Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 KoncernModerbolag Nettoomsättning, mkr 2 339,7 7,8 Rörelseresultat, mkr 239,5 -5,5 Resultat efter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 KoncernModerbolag Nettoomsättning, mkr 2 339,7 7,8 Rörelseresultat, mkr 239,5 -5,5 Resultat efter."— Presentationens avskrift:

1 Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 KoncernModerbolag Nettoomsättning, mkr 2 339,7 7,8 Rörelseresultat, mkr 239,5 -5,5 Resultat efter finansiella poster, mkr 94,1 -19,8 Anläggningstillgångar, mkr 4 452,7 668,4 Balansomslutning, mkr 5 015,9 724,3 Eget kapital, mkr 589,8 18,8 Avsättning och långfristiga skulder, mkr 3 862,1 569,7 Soliditet, % 11,8 2,6 Skuldsättningsgrad, ggr 6,5 30,3 Avkastning på totalt kapital, % 4,9 0,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,4 0,6 Avkastning på justerat eget kapital, % 13,2 neg. Räntetäckningsgrad, ggr 1,6 neg. Lånefinansieringsgrad, % 86,7 85,2 Kassalikviditet, ggr 1,0 0,4 Självfinansieringsgrad, % 119,0 2 190,7

2 Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 KoncernModerbolag Bruttomarginal, % 20,6neg. Rörelsemarginal, % 10,2neg. Vinstmarginal, % 4,0 neg. Utdelning till ägaren, mkr 9,7 9,7 Investeringar, mkr 286,2 0,6 Medelantalet anställda, st 906 1 För uppgifter om försäljningsvolymer hänvisas till respektive dotterbolag.

3 Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL, definitioner Soliditet = justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen Skuldsättningsgrad = avsättningar och långfristiga skulder i förhållande till justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning under räkenskapsåret ((IB + UB)/2) Avkastning på sysselsatt kapital =resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning minskad med ej räntebärande skulder under räkenskapsåret ((IB + UB)/2) Avkastning på justerat eget kapital = resultat före skatt * (1 – aktuell skattesats) i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital ((IB + UB)/2) Räntetäckningsgrad = resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader Lånefinansieringsgrad = avsättningar och långfristiga skulder i förhållande till anläggningstillgångar Kassalikviditet = omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Självfinansieringsgrad = kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till kassaflöde från investeringsverksamheten

4 Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL, definitioner Bruttomarginal = rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till nettoomsättning Rörelsemarginal = rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning Vinstmarginal = resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning Avkastning till ägaren = ränta på skuld avseende förvärv av dotterbolag samt beslut om utdelning från moderbolag Affärsområden = de olika områden där dotterbolagens verksamhet följs upp ekonomiskt Investeringar = investeringar i anläggningstillgångar enligt kassaflödesanalys Medelantalet anställda = 2007-2009: arbetade timmar utom övertid genom 1 920 timmar. 2010-2011 BFN 2006:11.

5 Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL KONCERNEN 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning, mkr 2 339,7 2 214,1 2 295,9 2 254,0 2 240,1 Rörelseresultat, mkr 239,5 163,7 185,4 165,6 238,0 Resultat efter finansiella poster, mkr 94,1 45,3 78,0 64,6 68,2 Anläggningstillgångar, mkr 4 452,7 4 426,4 4 369,0 4 296,3 4 277,3 Balansomslutning, mkr 5 015,9 4 901,1 4 924,6 4 819,0 4 756,4 Eget kapital, mkr 589,8 526,1 537,6 536 1 508,9 Avsättningar och långfristiga skulder, mkr 3 862,1 3 668,6 3690,6 3 604,2 3 632,1 Soliditet, % 11,8 10,7 10,9 11,1 10,7 Skuldsättningsgrad, ggr 6,5 7,0 6,9 6,7 7,1 Avkastning på totalt kapital, % 4,9 3,4 3,9 3,5 5,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,4 3,8 4,3 4,1 6,3 Avkastning på justerat eget kapital, % 13,2 6,3 10,7 9,1 10,8 Räntetäckningsgrad, ggr 1,6 1,4 1,7 1,6 1,4 Lånefinansieringsgrad, % 86,7 82,9 84,5 83,9 84,9 Kassalikviditet, ggr 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 Självfinansieringsgrad, % 119,0 94,7 101,8 141,0 65,7

6 Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL KONCERNEN 2012 2011 2010 2009 2008 Bruttomarginal, % 20,6 17,7 17,7 18,6 20,0 Rörelsemarginal, % 10,2 7,4 8,1 7,3 10,6 Vinstmarginal, % 4,0 2,0 3,4 2,9 3,0 Utdelning till ägaren, mkr 9,7 37,9 39,3 49,3 3,3 Investeringar, mkr 286,2 294,6 295,2 281,3 333,0 Medelantalet anställda, st 906 906 876 942 928


Ladda ner ppt "Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2012 KoncernModerbolag Nettoomsättning, mkr 2 339,7 7,8 Rörelseresultat, mkr 239,5 -5,5 Resultat efter."

Liknande presentationer


Google-annonser