Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg Kurt Junesjö Almedalen 2012-07-04 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg Kurt Junesjö Almedalen 2012-07-04 1."— Presentationens avskrift:

1 Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg Kurt Junesjö Almedalen 2012-07-04 1

2 Vita Jobb modellen • Utnyttjar verktyget LOU, LUF och är anpassat till EU-rätten. • Alltså inte krav på kollektivavtal utan krav på kollektivavtalsenliga villkor. • Ingen värdering. Vita jobb är ett upphandlingsverktyg! • Dessutom särskilda villkor som ger effektiv kontroll mot svartarbete. • Påverkar inte i den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal osv. 2

3 3 Förutsättningar för särskilda villkor enligt Vita jobb 1.Kräver av företagen att de vid utförande av upphandlat arbete följer grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal. Alltså inget krav på kollektivavtal 2.Har särskilda upphandlingsvillkor som försvårar svart verksamhet 3.Bristande uppfyllelse av avtalsvillkoren skadestånds- och hävningsgrund

4 Vita Jobb Historia • Vita Jobb Startade som ett samarbete mellan Stockholms stad och Fackförbunden Byggnads, EL, Målarna, Transport, Fastighets i dec 2003. Tillkommit Kommunal och SEKO och ev. Hotell & Restaurang Facket. • 2004 utarbetades regler tillsammans med Stockholms stads jurister som särskilda villkor vid stadens upphandling. Den borgerliga majoriteten avslutade projektet dec 2006. • Även andra kommuner antagit policyn t.ex Falun 4

5 Vita Jobb i dag • Malmö: • Remissomgång Våren 2012 • Beslut i Kommunstyrelsen Augusti 2012 • Utvecklingsarbete startar våren • Fungerande system sommaren 2013. • Andra kommuner: • Intresserade men har inte kommit lika långt i utvecklingsarbetet 5

6 6 Grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal • Grundläggande sociala bestämmelser rekommenderade och tillåtna enligt 1:9 a §,6:13 §, LOU och 1:9, 6:14 § LUF som Särskilda kontraktsvillkor • Alla i samarbetande förbunds som upphandlingsvillkor tillåtna bestämmelser i kollektivavtal kartlagda och förtecknade och införda som bilaga till upphandlingsavtalet • Hänvisning sker i upphandlingsavtalet till de utvalda bestämmelserna i gällande kollektivavtal • Villkor och avtal www.avtalsinformation.nu

7 Avtalsuppföljning nödvändig del av Vita Jobb • Kommuner ofta bra skriven upphandlingspolicy • Men: ”Den svenska avtalskulturen har en tendens att se jobbet som klart i samma stund som avtalet är underskrivet” • LOU förutsätter avtalsuppföljning för konkurrensneutralitet • Vita jobb tillhandahåller kontroll av sociala villkor och mot svart verksamhet i alla led genom fackliga konsulter 7

8 8 Det fackliga kontrollarbetet • Kontrollarbetet sker som kommunens konsult, • Sekretessbelagd info kan självfallet inte utnyttjas i det fackliga arbetet • Särskiljes därför från vanligt fackligt arbete. • Klausuler om tystnadsplikt osv. är straffbelagda som för ordinarie konsult. • Överenskommelse om leverantörskontroll kan träffas enligt särskild mall om kontrollarbete (sid 57) • Fackets normala uppsökande verksamhet fortgår som vanligt,

9 Sekretess för arbete i Vita jobb • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller om kommunen anlitar en fysisk person som konsult. Konsultavtalet kommer att innehålla info om detta. • Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden vid kontroll av upphandling om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 31 kap 16 § 9

10 Intresse- & Delikatessjäv • Intressejäv, ”kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada” för konsulten • Delikatessjäv ”i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet” för konsulten och därmed också för myndigheten. • Normalt ingen jävsituation för facklig konsult utom för facklig förtroendeman eftersom det då kan uppstå direkt intressejäv. 10


Ladda ner ppt "Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg Kurt Junesjö Almedalen 2012-07-04 1."

Liknande presentationer


Google-annonser