Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet Effektivare varuförsörjning etapp 2 2014-05-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet Effektivare varuförsörjning etapp 2 2014-05-26."— Presentationens avskrift:

1 Projektet Effektivare varuförsörjning etapp 2 2014-05-26

2 Om projektet

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning 3  Tid: Från maj 2014 till december 2015  Projektledning: BEAst  Finansiering: SBUF  Arbetsgruppen: Ahlsell, Bravida, Byggbeslag, Caverion, Dahl, DB Schenker, DHL, Dooria, Exant, Imtech, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, PipeChain och Tyringekonsult  Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, speditörer, transportörer och 3PL  Piloter: Öppet för alla i branschen

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Etapp 2 för att få branschen att ta steget till effektivare varuförsörjning 4 A.Process steg 2: Kvalitetssäkring, BIM- anpassning B.Pilotprojekt: samordna, stötta och utvärdera piloter C.Marknadsföring: öka kännedom om standarden och möjligheten D.Systemstöd: Fortsätta arbeta för stöd i standardsystem E.Branschportal: utöka portalen e-Build för de som inte har eget systemstöd

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 5 Aktivitets- och tidsplan MSNamnStatus 1 Aktivitetsplan godkänd av styrgruppenPågår 2 Anbudsförfrågan portal distribueradEj startad 3 Tio pilotföretag utseddaPågår 4 Val av operatör för portalEj startad 5 Uppdaterad standard publiceradEj startad 6 Portal ver 1 driftsattEj startad 7 Fem piloter i driftEj startad 8 Fem standardsystem stöder standardenEj startad 9 Portal ver 2 driftsattEj startad 10 Marknadsplan genomfördEj startad 11 Slutrapport med utvärdering publiceradEj startad

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Planering för utökning av e-Build med logistikfunktioner 6 e-Build Supply chain e-Build Invoice AnläggningVaror Gemensam inloggning Nuvarande fakturaportal Logistikportal Leverantörer Kunder Egna interna system Integration Egna interna system Integration Mindre entreprenör utan eget system

7 Uppnådda resultat från del 1

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Det finns många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Målet: Raka vägen direkt till till montageplatsen med e-Build Label™

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Det primära resultatet från varuförsörjnings- projektet del 1 – se också slutrapport 10  En verktygslåda som inkluderar hela varuförsörjningsprocessen, från början till slut  Rekommendationer för arbetssätt  Rekommendationer för organisation av arbetsplatsernas försörjning  Standarder som gör att man kan arbeta med IT- lösningar som både ger intern effektivitet och som kopplar samman arbetsplatsen med försörjningskedjan  Det har etablerats system med stöd för process och teknik enligt standarden  Piloter som visar på nyttan, ekonomiskt och miljömässigt, med standarden – för alla inblandade parter

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta 11 Försörjningsprocessen Inköps- och leverans- planering Projek- tering Inköp Under Transport Från leverantör AnkomstPå bygge Fakturering betalning Huvudprocess Delprocesser Projekteringsprocess Inköpsprocess Leveransprocess Betalningsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 12 Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning e-Build webbtjänster Projektering • orderhantering • etiketter • leveransgodkännande • avisering • fakturor InköpAvropLeverans Betalning • produktdata • logistikdata • CAD-objekt • kalkyl • tidsplan • mängdning • förfrågan • anbud • projektavtal • inköps- planering • tidsplan • leveransplan • avrop • avropssvar • instruktion logistik • avvikelse- hantering • packning • märkning • transport- bokning • leveransavi • lastning • lossning • avisering • mottagning • godkännande • fakturering • uppföljning • godkännande • betalning webbformulär Standardmeddelanden kollietiketter Projektering Gränssnitt Portalfunktioner

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Supply – ett digitalt flöde – från ritning till leverans  effektivare bygglogistik

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden


Ladda ner ppt "Projektet Effektivare varuförsörjning etapp 2 2014-05-26."

Liknande presentationer


Google-annonser