Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort om BEAst. Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort om BEAst. Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013

2 Kort om BEAst

3 Verksamhetsidé för BEAst, Byggbranschens elektroniska affärsstandard
”BEAst är ett nätverk som tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte Målet är sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till bygg-branschen” 3 3

4 Fakta om BEAst Nästan 60 medlemmar från branschens alla hörn
Tar fram praktiska tillämpningar på internationella standarder i samverkan med branschen och omvärlden Arbetar för att få standarderna använda genom projekt, support och tjänster Information, guidelines, utbildning, mall för uppföljning av nytta samt mall för e-avtal Stöttar införande och validerar att systemleverantörer stöder BEAst standarder Tillhandahåller tjänster Samverkar med universitet och högskola Målet är ökad produktivitetsutveckling för byggsektorn via eAffärer

5 Fakturaportalen eBuild
Leverantörer Ca företag Webbfaktura Kunder SMSI standard- faktura eBuild fakturaportal producenter handelsföretag installatörer entreprenörer fastighetsbolag Många leverantörer till många kunder 5 5

6 Kontakt med BEAst Webbplats www.beast.se, www.ebuild.se
Peter Fredholm vd Per Lindahl tekniskt ansvarig

7 NeC – Nordic e-Construction
En standard för anläggningstransporter och maskintjänster

8 Fakta om projektet för att ta fram NeC
Drevs under 2012 av BEAst och finansierades av SBUF Arbetsgruppen; NCC, Peab, Skanska, Svevia, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och SÅCAB Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong Sveriges Åkeriföretag och SBMI är samarbetsparter Svensk Betong, Maskinentreprenörerna, Maskinleverantörerna och Återvinningsföretagen intressenter Standard publicerad på 8

9 Projektets mål ”Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan genom hela kedjan. Det ska uppnås med en standardiserad process- och informationsmodell mellan byggföretag, åkerier, täkter, tippar, maskinentreprenörer och produktionsanläggningar” 9

10 Detta är standarden NeC
En beskrivning av processen med dess olika aktiviteter En informationsmodell, dvs ett scenario över informationsflödet mellan de parter som är inblandade En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk respektive engelsk version En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Dessa tas fram av respektive branschorganisation 10

11 Process och informationsmodell

12 3a) Avtal material och frakt
Parter och juridiska gränssnitt 2b) Avtal material M A T E R I L V N Ö B Y G F Ö R E T A 3a) Avtal material och frakt Projekt Ballast Projekt Å K E R I 1a) Avtal tjänst och material 1b) Avtal material Betong Projekt Asfalt Projekt 3b) Avtal frakt 2a) Avtal tjänst Projekt Tipp

13 Meddelanden i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer
Ö B E S T Ä L A R Åkeri Leveransplan Tipp Avrop Bekräftelse Ballast Vågsedel, tippsedel Betong Avisering Asfalt Orderkvitto Faktura Åter-vinn-ing 13 13

14 Tilläggs-avrop förare
Huvudprocesskarta, anläggningstransporter och maskintjänster där det finns ett avtal Anläggningsprocessen Före leverans Under leverans Efter leverans Huvudprocess Delprocesser Före leverans Nej Används plan? Tillägg / ändring? Grund-information Leverans-plan Avrop Order Nej Till DP Under leverans Ja Processen startar Ja Under leverans Avvikelse eller ö.k. om avi-sering? Nej Hämtning Avisering Leverans Tilläggs-avrop förare Till DP Efter leverans Ja Från DP före leverans Efter leverans Från DP Efter leverans Fakturering Upp-följning Processen avslutad 14

15 Volymer och potential att använda NeC vid anläggningstransporter
8,5 miljoner transportuppdrag per år av ballast, betong, asfalt etc Uppskattning i arbetsgruppen: en besparing om ca kr per uppdrag som fördelas ganska lika mellan kund och leverantör Kvalitativa effekter som färre fel kommer därutöver Miljöeffekter genom bättre planering Därtill kan standarden användas för maskintjänster 15

16 Sammanfattning av fördelar för beställare
Kommentar Spara tid Mindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planering Projekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar Effektivitet Hela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljning Med information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegrad Bättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning 16 16

17 Sammanfattning av fördelar för maskin- och åkeriföretag samt leverantörer
Kommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tid Order och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets-utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggning Möjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Spara ledtid Minskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papper Inga papper som körsedlar och vågsedlar E-faktura Slipper pappersfaktura Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter 17 17

18 Nästa steg

19 Branschsamordning införande NeC
Pilotprojekt under under planering Införandestöd från BEAst Utvärdera genom att mäta effekter Slutföra artikelregister Sveriges Åkeriföretag (fordon, utrustning, tjänster), SBMI (ballast, asfalt), Svensk Betong och eventuellt fler En film som förklarar processen och standarden finns på BEAst webb 19


Ladda ner ppt "Kort om BEAst. Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser