Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013

2 Kort om BEAst

3 3 Verksamhetsidé för BEAst, Byggbranschens elektroniska affärsstandard ”BEAst är ett nätverk som tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte Målet är sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till bygg- branschen”

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4 Fakta om BEAst  Nästan 60 medlemmar från branschens alla hörn  Tar fram praktiska tillämpningar på internationella standarder i samverkan med branschen och omvärlden  Arbetar för att få standarderna använda genom projekt, support och tjänster  Information, guidelines, utbildning, mall för uppföljning av nytta samt mall för e-avtal  Stöttar införande och validerar att systemleverantörer stöder BEAst standarder  Tillhandahåller tjänster  Samverkar med universitet och högskola  Målet är ökad produktivitetsutveckling för byggsektorn via eAffärer

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 5 Fakturaportalen eBuild eBuild fakturaportal Webbfaktura SMSI standard- faktura Leverantörer Ca 5 500 företag Många leverantörer till många kunder Kunder • producenter • handelsföretag • installatörer • entreprenörer • fastighetsbolag

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 6 Kontakt med BEAst  Webbplats www.beast.se, www.ebuild.se  Peter Fredholmpeter@beast.se vd070 663 32 19  Per Lindahl per@beast.se tekniskt ansvarig070 657 71 75

7 NeC – Nordic e- Construction En standard för anläggningstransporter och maskintjänster

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Fakta om projektet för att ta fram NeC 8  Drevs under 2012 av BEAst och finansierades av SBUF  Arbetsgruppen; NCC, Peab, Skanska, Svevia, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och SÅCAB  Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong  Sveriges Åkeriföretag och SBMI är samarbetsparter  Svensk Betong, Maskinentreprenörerna, Maskinleverantörerna och Återvinningsföretagen intressenter  Standard publicerad på www.beast.se

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Projektets mål 9 ”Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan genom hela kedjan. Det ska uppnås med en standardiserad process- och informationsmodell mellan byggföretag, åkerier, täkter, tippar, maskinentreprenörer och produktionsanläggningar”

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Detta är standarden NeC 10  En beskrivning av processen med dess olika aktiviteter  En informationsmodell, dvs ett scenario över informationsflödet mellan de parter som är inblandade  En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i informationsflödena. Finns i svensk respektive engelsk version  En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument, XML-scheman, testfiler  Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Dessa tas fram av respektive branschorganisation

11 Process och informationsmodell

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard MATERIALLEVERANTÖRMATERIALLEVERANTÖR ÅKERIÅKERI BYGGFÖRETAGBYGGFÖRETAG Ballast Betong Asfalt Projekt 2b) Avtal material Tipp 1a) Avtal tjänst och material 1b) Avtal material 3a) Avtal material och frakt 2a) Avtal tjänst 3b) Avtal frakt Parter och juridiska gränssnitt

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 13 Meddelanden i NeC Flödena varierar beroende på avtalsrelationer Vågsedel, tippsedel Faktura Avrop Bekräftelse BESTÄLLAREBESTÄLLARE LEVERANTÖRLEVERANTÖR Leveransplan Orderkvitto Avisering Ballast Betong Asfalt Tipp Åkeri Åter- vinn- ing

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta, anläggningstransporter och maskintjänster där det finns ett avtal 14 Huvudprocess Delprocesser Före leverans Under leverans Efter leverans Leverans- plan Avrop Nej Används plan? Ja Order Nej Tillägg / ändring? Ja Till DP Under leverans Grund- information Processen startar Avisering HämtningLeverans Från DP före leverans Till DP Efter leverans Tilläggs- avrop förare Nej Avvikelse eller ö.k. om avi- sering? Ja Anläggningsprocessen Före leverans Under leverans Efter leverans Fakturering Från DP Efter leverans Upp- följning Processen avslutad

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Volymer och potential att använda NeC vid anläggningstransporter 15  8,5 miljoner transportuppdrag per år av ballast, betong, asfalt etc  Uppskattning i arbetsgruppen: en besparing om ca 1 000 kr per uppdrag som fördelas ganska lika mellan kund och leverantör  Kvalitativa effekter som färre fel kommer därutöver  Miljöeffekter genom bättre planering  Därtill kan standarden användas för maskintjänster

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 16 Sammanfattning av fördelar för beställare FördelKommentar Spara tidMindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planeringProjekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar EffektivitetHela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljningMed information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegradBättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 17 Sammanfattning av fördelar för maskin- och åkeriföretag samt leverantörer FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tidOrder och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggningMöjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Spara ledtidMinskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågsedlar E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

18 Nästa steg

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Branschsamordning införande NeC 19  Pilotprojekt under 2013-2014 under planering  Införandestöd från BEAst  Utvärdera genom att mäta effekter  Slutföra artikelregister Sveriges Åkeriföretag (fordon, utrustning, tjänster), SBMI (ballast, asfalt), Svensk Betong och eventuellt fler  En film som förklarar processen och standarden finns på BEAst webb


Ladda ner ppt "Effektivare anläggningstransporter Standarden Nordic e-Construction (NeC) 6 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser