Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19."— Presentationens avskrift:

1 BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19

2 BMM2 Koppling lång- och kortfristig finansiering Basen långsiktig finansiering –för att lösa finansiering av anläggningstillgångarna i första hand och eventuell bas i rörelsekapitalet. Topparna med kortfristig finansiering –I svenska företag ofta en form av checkkredit.

3 BMM3 Olika långssiktiga finansiella strategier Relaxed strategi (Tillbakalutad) Middle of the road (Mittfåran) Restrictive policy (Aktivt arbetande)

4 BMM4 Vad är bäst? Praktiska observationer (likt strategier) –Matchningsprincip i tid –Permanent finansiering av rörelsekapital –Bekvämlighetsaspekten

5 BMM5 Working Capital Management and Short-term Planning Rörelsekapital –som är det kapital som behövs för att driva en verksamhet Kortfristig planering –som är det som krävs för att balansera de kortfristiga ut- och inbetalningarna i tiden.

6 BMM6 Vad är rörelsekapital? I huvudsak är handlar det om: + Kortfristiga tillgångar (eller omsättningstillgångar) - Kortfristiga skulder

7 BMM7 Kortfristiga tillgångar (i huvudsak) Kundfordringar –handelskredit –konsumentkredit Lager –råvaror/PIA –färdigvaror Övriga lättkonverterade tillgångar –bank och värdepapper

8 BMM8 Kortfristiga skulder leverantörsskulder (den viktigaste) korta krediter räntefria skulder (skatter mm)

9 BMM9 Rörelsekapital Simple Cycle of operations (enligt boken) Betalning Färdigvaru- lager Fordringar Råvarulager

10 BMM10 Begreppsvärlden - vilka kostnader är det Net Working Capital = ”Working capital Cash Conversion Cycle – Tiden mellan utbetalning för material och inbetalningen från kunderna Carrying Costs – Lagerhållningskostnader, fysiskt och finansiellt Shortage Costs – Bristkostnader

11 BMM11 Mätmetod er för CCC Genomsnittlig lagringstid = Genomsnittligt lager *365 COGS Kunder kredittid = Genomsnittlig kundfordran * 365 Årsomsättning Leverantörer = Genomsnittlig leverantörsskuld * 365 COGS

12 BMM12 Resultaträkning Försäljning KSV (end mtrl) Res före avskr 500 Tillgångar Kundfordringar (utan moms) Varulager Skulder Leverantörsskulder (utan moms)

13 BMM13 Preemprojektet Order 70 miljoner Kostnad –Mtrl 35 miljoner –Löner 10 miljoner 560 stationer C:a 15 veckor Start maj Produktionstid 8 veckor Stor ställkostnad Betalningsvillkor –Förskott 10% –Delbetalning 20 % 1 juni –Delbetalning 30 % 15 juli –30 % 20 aug –10 % slutbesiktning

14 BMM14 Changes in Cash & W.C. Example - Dynamic Mattress Company

15 BMM15 Example - Dynamic Mattress Company Assume dividend = $1 mil R.E.=$11 mil Changes in Cash & W.C.

16 BMM Gör jämförelser med svenska bolag Egentligen är det en kassaanalys

17 BMM17 Balansera rörelsekapital Genom likviditetsbudget –Ingående värden –Månadens förändring –Utgående värden överförs till nästa månad

18 BMM18 Likviditets budget Tre stegs modell Steg 1 – Prognostisera inbetalningarna. Steg 2 - Prognostisera utbetalningarna. Steg 3 – Beräkna över- eller underskott

19 BMM19 Likviditetsschema

20 BMM20 Inbetalningarna Beräkning Ingående balans Lägga till det som skapas Dra ifrån det som går över till nästa period för –kundfordringar –lager

21 BMM21 Utbetalningarna kan delas upp i fyra katergorier Betalning av leverantörsskulder för produktionsresurser Betalning av övrig administration Kapitalutgifter Skatt, ränta och utdelning

22 BMM22 Finansiell planering Upprättandet Uppföljning

23 BMM23 Cash Budgeting Example - Dynamic Mattress Company Dynamic collections on AR

24 BMM24 Cash Budgeting Example - Dynamic Mattress Company Dynamic cash budget

25 BMM25 Kortfristig finansiering Checkräkningskredit (alla bolag har det) Värdepapper (mindre vanligt i Sverige) Factoring

26 BMM26 Banklånekostnader Simple interest Discount interest Interest with compensating balances


Ladda ner ppt "2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19."

Liknande presentationer


Google-annonser