Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se sid 1 Datum: 100527 Matematica/Grundtanke Eliminering av onödiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se sid 1 Datum: 100527 Matematica/Grundtanke Eliminering av onödiga."— Presentationens avskrift:

1 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 1 Datum: 100527 Matematica/Grundtanke Eliminering av onödiga beräkningsfel i industriella/tekniska (ex flöden) applikationer. Hur? Genom att använda bästa möjliga vetenskapliga kunskap. Matematica_pres_samarbete_100527.ppt

2 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 2 Datum: 100527 Matematica/Viktiga Kunder Linde; Debiteringsmätning av gasflöden. Söderenergi; Debiteringsberäkning av energileveranser till fjärrvärmenätet. Siemens; Design av normerade flödesmätare inkl beräkningar

3 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 3 Datum: 100527 Matematica/Historia Startades av mig, Stefan Rudbäck, civ ing, för över 25 år sedan. Mina första kunder var Johnson mek verkstads AB, som tillverkar normerade flödesmätare, och AGA.

4 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 4 Datum: 100527 Matematica/Exempel_1 Förenklade normerade flödesmätare (ex strypfläns) beräknar ofta flödet som flöde=k*sqrt(dp). Detta kan ge ett beräkningsfel på >10%. Matematica algoritm som styrsystemkod ger 0.0% fel!

5 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 5 Indmeas statistik från verkligheten

6 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 6 Indmeas statistik från verkligheten

7 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 7 Skillnad mellan olika flödesberäknings- metoder för en applikation. =matematica algoritm =flöde=k*sqrt(dp) gasexpansion Spetsig (laminär) flödesprofil

8 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 8 Datum: 100527 Matematica/Exempel_2 I mätsystem med magnetiska volym- flödesmätare beräknas ofta flödet som; flöde(kg/h)=flöde(m3/h)*densitet(kg/m3). För vatten beräknas ofta densiteten linjärt som fkn av temperaturen vilket ofta ger flera % felbidrag. Matematica.Lib styrsystemblock räknar med <0.01% fel inkl tryckets betydelse.

9 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 9 Datum: 100527 Hur realiseras detta? Genom 3 steg; 1. Kunskapen/matten finns. 2. PC/styrsystemen finns. 3. Kunskapen/matten flyttas från ”bokhyllan” till användbar mjukvara utan kompromisser.

10 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 10 Datum: 100527 Varför? Därför att beräkningsfel ofta resulterar i; 1. Slöseri. 2. Dålig kvalitet. 3. Att produktionsmetoderna ej kan utvecklas optimalt.

11 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 11 Datum: 100527 Hur? Med mjukvara både för; 1.Skrivbordet/engineering, i form av Processline och 2. Styrsystem, Matematica.Lib, för anläggningar.

12 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 12 Datum: 100527 1.Processline Programmet som ”ynglar av sig”, i form av program/funktionsblock för styrsystem. Processline lägger grunden för en bra anläggning redan vid skrivbordet. Beräkningsresultat i form av kod spara tid och fel.

13 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 13 Processline/huvudfunktioner Tryckförluster Termodynamik Flöde generellt Normerade Strypelement Restriction Orifice Kommersiella flödesmätare Sorter Ventiler. Svenska/Tyska/Engelska

14 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 14 Input area Report Density calculations Uncertainty calculations Graphs Processline Grafic layout

15 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 15 Datum: 100527 Ex; Med Processline kan du: 1.Identifiera t ex flödesmät/beräkningsfel. 2.Eliminera felen bl a med bättre kod. 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock. 4.Bygg en s k blindtarm parallellt med driftkoden i driftsatt styrsystem 5.Driftsätt den nya koden/pensionera den gamla 1-5 reducerar mät/beräkningsfel från ibland 10 till < 1%.

16 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 16 Input area spec of flowmeter

17 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 17 1.Identifierar/eliminerar t ex flödesmät/beräkningsfel.

18 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 18 Exempel; En belgisk ångflödesmätare mäter med 7,9% totalosäkerhet Fel-/Osäkerhetskalkyl Norm/Flödesberäkningsmetod 1/2/3?_______________________(N/1/2/3) 2 FEL/OSÄKERHETSKÄLLA STORLEK BIDRAG TILL FLÖDESMÄTOSÄKERHET (%) Flöde i % av maxflöde________________ 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100 mv 1.Flödesberäkningsfel -7,0 -6,7 -6,3 -5,9 -5,4 -4,7 -3,8 -2,8 -1,6 0,00 4,53 2. dp-cell % av maxdifftryck 0,50 27,0 7,34 3,28 1,83 1,15 0,78 0,55 0,40 0,30 0,23 2,89 3. Mediatryck (% akt) 5,00 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4. Beräkningsfel q=3,803*sqrt(dp) -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,00 5. Mediatemp (C) 5,00 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 0,67 6. Styrsystem A/D omv % av span 0,10 5,97 1,51 0,67 0,37 0,23 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,60 6. Rotfunktion i dp-cell (J/N) N Normosäkerhet 0,50 0,50 0,50 0,51 0,52 0,54 0,57 0,62 0,69 0,78 0,56 Densitet tabellosäkerhet (% akt) 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Rördiameter (mm) 1,00 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,04 Kappa (% akt) 1,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,02 Rörråhet (mm) 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Håldiameter (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Viskositet (% akt) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Densitet beräkningsfel (% akt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga osäkerheter % aktuellt flöde 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalosäkerhet % av aktuellt flöde___ 29,1 11,4 8,92 8,08 7,45 6,80 6,04 5,17 4,19 3,18 7,90 Vi skall nu förbättra denna flödesmätares totalosäkerhet (7,90 % av aktuellt flöde i genomsnitt) med en faktor> 10 genom att reducera eller eliminera felkällorna 1-6 ovan! Men först en figur som visar varför rotberäkning av flödet ofta ger stora fel.

19 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 19 Genom att eliminera felkällorna i storleksordning kan totalfelet reduceras med en faktor > 10 Fel-/Osäkerhetskalkyl Norm/Flödesberäkningsmetod 1/2/3?_______________________(N/1/2/3) 3 FEL/OSÄKERHETSKÄLLA STORLEK BIDRAG TILL FLÖDESMÄTOSÄKERHET (%) Flöde i % av maxflöde________________ 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100 mv Normosäkerhet 0,50 0,50 0,50 0,51 0,52 0,54 0,57 0,62 0,69 0,78 0,56 1.Flödesberäkningsfel -0,0 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 -0,0 -0,0 -0,0 0,00 0,01 2.dp-cell % av maxdifftryck (2 st) 0,10 1,86 0,46 0,20 0,11 0,07 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,21 6.Styrsystem A/D omv % av span 0,01 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 6.Rotfunktion i dp-cell (J/N) J Håldiameter (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Rördiameter (mm) 1,00 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,04 Rörråhet (mm) 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Densitet tabellosäkerhet (% akt) 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 7.Densitet beräkningsfel komp.faktorer0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viskositet (% akt) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kappa (% akt) 1,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,02 3.Mediatryck (% akt) 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5.Mediatemp (C) 0,50 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,07 4. Beräkningsfel q=3,803*sqrt(dp) (används ej) Totalosäkerhet % av a.fl. ____ 1,95 0,71 0,59 0,57 0,56 0,59 0,62 0,68 0,74 0,81 0,69

20 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 20 2/3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock.

21 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 21 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. KODFABRIKEN/Bigblock;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131. 1.Beräkningsfel<=0,0% av beräknat flödesvärde q_pol_mat_PT För;10224 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/8/2025145/slides/slide_21.jpg", "name": "copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 21 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas.", "description": "KODFABRIKEN/Bigblock;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131. 1.Beräkningsfel<=0,0% av beräknat flödesvärde q_pol_mat_PT För;10224

22 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 22 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. Ex; Skapa ett funktionsblock "flöde" och kopiera över parametrar, variabler och kod från Processline rapportdel genom att först markera sedan kopiera med Ctrl-C och slutligen klista in i ABB´s funktionsblock (inställning Structured Text) med Ctrl-V

23 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 23 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. 2.Parametrar (in och utsignaler); Prealin22.8000BarA Trealin40.0000C densitetrealoutkg/m3 dpcellrealinkPa,=signal från dp-cell, linjär eller rotberäknad dp_maxrealin18.9786kPa=20 mA dp_rotboolin00=linjär dp- cell/1=rotutdragande dp-cell q_pol_mat_PTrealoutkg/h,PT kompenserad & polynomberäknad flödessignal,använd denna

24 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 24 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. 3.Variabler (interna signaler); q_pol_matrealkg/h,polynomberäknat flöde,använd ej q_rot_matrealkg/h,rotberäknat flöde, använd ej fmatreal dprealkPa,=beräknat dp = dpcell vid linjär dp-cell fdens_matreal kvotreal PkPareal Tmaxreal Tminreal Pmaxreal Pminreal kompminmaxreal kompmaxmaxreal kompminminreal kompmaxminreal

25 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 25 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. 4.Kod som strukturerad text ST *) kompminmin:=1.0; kompmaxmin:=1.0; kompminmax:=1.0; kompmaxmax:=1.0; PkPa:=P*100.000; Tmax:=40.0000; Tmin:=30.0000; Pmax:=4640.00; Pmin:=2280.00; kompminmax:=1.00281; kompmaxmax:=1.00273; kompminmin:=0.99747; kompmaxmin:=0.99730;

26 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 26 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. kvot:=(kompminmin*(Tmax-T)*(Pmax- PkPa)+kompmaxmin*(T-Tmin)*(Pmax- PkPa)+kompminmax*(Tmax-T)*(PkPa-Pmin) +kompmaxmax*(T-Tmin)*(PkPa-Pmin)) /(Tmax-Tmin)/(Pmax-Pmin); fdens_mat:=sqrt(PkPa/3460.00*308.150/(T+273.15)*kvot*1.546346); dp:=dpcell; if dp_rot then dp:=dpcell*dpcell/dp_max/dp_max*dp_max; end_if;

27 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 27 Datum: 100527 3.Generera standardiserad styrsystemkod med Processline/kodfabriken/Bigblock, exempel naturgas. q_rot_mat:=23469.2*Sqrt(dp); fmat:=(1-0.34445E- 12*expt(q_rot_mat,2)*2280.00/(P*100.000))/0.99640 *(1+5.64794/expt(q_rot_mat,0.75))/1.00099; q_pol_mat:=q_rot_mat*fmat; q_pol_mat_PT:=q_pol_mat*fdens_mat; densitet:=PkPa/3460.00*308.150/(T+273.15)*kvot*28.8451;

28 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 28 4. Bygg en blindtarm som jämförs med driftsatt kod.

29 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 29 Datum: 100527 2.1 Matematica.Lib. Funktionsbiblioteket som använder vetenskapliga kunskaper/matte utan kompromisser. Ex: Effekt/energiberäkning med Matematica.Lib kan reducera beräkningsfelet från typiskt 5% till <0.3%

30 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 30 Effekt/energiberäkning för hetvatten med total osäkerhet<0.3% flöde framtemp returtemp vattendens entalpi energi

31 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 31 Detaljer hetvatten

32 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 32

33 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 33 Matematica.lib/Totalizer kan summera effekt till energi, flöde till mängd oavsett samplingstid i 100 år utan att nollställas. Underflow<0.0001% Underflow är ett datatekniskt problem som inträffar när ett littet tal adderas till ett stort. Ex 345.5641 MWh (ett års produktion) + 0.006743234 (en sekunds produktion) =345.5708 MWh (43234 försvann om datorn räknas med 7 siffror)

34 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 34 För att undvika förluster pga underflow räknar matematica.lib/totalizer med 84 siffror 345.5641 MWh (ett års produktion) + 0.006743234 (en sekunds produktion) =...345.570843234... MWh Inga onödiga förluster i slutet på varje år pga underflow!

35 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 35 Matematica.Lib signalväljare I st f 4 pt 100 element kopplade i brygga bör varje pt-100 signal skickas separat till styrsystemet och där medelvärdesbildas/ filtreras/väljas. Detta kan levereras av Matematica vid beställning Matematica:Lib signalväljare T1 T2 T3 T4 T

36 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 36 Effekt/energiberäkning ånga med Matematica.Lib

37 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 37 Part_1

38 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 38 Part_2

39 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 39 Datum: 100527 2.2 Matematica.Lib. Funktionsbiblioteket som är generellt/avlusat och kan användas (nästan) generellt överallt. Ersätter applikationsberoende engångslösningar med okända prestanda. Dessa lösningar klarar ofta inte en omskalning av givarna!

40 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 40 Exempel på Matematica.Lib funktionsblock

41 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 41 Fler exempel på Matematica.Lib funktionsblock

42 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 42 Matematica.Lib i punktform/1

43 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 43 Matematica.Lib i punktform/2

44 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 44 Matematica.Lib ångdensitet användarinterface

45 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 45 Matematica.Lib naturgas densitet användarinterface

46 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 46 Soft package Matematica calculation system for GNG Natural gas delivery of kg and energy amount at Nynäs/Sweden

47 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 47 Datum: 100527 Matematica/Hur kan Matematica och ert företag samarbeta? Jag skall nämna 4 möjligheter;

48 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 48 Datum: 100527 Matematica-ert företag samarbete 1. Konsultbasis. Matematica designar/beräknar/genererar styrsystemkod m h a Processline

49 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 49 Datum: 100527 Matematica-ert företag samarbete 2. Licensavtal för Processline mellan ert företag och Matematica.

50 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 50 Datum: 100527 Matematica-ert företag samarbete 3. Simuleringslicens (Windows) för hela eller delar av Matematica.Lib.

51 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 51 Datum: 100527 Matematica-ert företag samarbete 4. Simulerings och online- licens (Windows och ABB Industrial IT) för hela eller delar av Matematica.Lib.

52 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 52 PROCESSLINE.0601 MS-Windows beräkningsprogram för flöden i rör. Funktioner i punktform; 1.Tryck och temperatur beräkningar för gas- eller vätskeflöden i rör med c:a 50 olika rörbestyckningar. Flödet kan vara isothermt (konstant temperatur utmed röret) eller adiabatiskt (försumbart energiutbyte med omgivningen). 2. Bibliotek med termodynamiska egenskaper för nedanstånde medier och tillstånd; Fas Media Vätska: Vatten, Propan (C3H8), Oil Gas: Ånga, Luft, Argon, H2, O2, N2, CO2, O3, CH4, NH3, Naturgas, Propan Fuktig gas: Luft, Argon, H2, O2, N2, CO2, O3, CH4, NH3, Naturgas, Propan Mättad gas: Ånga, Argon, H2, O2, N2, CO2, O3 Kokande vätska:Argon, H2, O2, N2, CO2, O3 Blandfunktion för alla gaser Biblioteket innehåller allt som har betydelse för flöden i rör, och bygger på bästa möjlig tabeller med uppmätta värden (ideala gaslagen används ej). 3. Strypelement för flödesmätning enligt differenstryckprincipen. 3.0 Generellt. Följande frågor besvaras; Vad ger 2 dp-celler och var skall gränsen vara mellan dom? Vilka krav behövs på dp-cellen och hur skall dom hanteras (t ex linjär/rot utsignal?) Hur skall rotfunktionen q=k*sqrt(dp) se ut? Vad ger en tryck/temp-kompensering av gasdensitet och hur skall den göras? Tryck/temp-kompensering av gaser där ideala gaslagen ej räcker. Beräkningsfunktion för gaser med varierande tryck och temp. Osäkerhetskalkyl inkl samtliga felkällor vid 10 olika flöden och medelvärde 3.1 ISO 5167:2003(DIN 1952, ISO5167:1991/1998, VDI/VDE m.m.) Primärelement; Strypfläns med corner, Fläns- och D och D/2 tryckuttag. Venturi; Svetsad, gjuten och bearbetad gjuten. ISA 1932 dysa, venturi dysa, segmentfläns, kvartscirkeldysa, longradius dysa. Beräkningsfunktioner; differenstryck, håldiameter, flöde, håldiameter som fkn av tryckförlust, optimal design. Tillverknings och monteringsunderlag. Instrumenteringsunderlag för bl a dp-cell. 3 olika flödesberäkningsfunktioner med bl a matematica algoritm (formel). 3.2 McCrometer V-Cone Beräkningsfunktioner: differenstryck och flöde. Matematica algoritm för bättre flödesberäkning; q=k*sqrt(dp)*Y(dp or q). 3 olika flödesberäkningsfunktioner med bl a matematica algoritm (formel). 4. Sortomvandling mellan c:a 30 olika sorter. 5. Ventilberäkningar. 6. Svenska, engelska och/eller tyska.

53 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 53 Exempel på leveransklara Matematica_Lib funktionsblock. För ABB Industrial IT plattform. För t ex effekt/energiberäkning på hetvattenpanna och ångpanna. Vatten_entalpi (64-bitars) Vatten_densitet Vatten_dynamiskviskositet Värmeutvidgning_SS2343 Värmeutvidgning_FS Strypfläns; corner, fläns, D & D/2 tryckuttag Venturi-svetsat, gjutgods, bearbetat gjutgods. Dysa ISA 1932, Kortventuri, Segmentfläns, "Viertelkreisdysa", Longradiusdysa V-Cone Switch mellan stor och liten dp-cell Rot_till_dp linjarisering av rotberäknad dp-signal A/D-kalibrering, för eliminering av styrsystemets A/D-omvandlingsfel Ång_entalpi Ång_densitet Ång_dynamisk_viskositet Ång_kappa O2_entalpi O2_densitet O2_dynamisk_viskositet O2_kappa Totalizer (flöde till mängd, effekt till energi) Kan levereras enl. 2 alternativ: 1. I komponentform som kunden själv kopplar ihop med andra funktioner till ett beräkningssystem. 2. I systemform som ett färdigt beräkningssystem som kunden i efterhand kan utveckla i ABB Industrial IT miljön.

54 copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, mail@matematica.se, matematica.se sid 54 Kontakt; Matematica Stefan Rudbäck, civ ing postadress; Frillesås Violväg 5 S-439 62 Frillesås Sweden mail@matematica.se www.matematica.se 0708387910 skype (gratis); stefan.rudback


Ladda ner ppt "Copyright (c) 2010 Stefan Rudbäck, Matematica, 0708387910, matematica.se sid 1 Datum: 100527 Matematica/Grundtanke Eliminering av onödiga."

Liknande presentationer


Google-annonser