Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-Build™ Contact Förstudie om en branschgemensam företagsportal 6 december 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-Build™ Contact Förstudie om en branschgemensam företagsportal 6 december 2013."— Presentationens avskrift:

1 e-Build™ Contact Förstudie om en branschgemensam företagsportal 6 december 2013

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Parter som medverkat i förstudien om byggbranschens företagsportal 2 Styr- och arbetsgrupp Finansiärer Projektledare och utredare och deltagande företag

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Om förstudien 3  Målgrupp i tjänsten: bygg- och installationsentreprenörer samt deras kunder och leverantörer  samhällsbyggnadssektorn  Studiens syfte: att utreda en gemensam portal för bygg- och installationssektorn för att förmedla och validera grunduppgifter om befintliga och potentiella handelspartner  Mål som tjänsten ska uppfylla: o Skapa ökad administrativ effektivitet o Skapa underlag för upphandlingar o Stävja svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4 Branschgemensam företagsportal för samhällsbyggnadssektorn e-Build Contact Skatte- verket Grunddata om: • Entreprenörer • Underentreprenörer • Installatörer • Grossister • Återförsäljare • Leverantörer Eget register Regelverk Övervakning Egen information, bedömningar etc Egen modul Res- kontra Inköp Upphan- dling Bolags- verket Kreditupplysningsföretag Integration Online Krono- fogde Externa data- baser, t.ex.

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Identifierade fördelar med branschgemensam företagsportal 5  En enda portal för hela branschens företagsdata  Hindrar oseriösa aktörer  skapar mer affärer för de seriösa  Enklare att hitta nya leverantörer/kunder  Enkelt och snabbt att värdera en leverantörs/kunds egenskaper och kapacitet  Skapar trygghet att göra affärer även med obekanta företag  Korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter om köpare och leverantörer minimerar tid för letande  Att finnas som potentiell leverantör när större företag hämtar uppgifter från portalen vid upphandlingar  Data kommer till större delen validerat och automatiskt från externa källor  Vidareutveckling av e-Build fakturaportal och dess ca 7 000 företag

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Exempel på innehåll i tjänsten 6  Företags- och kontaktuppgifter till alla enheter på ett företag  Finansiella uppgifter  Uppgifter om F-skatt, moms, arbetsgivaravgifter, betalnings- anmärkningar med mera  Klassificeringar, certifieringar, ledningssystem, rating  Branschtillhörighet och medlemskap i branschorganisation  Kollektivavtal  Valideringar för att t.ex. identifiera oseriösa aktörer

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Omfattande ekonomisk potential till besparing för hela branschen: stora - små, kunder - leverantörer 7 Kostnad i nulägeBesparing med portal 100 msek att registrera leverantörsdataPotential ca 75%  75 msek 35 msek för inköpare för att söka nya leverantörer Potential ca 25%  9 msek för de fem största i branschen Tid för att leta efter kontaktuppgifter (ej uppskattad) Besparingspotential minst 25% 10 msek för köp av grunddata för de fem största i branschen Potential minst 50%  5 msek Ca 200 kr per manuell faktura, men e- Build är också en fakturaportal Minst 100 000 fakturor/år styrs till e- faktura. Besparing 100 kr/st  10 msek En försiktig summering av besparingar bara för de största företagen visar på minst 100 msek för kundledet och lika mycket för leverantörsledet

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Förstudiens förslag till finansiering av tjänsten 8  Kostnad att vara med i tjänstens grundnivå: Nej, ingen avgift  Finansiering sker i stället genom dessa alternativ: o Avgifter för tilläggstjänster som t.ex. vissa finansiella uppgifter o Sponsor betalar för att få tillgång till kanalen under reglerade former o Avgift för integration mot egna system

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Övriga slutsatser från studien 9  De flesta vidtalade branschorganisationer delar behovsbilden och ställer sig positiva. Ingen var negativ  Branschen får ett effektivt verktyg att försvåra för oseriösa aktörer  Genomgång av Konkurrensverkets regelverk för branschsamverkan visar inte på några hinder för portalen  Portalen är lika intressant för hela branschen: entreprenörer, installatörer, fastighetsägare samt deras leverantörer  Att även små företag har en tydlig nytta av att medverka

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Förstudiens rekommendation 10  Studiens utredningsteam samt arbets- och styrgrupper rekommenderar: a.att de inblandade företagen tar interna beslut om medverkan b.att BEAst styrelse tar beslut om att införa tjänsten enligt samma princip som för e-Build fakturaportal c.att därefter inleda upphandling av tjänsten för lansering på den svenska marknaden i slutet av 2014 d.att detta kombineras med marknadsföring till branschen om den kommande tjänsten e.att målsättningen är införande i övriga nordiska länder i en andra etapp


Ladda ner ppt "E-Build™ Contact Förstudie om en branschgemensam företagsportal 6 december 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser