Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker Vatteninstallation Hobøl 2012. Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker Vatteninstallation Hobøl 2012. Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen."— Presentationens avskrift:

1 Säker Vatteninstallation Hobøl 2012

2 Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen

3 Varför Säker Vatteninstallation? Ge brukarna trygga och hälsosamma VVS-installationer

4 Varför Säker Vatteninstallation? • Kvalitetssäkra VVS-installationer • Beskriva fackmässigt utförande • Staten bestämmer funktionskrav • Branschen utformar krav på detaljutförande • Ge VVS-branschen bättre förutsättningar att utföra bra installationer

5 Lyft för VVS-branschen Med Säker Vatteninstallation har VVS-branschen: • tagit ansvar för installationen • kommit in tidigare i byggprocessen • fått möjlighet att ställa krav på byggentreprenörer och leverantörer av VVS-produkter

6 Detta är en Säker Vatteninstallation Kvalitetssystem för VVS-installationer • Rätt företag • Auktoriserat VVS-företag • Rätt utfört • Enligt Säker Vattens installationsregler • Rätt VVS-produkter • Installerade enligt monteringsanvisning • Rätt kontroll • Installationen kontrolleras. Intyg till beställaren

7 Säker Vatteninstallation • Gäller för alla installationer i alla byggnader • bostäder, hotell, skolor, kontor, simhallar …… • badrum, kök, schakt, UC …. • nybyggnad, ombyggnad, reparation • Gäller för alla typer av beställare • proffs som konsument

8 Säker Vatteninstallation För att motverka, minska risken för • Vattenskador • Personskador • Legionellatillväxt • Brännskador • Förgiftning

9 Konkurrensneutralt • Säker Vatteninstallation är ett frivilligt krav från beställare Trots detta: • Säker Vatteninstallation är fackmässigt utförande • Installationer utförs alltid enligt Säker Vatteninstallation i Sverige • OK med auktorisationskrav vid offentlig upphandling enligt domstol

10 Antal auktoriserade VVS-företag

11 Säker Vatteninstallation • Ägs av de auktoriserade VVS-företagen • Installatörerna har utvecklat och skrivit reglerna, tillsammans med • Myndigheter • Försäkringsbolag • Leverantörer av VVS-produkter

12 Produktmärkning • CPR från 1 juli 2013 • CE-märkning av VVS-produkter blir obligatoriskt i Europa • Typgodkännande ej tillåten i Sverige • Boverket rekommenderat regeringen • Konsekvenser för beställare och installatörer hålla kvalitetskrav

13 Förslag • Frivillig nordisk produktmärkning av VVS-produkter • Säkerställa nuvarande kvalitetsnivå • Uppfylla alla nordiska länders nationella byggregler

14 Produktmärkning • Gemensam arbetsgrupp • Installatörer • Fabrikanter / Leverantörer • INSTA-Cert • INSTA-Cert VVS inkl Sintef

15 Produktmärkning Arbete hittills • Diskussioner med installatörer och leverantörer i Norge, Danmark, Finland och Sverige • Möte i januari – Letter of intent

16 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Säker Vatteninstallation Hobøl 2012. Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen."

Liknande presentationer


Google-annonser