Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktige , § 6 Riksbankens diarienummer STA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktige , § 6 Riksbankens diarienummer STA"— Presentationens avskrift:

1 PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktige , § 6 Riksbankens diarienummer STA Revision 2011/2012 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO Stockholm AB Tryckning och leverans av sedlar Intern kontroll 2011

2 Bakgrund Sedelproduktion fr o m 2001 utlagd på extern leverantör.
Crane AB (Tumba Bruk) Offentlig upphandling 2010 Krav på kapacitet att trycka eurosedlar och ej statligt ägt Säkerhet, kvalitet. Processäkerhet – spårbarhet i hela processen

3 Organisation

4 Riskbild Förlust av sedlar (hela processen)
Leverantör (Crane) fallerar ”Know-how” i orätta händer Brister i sedelkvalitet Kostnader och Anseende

5 Riskhantering Krav på Crane (upphandling/fortlöpande)
Uppdragsavtal Crane (krav/rättigheter) Kompetens hos RB (ECB) Reella kontroller (säkerhet/processer) från RB och ECB

6 Granskningens inriktning och omfattning
Delegationsordningar Uppdragsavtal Crane ( m option) Intervjuer. Adm avd (Agneta Rönström Christina Wejshammar, Mårten Gomer, Thomas Lundin, Henrik Gardholm) och IR Protokoll/minnesanteckningar Säkerhetsinspektioner mm Genomgång/dokumentation reell leverans

7 Verkställd granskning
Delegationsordningar * Arbetsordning (fastställd av fullmäktige) * Instruktion (fastställd av direktionen) * Riksbankschef * Ledningsgrupp (informell) * Administrativa avdelningen (EKF, EFS, EBS) - Veckomöten med respektive enhetschef - Möten varannan vecka med enhetscheferna Informella kontakter

8 Verkställd granskning (forts)
Uppdragsavtal Crane (exempel på innehåll) * Köp av färdiga sedlar (pappersbruk o tryckeri i Tumba, underleverantörer av insatsvaror) * Reglerar Beställning-Produktion-Leverans * Tekniska specifikationer, Originalmaterial * Säkerhet (nu ECB-krav i botten, processer-kvittenser- dualitet-spårbarhet på sedelnivå) * Säkerhetsinspektioner (annonserade - inför ex vis produktion, oannonserade) * ”Balansrapporter”

9 Verkställd granskning (forts)
Uppdragsavtal Crane (exempel på innehåll - forts) * Personal (konfidentialitetsförbindelser, registerkon- troll mm direkt t RB) * Försäkringsskydd * Informationskrav>RB avs Borttappade sedlar, Föränd- ring IK inkl ägare, org, ek sits, ägande av utrustning, säkerhet (specificerat), personal, underleverantörer – Innan förändringar vidtas, Löpande info och möten med RB, Protokollering av incidenter, Makulering av sedlar/ insatsvaror (utifrån ”balansrapporter”) – Innan makulering.

10 Verkställd granskning (forts)
Uppdragsavtal Crane (verifiering av efterlevnad av väsentliga delar) Säkerhetsinspektionsrapport (diarieförd) inför produktion av 500 SEK år 2011 (utifrån högre säkerhetskrav enligt ECBs standard). ”Minnesanteckningar” ledningsmöten RB-Craine åren Protokollerade koordineringsmöten RB-Crane åren Informationsmöten från Crane

11 Verkställd granskning (forts)
Uppdragsavtal Crane (verifiering av efterlevnad av väsentliga delar) Produktion av sedel 100 SEK år (Behov, beslut, order, bekräftelse, ”balansrapporter”, leveranssedlar, lagerredovisning). Försäkringsskydd hos Crane

12 Övriga relevanta noteringar
Inspektion av Crane från ECB ECB Inspektionsteam gör årlig oannonserad säkerhets-prövning hos Crane (för uppfyllande av krav som produ-cent av Europapper inför framtida upphandling). RB anmälan vid brister hos Crane RB kan anmäla väsentliga brister hos Crane till Europeiska centralbanker (Cranes fortlevnad!)

13 Övriga relevanta noteringar
RB personals kompetens Bevakningsbranschen, utökning med sedelkvalitets-kompetens Back-up hos Crane Crane har numera enligt krav vid upphandling avtal med externt tryckeri som back-up Ej indikationer om informationbrister

14 Sammanfattning ekonomiska status.
RB bör löpande följa upp att Crane vid var tid har i upp- dragsavtalet stipulerat försäkringsskydd (500 mkr) för sina åtaganden mot RB samt Cranes ekonomiska status. Inga indikationer i övrigt om väsentliga brister i RBs kontroll över tryckning och leverans av sedlar. Riskerna bedöms vara under tillfredsstäl- lande kontroll och bevakning.


Ladda ner ppt "PROTOKOLLSBILAGA C Fullmäktige , § 6 Riksbankens diarienummer STA"

Liknande presentationer


Google-annonser