Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REVIDERAD BUDGET 2011-2013 1Kommunledningskontoret 2010-11-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REVIDERAD BUDGET 2011-2013 1Kommunledningskontoret 2010-11-01."— Presentationens avskrift:

1 REVIDERAD BUDGET 2011-2013 1Kommunledningskontoret 2010-11-01

2 Vad har hänt sedan juni? 2 • Ny beräkning skatter, generella statsbidrag och utjämning = +4,8 Mkr • 7,3 Mkr i extra generellt statsbidrag 2011 • Regleringar i generella statsbidraget som skickas vidare till berörd nämnd (2011 = 1,2 Mkr) • Ny prognos för pensioner = 2 Mkr högre kostnader p g a ”bromsen” • Ny beräkning av avskrivningar = 1 Mkr högre • Fastigheten Knekten 16 (f d gummifabriken) såld till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB Detta är inlagt i utkastet! Kommunledningskontoret 2010-11-01

3 Vad är gjort mer i utkastet? 3 • Kompensation för nya kapitaltjänstkostnader utlagda i nämndernas budgetramar (5,4 Mkr) • Förslag att ge BUN 2 Mkr och OMS 4 Mkr av det tillfälliga nya generella statsbidraget under år 2011 • Förslag att sänka de ospecificerade besparingarna 2012 från 5 Mkr till 3 Mkr 2013 från 17 Mkr till 8 Mkr Detta är inlagt i utkastet! Kommunledningskontoret 2010-11-01

4 Regleringar i generella statsbidraget som går vidare till berörd nämnd 4Kommunledningskontoret 2010-11-01 Belopp i kkr 201120122013Nämnd Nya skollagen – justering33BUN Nationella prov åk 6 och 9131 BUN Betyg från åk 6197394BUN Ökad undervisningstid matematik854BUN Effektivisering nya gymnasieskolan – justering (diskussion inför 2012)-755BUN Anhörigstöd (flyttas från spec.stb)1 050 OMS

5 Investeringsbudget Justeringar sedan juni: 5 • Gummifabriken borttagen (90, 110 och 51 Mkr) • Nytt projekt Solfångarfält 7 Mkr år 2011 • Bryggarebron bortplockad 2014-15 enligt beslut av kommunfullmäktige Kommunledningskontoret 2010-11-01

6 Effekt av förändringarna 6Kommunledningskontoret 2010-11-01 Nytt utkastKF juni 2010 201120122013201120122013 Årets resultat (Mkr)27,331,526,220,025,631,2 3-årsreffekt (Mkr)85,076,8 Årets resultat (%)1,82,01,61,31,72,0 3-årseffekt (%)1,821,65 Årets investeringar (Mkr)119,7194,7179,1202,8304,3230,1 Invest (skattefin) av resultat+avskr (%)80,688,695,3169,5189,1125,9 Banklån till kassaflöde010075100200100

7 Vad händer nu? 7 • Beredningsärende KS 1/11 (idag) • Beslutsärende KS 15/11 (handlingar läggs ut på länken 5/11) • Behandling av KF 25/11 SLUT…… Kommunledningskontoret 2010-11-01


Ladda ner ppt "REVIDERAD BUDGET 2011-2013 1Kommunledningskontoret 2010-11-01."

Liknande presentationer


Google-annonser