär Krav på maximal hydraulisk konduktivitet (för att begränsa transport) och minimal svälltryck (för att motverka vertikal expansion av bufferten) (SR-Can granskning, sid. 49-50) SKB ändrade definitionen och ansåg att återfyllningen är en barriär i Fud-2007

6 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Metodval för återfyllning samt materialval för transporttunnlar och schakt (1b) I SR-Can hade SKB två koncept (1)förkompakterade block av Friedlandlera (2)förkompakterade block av en blandning av 70% krossat berg och 30% bentonit av buffertkvalitet I Fud-2007 inriktade SKB på att utveckla metoder för koncept (1) (Fud-2007 granskning, sid. 85) Samma återfyllningskoncept i transporttunnlarna och schakten som i deponeringstunnlarna (TR-06-09, sid. 93) Förslutningen ligger långt i framtiden och man kan avvakta resultaten i teknikutvecklingen men trovärdiga referensmetoder krävs i ansökan (Fud-07 granskning, sid. 88)

7 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Inplacering av återfyllning (1c & 1d) Begränsade tester under andra förutsättningar än vid en framtida drift och den nyförslagna metoden är ganska oprövad (SR-Can granskning, sid. 51) Krav på redovisning av tidplanen för test och demonstration av återfyllningen i full skala i Äspölaboratoriet (Fud-07 granskning, sid. 96) Krav på att SKB kan demonstrera bl. a. inplacering av återfyllningen med den spännvidd av hydrologiska och geokemiska förhållanden som råder på den valda platsen (Fud-07 granskning, sid. 96) SSM kommer att utvärdera SKB:s senaste redovisning om frågan (R-08-59, R-08-132, R-08-136, m.m.) SSM kommer att diskutera med SKB om hur man kan redovisa inplacering av återfyllning på en tillräcklig mognadsnivå i ansökan

8 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Densitet i återfyllning (1e) Densitet ingår inte direkt i säkerhetsfunktioner men har en koppling med hydraulisk konduktivitet och svälltryck Krav på insats för materialkarakterisering om Friedlandlera (SR-Can granskning, sid. 50) och insamling av data för lerans egenskaper (Fud-07 granskning, sid. 86) som belyser förhållanden mellan densiteten och andra säkerhetsfunktionsparametrar SKB:s senaste karakterisering (R-08-131) kommer att utvärderas

9 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Buffert

10 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Kvalitetssäkring av buffert (2a & 2b) Redovisning av kvalitetssäkring krävdes både i SR- Can granskningen (sid. 51) och i Fud-2007 granskningen (sid. 73) SSM anser att kvalitetsprogram bör redovisas i samband med ansökan SSM kommer att granska kvaliteten på bentonitleran (inklusive föroreningarna i den) mot deras påverkan på buffertens långsiktiga stabilitet

11 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Tillverkning av block och ringar (2c) SKB redovisade tillverkning baserad på enaxlig pressning trots referensmetoden hade varit isostatisk pressning (SR-Can granskning, sid. 50) SKB hade övergivit isostatisk pressning som referensmetod utan en bra motivering (Fud-07 granskning, sid. 73) En motivering utöver den som redovisades i R-00-41 kan leda till ökad trovärdighet i metoden SSM fokuserar på kvalitetskrav för blocken och ringarna

12 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Långsam vattenmättnad av bufferten (2d) Frågan om långsam vattenmättnad av bufferten har granskat relativt ingående (SR-Can granskning, sid. 54-55; Fud- 07 granskning, sid. 121-125) SSM kommer att följa upp frågan i SR-Site granskning

13 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Buffet/Återfyllning

14 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Erosion av bufferten och återfyllningen (3a) Olika typer erosion Piping/erosion vid inplacering Kemisk erosion vid istiderna Piping/erosion hör till inplacering (se svaret på frågor 1c & 1d) SSM följer upp och kommer att utvärdera SKB:s forskningsprogram av kemisk erosion

15 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Påverkan av buffert/återfyllning i horisontell- respektive vertikaldeponering (3b) SSM och BRITE-gruppen arbetar med att utvärdera denna påverkan i ett utvärderingsprogram

16 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu Behandling av bentonitleran inför användning (3c) SSM kommer att granska SKB:s kvalitetskrav

17 2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu


Ladda ner ppt "2009-05-11, Kärnavfallsrådets öppna rådsmöte i Östhammar Jinsong Liu SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning Jinsong Liu (SSM)"

Liknande presentationer


Google-annonser