Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK"— Presentationens avskrift:

1 Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK
Industrial control systems Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK Översättning & automatisering av kunskap -från bokhyllan -till dator kod utan kompromisser för flöde, energi, ventiler, tryckförluster, termodynamik Matematica ABB dpns Energy/Flow computer PC Processline Matematica.Lib copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

2 Matematica Stefan Rudbäck, civ ing mail@matematica.se
Contact; Matematica Stefan Rudbäck, civ ing +46(0) skype; stefan.rudback copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

3 1. Vetenskaplig kunskap finns ”på hyllan” som text/matte.
Date: Kommentar; 1. Vetenskaplig kunskap finns ”på hyllan” som text/matte. 2. Datorer som PC och styrsystem finns också ”på hyllan”. 3. Kunskapen omvandlas till exakt och generell mjukvara/kod och blir då användbar i datorer. Resultat; ”automatiserad kunskap”. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

4 Date: Matematica/Historia Grundat >25 år sedan av Stefan Rudbäck, civ ing (m Sc). Kunder idag främst processindustrin typ; kraftverk, gas, naturgas, stål copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

5 Matematica/kunder AGA; Mätning av gasflöden (O2, N2, GNG…).
Date: Matematica/kunder AGA; Mätning av gasflöden (O2, N2, GNG…). Söderenergi; Mätning av energi på fjärrvärmekraftverk. LKAB; Mätning av gasflöden Siemens; Design av flödesmätare. Alelyckan sportcenter; Energibesparing copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

6 Matematica säljer 2 typer av mjukvara; 1. För realtidsberäkningar i
Date: Matematica säljer 2 typer av mjukvara; 1. För realtidsberäkningar i anläggningar/styrsystem =Matematica.Lib. 2. För beräkningar på skrivbordet=Processline. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

7 1. Flöde beräknas ofta förenklat som q=k*sqrt(dp) för dp-flödesmätare
Date: Ex 1 Matematica.Lib; 1. Flöde beräknas ofta förenklat som q=k*sqrt(dp) för dp-flödesmätare Kan ge 10% beräkningsfel. Med Matematica.Lib ISO5167 block beräknas flödet alltid med 0% beräkningfel (utöver normens osäkerhet) Exakt och generellt copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

8 Matematica.Lib Ex/GNG Naturgas
Matematica dpns tech** total system osäkerhet<0.4% Fig;Visar verkligt mätfel på installerade naturgasflödesmätare i Sverige, ca 50% av mätarna >2% fel. **Framtid i Nynäshamn? Matematica hp tech* sys osäkerhet<0.7% *Drifttaget i Nynäshamn Bygger på; Processline och Matematica.Lib copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

9 Matematica.Lib hp system for GNG, hardware/transmitters/details
4 points mean value arrangement of orifice plate + & - pressure tappings dp-cell/pressure dp-cell/flow copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

10 1. Complete Matematica GNG hp/GC system at AGA/Nynäshamn
Gas Chromatograph, GC kg/h kg MW MWh 4*T P (G) dp 3 dP + - Orifice plate Tube Gas flow copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

11 1.2 Software with input signals from transmitters and output on computer screens at AGA/Nynäshamn
dP dP kg/h kg P (G)+Patm MW MWh GC copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

12 Matematica GNG/naturgas hp system
total uncertainty <0.7% at AGA/Nynäshamn Beräknat med Processline copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

13 1. Complete Matematica master/dpns system for natural gas
100% redundancy, 0.4% uncertainty GC 4*T kg/h kg MW MWh P1abs,r1 dp 1 P2abs,r2 dp 3 dp 2 dp 3 Orifice V-cone - Orifice plate Tube Gas flow + copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

14 Matematica GNG mother/dpns system total uncertainty 0.4%
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

15 Matematica GNG/dpns tech Gas kromatografer är komplexa med begränsad
tillgänglighet. GC_repair blocket förbättrar detta copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

16 GC repair examples inputs outputs GC r e p 1 OBS! STATISTISKT a
larm, osannolik dynamik 2 tekniskt larm dynamik snabbare än process 3 tekniskt larm mingräns underskrids copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

17 Naturgas GNG summering av effekt till energi med Totalizer .
Ex 4: Matematica.Lib Naturgas GNG summering av effekt till energi med Totalizer . Räknar med 84 siffror. Kan summera i 100 år utan underflow. Oberoende av samplingstid. Exakt och generellt copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

18 Vad är underflow? Underflow är ett datatekniskt problem som inträffar när ett litet tal adderas till ett stort. Ex MWh (ett års energiproduktion) (en sekunds energiproduktion) = MWh (43234 =7% försvann om datorn räknar med 7 siffror) mycket lömskt och vanligt problem som kan förstöra ett mät- och beräkningssystem copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

19 Siemens PCS7 beräkningssystem för O2/Ar flöde i ett rör
Matematica.Lib Siemens PCS7 ISO_5167 styrsystemblock Exakt och generellt O2-flöde Ar-flöde copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

20 Vatten är inkompressibelt!? Gäller inte ens vid 20C.
Date: Ex 2 Matematica.Lib. Vatten är inkompressibelt!? Gäller inte ens vid 20C. Kan ge 0.xx% beräkningsfel vid 20C och mycket mer vid högre temp. Matematica.Lib Water_dens block ger alltid max 0.01% fel Exakt och generellt copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

21 kg/m3 P (PaA) Matematica.Lib ABB CB Water_dens block T (C)
Exakt och generellt copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

22 Mätning av 4 temperaturer i ett rör. Beräkning av sannolikast temp.
Ex 3 Matematica.Lib Double precision non stop technology. statistisk beräkning av sannolikast temp/flöde/tryck osv Mätning av 4 temperaturer i ett rör. Beräkning av sannolikast temp. Bortfall av 1 temp=inga problem. (jämför gärna med medelvärde ( )/4=4 >>2.146) T_avg Signal unlikely value T1 T2 T3 T4 Exakt och generellt copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

23 Date: Slutsats; Om man introducerar onödiga fel i ett komplext mät och beräkningssystem är varje fel i sig kanske inget stort problem men summan av alla fel blir det ofta (många bäckar små...). Se ex nästa bild. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

24 Energiberäkningssytem för en ångpanna med Matematica.Lib
Totalizer utan underflow Energiberäkningssytem för en ångpanna med Matematica.Lib exakta och generella funktionsblock Huvudresultat; producerad energimängd. Osäkerhet? exakta och generella copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

25 Matematica.Lib in list form
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

26 Matematica.Lib in list form 2
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

27 Matematica.Lib kan levereras implementerad i ABB CPU
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

28 Matematica.Lib kan levereras implementerad i Siemens CPU
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

29 Matematica.Lib kan levereras implementerad i ABB/Siemens CPU med CD.
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

30 Matematica.Lib kan levereras enbart på CD.
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

31 2.Processline huvudfunktioner
Date: 2.Processline huvudfunktioner Flödesmätning Tryckförluster Termodynamik Naturgas Ventiler Hetvatten Sorter copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

32 2.Processline Windows-program
Date: 2.Processline Windows-program Beräkningsresultatet presenteras också i kodform för; 1. Eliminering av fel. 2. Tidsbesparing för användaren. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

33 Processline/flödesmätning Beräkning av strypfläns för GNG/Nynäshamn
-Indatadel copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

34 Processline/flödesmätare Beräkning av strypfläns för GNG/Nynäshamn
-Vissa utdata i form av text __________________UTDATA_____________________ Enklast möjliga flödesberäkning*;q:= 13000*sqrt(dp/40,000) (*Optimerad för; (vid drifttillstånd= 15 C, 38 BarG)) (*För matematiskt fel se stor rapport) Håldiameter d, kall (=20 C)___________________(mm)= 66,142 Justerat maxflöde för rotutdragare________________= Anm: Användes för minimering av fel vid normalflöde= 0.67*maxlöde Tryckförlust vid maxflöde (ej = difftryck)___(kPa)= 22,434 Tryckförlust vid minflöde (ej = difftryck)___(kPa)= 0,2201 Flödeshastighet i rör (vid maxflöde)_________(m/s)= 14,850 Reynolds tal (vid maxflöde)_______________________= 4,048E6 Normens maxflödesgräns_____________(% av maxflöde)= 450,79 Normens minflödesgräns_____________(% av maxflöde)= 0,1729 OBS! Alla fysikaliska data utom densitet (<0.1% osäkerhet)=CH4 Densitet___________________________________(kg/m3)= 30,967 Kompressibilitetsfaktor Z_________________________= 0,9121 Dynamisk viskositet______________________(Pas*E-6)= 11,359 Kappa (Isentropisk expansionskoefficient)_________= 1,2607 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

35 Processline/flödesmätare Beräkning av strypfläns för GNG/Nynäshamn
-Vissa utdata i form av text OLIKA FLÖDESBERÄKNINGSMETODER INKL OSÄKERHETER* *(vid drifttillstånd= 15 C, 38 BarG) *(OBS! Kvadratrotsberäkningen av flödet i dp-cell ELLER dator, EJ BÅDA!) Medelosäkerhet i norm mellan min- och maxflöde____(%)= 0,6 1.Medelosäkerhet i norm + beräkningsfel för beräkningsmetod 1; q_rot_normal= 4315,46*sqrt(dp) < 2,8 % Används för bästa noggrannhet vid normalflöde=67% av maxflödet 2.Medelosäkerhet i norm + beräkningsfel för beräkningsmetod 2; q_rot_max= 4110,96*sqrt(dp) < 5,4 % Används för bästa noggrannhet vid maxflöde. 3.Medelosäkerhet i norm + beräkningsfel för beräkningsmetod 3; q_pol_mat=q_rot_mat*fmat < 0,6 % där q_rot_mat= 4110,96*Sqrt(dp) där fmat(q_rot_mat)=(1-0,45400E-9*q_rot_mat**2*3901,32/((P )/0.01))/0,92327 *(1+0,08503/q_rot_mat**(3/4))/1,00007,natematica algoritm (Där ** = upphöjt till) Används för bästa noggrannhet vid alla flöden copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

36 av flödet (3) (matematica algoritm)
Polynom beräkning av flödet (3) (matematica algoritm) Rotberäkning av flödet (1&2) flödesmätare/grafik OBS! polynomberäkning av flödet i detta fall mkt viktigt copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

37 Processline/flödesmätare/kodfabriken -Utdata i form av kod
(* PROCESSLINE KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Copyright (c) 2012 Matematica, +46-(0) Skalning; 20 mA från dp-cell= kPa= 20 mA till styrsystem 1.Beräkningsfel<=0,0% av beräknat flödesvärde q_pol_mat_PT För;1300,00 <q_pol_mat_PT< 13000,0 38,0000 <P< 38,0000 15 <T< 15 *) FUNCTION_BLOCK Kodfabriken//Flow VAR_INPUT P:real:= ;//BarG T:real:= ;//C dpcell:real;//kPa,=signal från dp-cell, linjär eller rotberäknad; dp_max:real:= ;//kPa=20 mA//OBS! samma skalning som dp-cell dp_rot:bool:=True;//False=linjär dp-cell/True=rotutdragande dp-cell END_VAR VAR_OUTPUT q_pol_mat_PT:real;//kg/h,PT kompenserad & polynomberäknad flödessignal,använd denna VAR q_pol_mat:real;//kg/h,polynomberäknat flöde,använd ej q_rot_mat:real;//kg/h,rotberäknat flöde, använd ej fmat:real; dp:real;//kPa,=beräknat dp = dpcell vid linjär dp-cell BEGIN dp:=dpcell; if dp_rot then dp:=dpcell*dpcell/dp_max/dp_max*dp_max;//linjarisering av rotutdragen dp-signal end_if; q_rot_mat:= *Sqrt(dp);//1.rotberäkning av flödet if q_rot_mat>0 then fmat:=( E-10*(q_rot_mat**2)* /((P )/0.01))/ *( /(q_rot_mat**0.75))/ ; //2. matematica algoritm, fmat=polynomberäkning av flödet else fmat:=1; q_pol_mat:=q_rot_mat*fmat;//3.polynomberäkning av flödet (*enkel Tryck/Temp-korrigering av densitet, avancerad se densitetsberäkningar*) q_pol_mat_PT:=q_pol_mat*sqrt((P )/0.01/ *( )/( T));//Enkel Tryck-temp kompensering END_FUNCTION_BLOCK//Kodfabriken (*Kodfabriken slut/finished/Ende/Finito*) Processline/flödesmätare/kodfabriken -Utdata i form av kod copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

38 BarG? C? Tryckförlustberäkning Total rörlängd 10 m 10 m 100 mm 1 m
Naturgas 50000 kg/h 38 BarG 15 C copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

39 Processline/tryckförlust för GNG/Nynäshamn -Indatadel
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

40 Processline/tryckförlust för GNG/Nynäshamn -Vissa utdata
_________________________TOTALT____________________________ Motståndstal______________________________________= 1,3795 Tryckminskning (reversibel+irreversibel)_____(kPa)= 70,292 Tryckminskning______________________________(mbar)= 702,92 Tryckminskning_________________(% av inloppstryck)= 1,8017 Tryckförlust (irreversibel)__________________(kPa)= 70,292 Utloppstryck (BarA)=38,310__________________(kPaA)= 3831,0 Utloppstemperatur______________________________(C)= 14,663 Flödeshastighet i rörutlopp (vid maxflöde)___(m/s)= 58,160 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

41 termodynamik/Naturgas -10 fraktioner Indata och vissa utdata
Processline/ termodynamik/Naturgas -10 fraktioner Indata och vissa utdata copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

42 Processline/ventiler Indata och vissa utdata
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

43 Processline/Sorter; Ändra in värdet på en storhet->alla andra berörda storheter uppdateras
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

44 3.Processline hjälpfunktioner
Date: 3.Processline hjälpfunktioner Flödesmätare/grafik/osäkerhet/densitet/ kodfabriken-bigblock Termodynamik/densitet/kodfabriken Naturgas/densitet/kodfabriken Hetvatten/osäkerhet/densitet copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

45 flödesmätare/osäkerhet
Rotberäkning av flödet En osäkerhetsanalys med Processline identifierar felkällorna i storleksordning (bygger på ISO5167, VDI/VDE). Fel-/Osäkerhetskalkyl Norm/Flödesberäkningsmetod 1/2/3?_______________________(N/1/2/3) 2 FEL/OSÄKERHETSKÄLLA STORLEK BIDRAG TILL FLÖDESMÄTOSÄKERHET (%) Flöde i % av maxflöde________________ ,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90, mv 1.Flödesberäkningsfel ,0 -6,7 -6,3 -5,9 -5,4 -4,7 -3,8 -2,8 -1,6 0,00 4,53 2. dp-cell % av maxdifftryck ,50 27,0 7,34 3,28 1,83 1,15 0,78 0,55 0,40 0,30 0,23 2,89 3. Mediatryck (% akt) ,00 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4. Beräkningsfel q=3,803*sqrt(dp) ,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,00 5. Mediatemp (C) ,00 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 0,67 6. Styrsystem A/D omv % av span ,10 5,97 1,51 0,67 0,37 0,23 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,60 6. Rotfunktion i dp-cell (J/N) N Normosäkerhet ,50 0,50 0,50 0,51 0,52 0,54 0,57 0,62 0,69 0,78 0,56 Densitet tabellosäkerhet (% akt) ,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Rördiameter (mm) ,00 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,04 Kappa (% akt) ,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,02 Rörråhet (mm) ,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Håldiameter (mm) ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Viskositet (% akt) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Densitet beräkningsfel (% akt) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga osäkerheter % aktuellt flöde ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalosäkerhet % av aktuellt flöde___ ,1 11,4 8,92 8,08 7,45 6,80 6,04 5,17 4,19 3,18 7,90 Vi skall nu förbättra denna flödesmätares totalosäkerhet (7,90 % av aktuellt flöde i genomsnitt) med en faktor> 10 genom att reducera eller eliminera felkällorna 1-6 ovan! copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

46 Norm beräkning av flödet
Alltså Fel-/Osäkerhetskalkyl Norm/Flödesberäkningsmetod 1/2/3?_______________________(N/1/2/3) 3 FEL/OSÄKERHETSKÄLLA STORLEK BIDRAG TILL FLÖDESMÄTOSÄKERHET (%) Flöde i % av maxflöde________________ ,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90, mv Normosäkerhet ,50 0,50 0,50 0,51 0,52 0,54 0,57 0,62 0,69 0,78 0,56 1.Flödesberäkningsfel ,0 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 -0,0 -0,0 -0,0 0,00 0,01 2.dp-cell % av maxdifftryck (2 st) 0,10 1,86 0,46 0,20 0,11 0,07 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,21 6.Styrsystem A/D omv % av span ,01 0,11 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 6.Rotfunktion i dp-cell (J/N) J Håldiameter (mm) ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Rördiameter (mm) ,00 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,04 Rörråhet (mm) ,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Densitet tabellosäkerhet (% akt) ,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 7.Densitet beräkningsfel komp.faktorer0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viskositet (% akt) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kappa (% akt) ,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,02 3.Mediatryck (% akt) ,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5.Mediatemp (C) ,50 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,07 4. Beräkningsfel q=3,803*sqrt(dp) (används ej) Totalosäkerhet % av akt.flöde ____ 1,95 0,71 0,59 0,57 0,56 0,59 0,62 0,68 0,74 0,81 0,69 copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

47 från 7,9% till 0,69% Med Processline osäkerhetskalkyl kan;
1. En flödesmätares svaga länkar identifieras 2. En flödesmätares svaga länkar elimineras För exemplet ovan gav detta en förbättring från 7,9% till 0,69% totalosäkerhet (kan ge mer eller mindre i andra fall) copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

48 Flödesmätare/termodynamik/densitet
1. Speca önskad noggrannhet 2. Clicka Run 3. Utdata i form av tabell (eller kod) copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

49 flödesmätare/densitet/kod
(* KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Densitet beräkningsfel<0,0% 300,000 <P(kPaA)< 3901,32 15,0000 <T(C)< 50,0000 *) FUNCTION_BLOCK Kodfabriken//calculates density from P,T VAR_INPUT P:real:= ;//BarG T:real:= ;//C END_VAR VAR_OUTPUT densitet:real;//kg/m3 VAR kvot:real; PkPa:real; Tmax:real; Tmin:real; Pmax:real; Pmin:real; kompminmax:real; kompmaxmax:real; kompminmin:real; kompmaxmin:real; BEGIN kompminmin:=1.0; kompmaxmin:=1.0; kompminmax:=1.0; kompmaxmax:=1.0; PkPa:=(P )/0.01; Tmax:= ; Tmin:= ; Pmax:= ; Pmin:= ; kompminmax:= ; kompmaxmax:= ; kompminmin:= ; kompmaxmin:= ; kvot:=(kompminmin*(Tmax-T)*(Pmax-PkPa)+kompmaxmin*(T-Tmin)*(Pmax-PkPa)+kompminmax*(Tmax-T)*(PkPa-Pmin)+kompmaxmax*(T-Tmin)*(PkPa-Pmin))/(Tmax-Tmin)/(Pmax-Pmin); densitet:=PkPa/ * /(T )*kvot* ; END_FUNCTION_BLOCK (*BigBlock slut/finished/Ende/Finito*) flödesmätare/densitet/kod 1. Speca önskad noggrannhet 2. Clicka Run 3. Utdata i form av kod copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

50 flödesmätare/bigblock
(* KODFABRIKEN;Tillverkning av standardiserad kod, IEC61131, Siemens PCS7 Beräkningsfel<0,1% av beräknat flödesvärde q_pol_mat_PT För;1300,00 <q_pol_mat_PT< 13000,0 300,000 <P(kPaA)< 3901,32 15,0000 <T(C)< 50,0000 Skalning; 20 mA från dp-cell= BarG= 20 mA till styrsystem *) FUNCTION_BLOCK Kodfabriken//BigBlock, calculates flow from dp VAR_INPUT P:real:= ;//BarG T:real:= ;//C dpcell:real;//BarG,=signal från dp-cell, linjär eller rotberäknad dp_max:real:= ;//BarG=20 mA dp_rot:bool:=True;//False=linjär dp-cell/True=rotutdragande dp-cell END_VAR VAR_OUTPUT densitet:real;//kg/m3 q_pol_mat_PT:real;//kg/h,PT kompenserad & polynomberäknad flödessignal,använd denna VAR q_pol_mat:real;//kg/h,polynomberäknat flöde,använd ej q_rot_mat:real;//kg/h,rotberäknat flöde, använd ej fmat:real; dp:real;//BarG,=beräknat dp = dpcell vid linjär dp-cell fdens_mat:real; kvot:real; PkPa:real; Tmax:real; Tmin:real; Pmax:real; Pmin:real; kompminmax:real; kompmaxmax:real; kompminmin:real; kompmaxmin:real; BEGIN kompminmin:=1.0; kompmaxmin:=1.0; kompminmax:=1.0; kompmaxmax:=1.0; PkPa:=(P )/0.01; Tmax:= ; Tmin:= ; Pmax:= ; Pmin:= ; kompminmax:= ; kompmaxmax:= ; kompminmin:= ; kompmaxmin:= ; kvot:=(kompminmin*(Tmax-T)*(Pmax-PkPa)+kompmaxmin*(T-Tmin)*(Pmax-PkPa)+kompminmax*(Tmax-T)*(PkPa-Pmin)+kompmaxmax*(T-Tmin)*(PkPa-Pmin))/(Tmax-Tmin)/(Pmax-Pmin); fdens_mat:=sqrt(PkPa/ * /(T )*kvot* ); dp:=dpcell; if dp_rot then dp:=dpcell*dpcell/dp_max/dp_max*dp_max; end_if; q_rot_mat:= *Sqrt(dp); if q_rot_mat>0 then fmat:=( E-9*(q_rot_mat**2)* /((P )/0.01))/ *( /(q_rot_mat**0.75))/ ; else fmat:=1; q_pol_mat:=q_rot_mat*fmat; q_pol_mat_PT:=q_pol_mat*fdens_mat; densitet:=PkPa/ * /(T )*kvot* ; END_FUNCTION_BLOCK (*BigBlock slut/finished/Ende/Finito*) flödesmätare/bigblock 1. Stor huvudberäknig 2. Beräkna densitetstabell med aktuell osäkerhet. 3. Clicka BigBlock Beroende på osäkerhetshetskraven skapas mer eller mindre rader kod. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

51 Nedan nämner jag vissa överkursfunktioner; -Flödesmätare/optimering
Övriga funktioner Nedan nämner jag vissa överkursfunktioner; -Flödesmätare/optimering Speca tillgänglig raksträcka, media min och max P/T, viktfaktore för tryckförlust och osäkerhet och Processline kommer att beräkna optimalt primärelement för dig inkl placering på raksträckan mm. -V-Cone Beräkna flöde och dp för V-Cone Polynomberäkning av flödet med kodfabriken inkl exakt P/T-komp med komp-faktorer. Kan ta bort flera procent beräkningsfel. -Magnetisk/US-mätare mag/US är ofta kalibrerade för 100% turbulent flöde, vilket aldrig förekommer i ett rör. Med Processline kan komp-faktorer beräknas för delvis laminärt flöde och pluggflöde (vanligt för massa). Kan ta bort fel på ibland 20%. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

52 Processline levereras på CD
copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

53 Matematica designar/beräknar/genererar styrsystemkod m h a Processline
Datum: Matematica-ert företag samarbete 1. Konsultbasis. Matematica designar/beräknar/genererar styrsystemkod m h a Processline copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

54 för Processline mellan ert företag och Matematica.
Datum: Matematica-ert företag samarbete 2. Licensavtal för Processline mellan ert företag och Matematica. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

55 Simuleringslicens (Windows) för hela eller delar av Matematica.Lib.
Datum: Matematica-ert företag samarbete 3. Simuleringslicens (Windows) för hela eller delar av Matematica.Lib. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

56 Simulerings och online-licens
Datum: Matematica-ert företag samarbete 4. Simulerings och online-licens (Windows och ABB Industrial IT/ Siemens PCS7) för hela eller delar av Matematica.Lib. copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid

57 Slutord Jag hoppas denna presentation väckt
Datum: Slutord Jag hoppas denna presentation väckt intresse för ett samarbete mellan ditt företag/organisation och Matematica. Om du vill gå vidare hör av dig till; Stefan Rudbäck, civ ing copyright (c) 2012 Stefan Rudbäck, Matematica, , matematica.se sid


Ladda ner ppt "Matematica/Abstracts PUTTING KNOWLEDGE TO WORK"

Liknande presentationer


Google-annonser