Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk 2001-2002  Förlustbringande verksamhet  Ett fåtal möjliga köpare  Crane & Co Inc. den ende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk 2001-2002  Förlustbringande verksamhet  Ett fåtal möjliga köpare  Crane & Co Inc. den ende."— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk 2001-2002  Förlustbringande verksamhet  Ett fåtal möjliga köpare  Crane & Co Inc. den ende intresserade köparen med rätt erfarenhet och kompetens Alternativ till försäljning  Nedläggning

2 Överenskommelse med Crane & Co Inc. 2001  Crane & Co Inc. övertog ledningsansvaret fr.o.m. 2002  Riksbanken kvarstår som ägare t.o.m. 31/12 2003  Riksbanken täcker underskott i rörelsen 2002- 2003 och investeringar upp till 63 miljoner kronor  Avtal skulle slutföras senast årsskiftet 2003/2004  Köpeskilling till Riksbanken 12-18 miljoner USD som delning av vinst  Leveransavtal för sedlar t.o.m. 2005

3 Överenskommelse 18 december 2003 med Crane & Co Inc.  Enligt avtal beräknas Riksbanken betala 160- 170 miljoner kronor för rörelseunderskott och investeringar  Vinstberoende och osäker köpeskilling ersätts med en fast på 5 miljoner USD  Situationen förändrad – betydligt högre investeringar än beräknat som Crane AB finansierar

4 Försäljning av AB Tumba bruk inkl.Myntverket: Riksbankens ekonomiska utfall Försäljning av Myntverket 2001 200 mkr Försäljning av Crane AB ca 36 mkr Kvarvarande mark (beräknat värde) 10 mkr 246 mkr Rörelseförlust i Crane AB och Riksbankens avtalade del i investeringar - 160-170 mkr Netto 76-86 mkr Nytt bruksmuseum skapas (53 miljoner kronor)

5 Sammanfattning Tumba Bruk  Bra uppgörelser  Riksbanken lämnar sedel- och myntproduktion som eftersträvat  Utvecklingen i Tumba/Crane AB verkar kunna vända  Goda förutsättningar för vidareutveckling och export med professionella ägare

6 Pengar i Sverige AB  Uppgifter:  Hantering av dagskassor och bankomater  Värdetransporter  Årsomsättning: 250 mkr  Antal anställda: ca 350

7 Avsiktsförklaring med Securitas Värde AB  Förvärvar merparten av rörelsen i Pengar i Sverige AB, inklusive kundåtaganden och anläggningstillgångar  Merparten av medarbetarna erbjuds anställning Securitas Värde AB  Överlåtelse till bokförda värden  Slutligt överlåtelseavtal tecknas senast februari 2004  Förutsätter Konkurrensverkets medgivande

8 Historien  Riksbanken bedrev verksamhet i nästan alla län  Lagring, uppräkning, äkthetskontroll och makulering  Därtill valutering – ”papperslappar” blir sedlar  Rationalisering under 80- och 90-talet

9 Beslut 1998  Beslut 1998 av riksbanksfullmäktige att bilda bolag  Bakgrund:  Renodla Riksbankens verksamhet  Effektivare kontanthantering i samhället  Skulle överlåtas till privata aktörer

10 Processen 1999-2002  PSAB startar 1999  Verksamheten omstruktureras; försäljning fördröjs  Kritik mot att valuteringsrätten gav konkurrensfördelar - verksamheten delades i två bolag; Pengar i Sverige AB och Svensk Kontantförsörjning AB  Värdetransportrörelsen byggdes ut – höga kostnader – ledningen avgick

11 Utveckling av kontanthantering 1999 2002 1998 Riksbanken Pengar i Sverige AB kommersiell verksamhet Svensk Kontantförsörjning AB Riksbankens verksamhet

12 2003  Slutliga delningen av Pengar i Sverige AB genomfördes i februari  Pengar i Sverige AB var olönsamt. Alternativen: nedläggning eller fortsatt drift/försäljning  Beslut i april om att minska antalet kontor från 13 till 4 samt reducera personalen med 100 personer  Intensivt försäljningsarbete. Bankerna erbjöds förvärv, men avböjde

13 SKAB och kontanthanteringen i samhället  Riksbanken har ett övergripande ansvar för att förse landet med sedlar och mynt  SKAB med ca 50 anställda svarar för de riksbanksnära funktionerna; lager, in- och utlämning, äkthetskontroll och makulering samt valutering  Ny avgiftsstruktur infördes. Önskvärd minskning av valuteringen, men också lägre intäkter för SKAB  Utredning om kontantmarknaden och SKAB:s framtida inriktning


Ladda ner ppt "Förutsättningar försäljning av sedelproduktion i Tumba Bruk 2001-2002  Förlustbringande verksamhet  Ett fåtal möjliga köpare  Crane & Co Inc. den ende."

Liknande presentationer


Google-annonser