Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna och inledning! Ladok – SWAMIdagar 24 – 25 oktober 2012 Malmö Högskola, Malmö Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna och inledning! Ladok – SWAMIdagar 24 – 25 oktober 2012 Malmö Högskola, Malmö Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna och inledning! Ladok – SWAMIdagar 24 – 25 oktober 2012 Malmö Högskola, Malmö Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn

2  Välkomna till Malmö och Malmö Högskola!  Registreringen sker i Atriet innanför Orkanens huvudentré. Eduroam och gästkonton finns tillgängligt.  Konferensen kommer att hållas i Orkanen, i lokal D328 både onsdag eftermiddag (kl 13-17) och torsdag förmiddag (kl 9-12).  Lunch serveras i MH-matsalar, Orkanen. Fika serveras i anslutning till konferenslokalen.  Onsdagen avslutas ca kl 17.00 med en middagsbuffé i MH- matsalar, Orkanen.  Presentationer från dagen kommer att finnas på www.swami.se och www.ladok.se. Välkomna!

3  Ladok-SWAMIdagarna har ambitionen att vara ett forum med fokus på teknik och integration för både SWAMI och Ladok.  Skapa och underhålla nätverk och kontaktytor.  Få information och möjlighet att diskutera med kollegor.  Ställa frågor!  Utöver uppföljningen vi gör efter konferensen – hör gärna av er med synpunkter, tips, tankar och funderingar! Syftet med Ladok – SWAMIdagarna

4  Ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning. Består av ett antal delsystem och produkter som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen.  Ägs av högskolorna till- sammans i ett konsortium.  Systemutvecklingen sker gemensamt för alla hög- skolor. Varje högskola äger sin egen Ladok- installation och sitt eget register.  Läs mer på www.ladok.se! Vad är Ladok?

5  SWAMI (Swedish Alliance for Middleware Infrastructure).  Projektorganisation (utveckling och utredningarbete)  Huvuduppdragsgivare till SWAMI är SUNET.  Generellt stöd till samarbete  Teknisk integration - Arbetsgruppen för Teknisk Integration  Deployment och System Center  SWAMIrådet beslutar vilka projekt / aktiviteter SWAMI arbetar med.  Förändringar i SWAMI:  Nytt namn  SWAMID övergår till ren SUNET-tjänst/verksamhet  Mer information kommer allt eftersom  Se www.swami.se, maillista swami@swami.se. Vad är SWAMI?

6  13.00 – 13.15: Välkomna och inledning (Mikael Berglund/Per Hörnblad/Ulrika Ringeborn)  Status i SWAMI (Mikael Berglund, Per Hörnblad)  Status i Ladok (Ulrika Ringeborn)  13.15 – 14.30: Pass 1  20 min: Effektivisering av identitets- och kontohantering vid UmU (Mattias Wallmark)  20 min: CampusCardOnline - förberedelse för LADOK3 (Johan Peterson)  20 min: System Center 2012 (Andreas Mannberg)  15 min: Social2saml; hur ni får användare med Google/Facebook/Twitter/ (Roland Hedberg) 14.30 – 15.00: Fika Agenda – Onsdag 24 oktober

7  15.00 – 17.00: Pass 2  60 min: Information från Ladok3-projektet (Ola Ljungkrona och Bo Sehlberg)  Ladok3 införandeplanering  Stöd och riktlinjer för integration av lokala system  Informationsöverföring från dagens Ladok till det nya systemet  20 min: Studentinformation i SWAMID (Valter Nordh)  20 min: Litar du på LOA? SLU:s implementation av SWAMID 2.0 (Bosse Sarling)  20 min: Grupper och Virtuella organisationer (Leif Johansson)  17.00 – ??: Buffé i MH-matsalar, Orkanen Agenda – Onsdag 24 oktober, forts

8  09.00 - 10.15: Pass 3  20 min: Ladok Mobile (Mats Danielsson)  20 min: OpenID Connect/SAML2; skillnader/likheter (Roland Hedberg)  30 min: Federerad VFU (Stefan Wold och Lina Gustafsson)  10.15 – 10.45: Fika Agenda – Torsdag 25 oktober

9  10.45 – 11.45: Pass 4  60 min: Information från VHS:  Myndighetssammanslagning status (Anna-Karin Bergman)  Emil2 status (Kristina Leve)  Tentaadminmodul (Anders Möllström)  On-lineöverföring NyA-Ladok (Anders Arnebert)  11.45 – 12.00: Summering och avslutning (Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn)  12.00 – 13.00: Lunch i MH-matsalar, Orkanen, för dem som anmält sig Agenda – Torsdag 25 oktober, forts


Ladda ner ppt "Välkomna och inledning! Ladok – SWAMIdagar 24 – 25 oktober 2012 Malmö Högskola, Malmö Mikael Berglund, Per Hörnblad och Ulrika Ringeborn."

Liknande presentationer


Google-annonser