Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell planering Fredrik Jörgensen, Högskolan Väst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell planering Fredrik Jörgensen, Högskolan Väst"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell planering Fredrik Jörgensen, Högskolan Väst

2 Den finansiella planen
Syftet: likviditetskontroll (likviditetsbudget) Antaganden: konjunkturutveckling räntenivå inflation

3 Den finansiella planen
Ger möjlighet till ökad kontroll av likviditeten och över huvudtaget den finansiella situationen. Ökar manöverutrymmet och ger tid att vidta åtgärder på intäktssidan. Viktigaste orsaken: förhindra akut likviditetskris och konkurs.

4 T= Ek + S Tillgångar Eget kapital Skulder
Över eller underskott? T= Ek + S Tillgångar Eget kapital Skulder

5 Finansiellt under- och överskott

6 Tidshorisont finansiell plan
Ett eller några år framåt Kapitalanvändning Kapitalanskaffning

7 Faktorer som påverkar kassaflöde
Tre huvudflöden: Löpande verksamhet, finansieringsverksamhet, investeringsverksamhet Kredittider Lagringstider Investeringar Utdelningar Amorteringar

8 Två uppställningar av finansplanen

9 Räkneexempel Företagets omsättning 10 mkr Balansomslutning 12,5 mkr Rörelseresultat 1 mkr Omsättningsökning: 10,20 och 15 procent respektive år. Oförändrad vinstmargial och kapitalomsättningshastighet Finansieringsbehov om nuvarande lån om 5 mkr amorteras med 1 mkr per år och genomsnittlig räntesants på skulder 5 procent? Vinstmarginal 1/10 = 10% Kapitalomsättningshastighet 10/12,5 = 0,8 ggr per år.

10 Resultatprognos räkneexempel 10.1.3

11 Kapitalbehov

12 Företagets finansiering

13 Finansiellt över och underskott
Summan av eget kapital och skulder respektive år.

14 Enkel modell för finansiell planering fig. 10.3

15 Finansiellt fixande (bootstrapping)
Försenande fixare Relationsorienterad Subsidy-oriented Minimerande Icke-fixare Privat ägda finansiella fixare

16 Modeller som förenkling av verkligheten
Förenkling av vissa samband : ökat kapitalbehov – omsättningsökning.


Ladda ner ppt "Finansiell planering Fredrik Jörgensen, Högskolan Väst"

Liknande presentationer


Google-annonser