Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker Vatteninstallation Hobøl 2012. Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker Vatteninstallation Hobøl 2012. Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen."— Presentationens avskrift:

1 Säker Vatteninstallation Hobøl 2012

2 Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen

3 Varför Säker Vatteninstallation? Ge brukarna trygga och hälsosamma VVS-installationer

4 Varför Säker Vatteninstallation? • Kvalitetssäkra VVS-installationer • Beskriva fackmässigt utförande • Staten bestämmer funktionskrav • Branschen utformar krav på detaljutförande • Ge VVS-branschen bättre förutsättningar att utföra bra installationer

5 Lyft för VVS-branschen Med Säker Vatteninstallation har VVS-branschen: • tagit ansvar för installationen • kommit in tidigare i byggprocessen • fått möjlighet att ställa krav på byggentreprenörer och leverantörer av VVS-produkter

6 Detta är en Säker Vatteninstallation Kvalitetssystem för VVS-installationer • Rätt företag • Auktoriserat VVS-företag • Rätt utfört • Enligt Säker Vattens installationsregler • Rätt VVS-produkter • Installerade enligt monteringsanvisning • Rätt kontroll • Installationen kontrolleras. Intyg till beställaren

7 Säker Vatteninstallation • Gäller för alla installationer i alla byggnader • bostäder, hotell, skolor, kontor, simhallar …… • badrum, kök, schakt, UC …. • nybyggnad, ombyggnad, reparation • Gäller för alla typer av beställare • proffs som konsument

8 Säker Vatteninstallation För att motverka, minska risken för • Vattenskador • Personskador • Legionellatillväxt • Brännskador • Förgiftning

9 Konkurrensneutralt • Säker Vatteninstallation är ett frivilligt krav från beställare Trots detta: • Säker Vatteninstallation är fackmässigt utförande • Installationer utförs alltid enligt Säker Vatteninstallation i Sverige • OK med auktorisationskrav vid offentlig upphandling enligt domstol

10 Antal auktoriserade VVS-företag

11 Säker Vatteninstallation • Ägs av de auktoriserade VVS-företagen • Installatörerna har utvecklat och skrivit reglerna, tillsammans med • Myndigheter • Försäkringsbolag • Leverantörer av VVS-produkter

12 Produktmärkning • CPR från 1 juli 2013 • CE-märkning av VVS-produkter blir obligatoriskt i Europa • Typgodkännande ej tillåten i Sverige • Boverket rekommenderat regeringen • Konsekvenser för beställare och installatörer hålla kvalitetskrav

13 Förslag • Frivillig nordisk produktmärkning av VVS-produkter • Säkerställa nuvarande kvalitetsnivå • Uppfylla alla nordiska länders nationella byggregler

14 Produktmärkning • Gemensam arbetsgrupp - 2009 • Installatörer • Fabrikanter / Leverantörer • INSTA-Cert • INSTA-Cert VVS inkl Sintef

15 Produktmärkning Arbete hittills • Diskussioner med installatörer och leverantörer i Norge, Danmark, Finland och Sverige • Möte i januari – Letter of intent

16 Tack för oss! www.sakervatten.se www.vvsforetagen.se


Ladda ner ppt "Säker Vatteninstallation Hobøl 2012. Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen."

Liknande presentationer


Google-annonser