Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet Effektivare varuförsörjning etapp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet Effektivare varuförsörjning etapp"— Presentationens avskrift:

1 Projektet Effektivare varuförsörjning etapp 2 2014-05-26

2 Om projektet

3 Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning
Tid: Från maj 2014 till december 2015 Projektledning: BEAst Finansiering: SBUF Arbetsgruppen: Ahlsell, Bravida, Byggbeslag, Caverion, Dahl, DB Schenker, DHL, Dooria, Exant, Imtech, Inwido/Elitfönster, Lindab, NCC, Olivetree, Peab, PipeChain och Tyringekonsult Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer av material, speditörer, transportörer och 3PL Piloter: Öppet för alla i branschen 3

4 Etapp 2 för att få branschen att ta steget till effektivare varuförsörjning
Process steg 2: Kvalitetssäkring, BIM-anpassning Pilotprojekt: samordna, stötta och utvärdera piloter Marknadsföring: öka kännedom om standarden och möjligheten Systemstöd: Fortsätta arbeta för stöd i standardsystem Branschportal: utöka portalen e-Build för de som inte har eget systemstöd 4

5 Aktivitets- och tidsplan
MS Namn Status 1 Aktivitetsplan godkänd av styrgruppen Pågår 2 Anbudsförfrågan portal distribuerad Ej startad 3 Tio pilotföretag utsedda 4 Val av operatör för portal 5 Uppdaterad standard publicerad 6 Portal ver 1 driftsatt 7 Fem piloter i drift 8 Fem standardsystem stöder standarden 9 Portal ver 2 driftsatt 10 Marknadsplan genomförd 11 Slutrapport med utvärdering publicerad 5 5

6 Planering för utökning av e-Build med logistikfunktioner
Leverantörer Kunder Egna interna system Integration Integration Egna interna system Gemensam inloggning e-Build Supply chain e-Build Invoice Mindre entreprenör utan eget system Nuvarande fakturaportal Anläggning Varor Logistikportal 6

7 Uppnådda resultat från del 1

8 Det finns många utmaningar och ett uppenbart behov av effektivare bygglogistik

9 Målet: Raka vägen direkt till till montageplatsen med e-Build Label™

10 Det primära resultatet från varuförsörjnings-projektet del 1 – se också slutrapport
En verktygslåda som inkluderar hela varuförsörjningsprocessen, från början till slut Rekommendationer för arbetssätt Rekommendationer för organisation av arbetsplatsernas försörjning Standarder som gör att man kan arbeta med IT-lösningar som både ger intern effektivitet och som kopplar samman arbetsplatsen med försörjningskedjan Det har etablerats system med stöd för process och teknik enligt standarden Piloter som visar på nyttan, ekonomiskt och miljömässigt, med standarden – för alla inblandade parter 10

11 Huvudprocesskarta Huvudprocess Försörjningsprocessen Delprocesser
Projekteringsprocess Projek-tering Inköps- och leverans-planering Inköp Inköpsprocess Leverans- & packplanering Avrop Avropsprocess Leveransprocess Från leverantör Under Transport Ankomst På bygge Betalningsprocess Fakturering betalning 11

12 Parter, processer och funktioner, övergripande beskrivning
Gränssnitt Portalfunktioner orderhantering etiketter leveransgodkännande avisering fakturor webbformulär e-Build webbtjänster Standardmeddelanden kollietiketter Projektering Projektering Inköp Avrop Leverans Betalning produktdata logistikdata CAD-objekt kalkyl tidsplan mängdning förfrågan anbud projektavtal inköps-planering packning märkning transport-bokning leveransavi lastning lossning avisering mottagning godkännande tidsplan leveransplan avrop avropssvar instruktion logistik avvikelse-hantering fakturering uppföljning godkännande betalning 12 12

13 e-Build Supply – ett digitalt flöde – från ritning till leverans  effektivare bygglogistik

14 e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra versioner med olika användningsområden


Ladda ner ppt "Projektet Effektivare varuförsörjning etapp"

Liknande presentationer


Google-annonser