Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19."— Presentationens avskrift:

1 2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19

2 2014-09-12BMM2 Koppling lång- och kortfristig finansiering Basen långsiktig finansiering –för att lösa finansiering av anläggningstillgångarna i första hand och eventuell bas i rörelsekapitalet. Topparna med kortfristig finansiering –I svenska företag ofta en form av checkkredit.

3 2014-09-12BMM3 Olika långssiktiga finansiella strategier Relaxed strategi (Tillbakalutad) Middle of the road (Mittfåran) Restrictive policy (Aktivt arbetande)

4 2014-09-12BMM4 Vad är bäst? Praktiska observationer (likt strategier) –Matchningsprincip i tid –Permanent finansiering av rörelsekapital –Bekvämlighetsaspekten

5 2014-09-12BMM5 Working Capital Management and Short-term Planning Rörelsekapital –som är det kapital som behövs för att driva en verksamhet Kortfristig planering –som är det som krävs för att balansera de kortfristiga ut- och inbetalningarna i tiden.

6 2014-09-12BMM6 Vad är rörelsekapital? I huvudsak är handlar det om: + Kortfristiga tillgångar (eller omsättningstillgångar) - Kortfristiga skulder

7 2014-09-12BMM7 Kortfristiga tillgångar (i huvudsak) Kundfordringar –handelskredit –konsumentkredit Lager –råvaror/PIA –färdigvaror Övriga lättkonverterade tillgångar –bank och värdepapper

8 2014-09-12BMM8 Kortfristiga skulder leverantörsskulder (den viktigaste) korta krediter räntefria skulder (skatter mm)

9 2014-09-12BMM9 Rörelsekapital Simple Cycle of operations (enligt boken) Betalning Färdigvaru- lager Fordringar Råvarulager

10 2014-09-12BMM10 Begreppsvärlden - vilka kostnader är det Net Working Capital = ”Working capital Cash Conversion Cycle – Tiden mellan utbetalning för material och inbetalningen från kunderna Carrying Costs – Lagerhållningskostnader, fysiskt och finansiellt Shortage Costs – Bristkostnader

11 2014-09-12BMM11 Mätmetod er för CCC Genomsnittlig lagringstid = Genomsnittligt lager *365 COGS Kunder kredittid = Genomsnittlig kundfordran * 365 Årsomsättning Leverantörer = Genomsnittlig leverantörsskuld * 365 COGS

12 2014-09-12BMM12 Resultaträkning Försäljning 3 000 KSV (end mtrl)-2 500 Res före avskr 500 Tillgångar20042005 Kundfordringar200300 (utan moms) Varulager180250 Skulder Leverantörsskulder150300 (utan moms)

13 2014-09-12BMM13 Preemprojektet Order 70 miljoner Kostnad –Mtrl 35 miljoner –Löner 10 miljoner 560 stationer C:a 15 veckor Start maj Produktionstid 8 veckor Stor ställkostnad Betalningsvillkor –Förskott 10% –Delbetalning 20 % 1 juni –Delbetalning 30 % 15 juli –30 % 20 aug –10 % slutbesiktning

14 2014-09-12BMM14 Changes in Cash & W.C. Example - Dynamic Mattress Company

15 2014-09-12BMM15 Example - Dynamic Mattress Company Assume dividend = $1 mil R.E.=$11 mil Changes in Cash & W.C.

16 2014-09-12BMM16 19.3 Gör jämförelser med svenska bolag Egentligen är det en kassaanalys

17 2014-09-12BMM17 Balansera rörelsekapital Genom likviditetsbudget –Ingående värden –Månadens förändring –Utgående värden överförs till nästa månad

18 2014-09-12BMM18 Likviditets budget Tre stegs modell Steg 1 – Prognostisera inbetalningarna. Steg 2 - Prognostisera utbetalningarna. Steg 3 – Beräkna över- eller underskott

19 2014-09-12BMM19 Likviditetsschema

20 2014-09-12BMM20 Inbetalningarna Beräkning Ingående balans Lägga till det som skapas Dra ifrån det som går över till nästa period för –kundfordringar –lager

21 2014-09-12BMM21 Utbetalningarna kan delas upp i fyra katergorier Betalning av leverantörsskulder för produktionsresurser Betalning av övrig administration Kapitalutgifter Skatt, ränta och utdelning

22 2014-09-12BMM22 Finansiell planering Upprättandet Uppföljning

23 2014-09-12BMM23 Cash Budgeting Example - Dynamic Mattress Company Dynamic collections on AR

24 2014-09-12BMM24 Cash Budgeting Example - Dynamic Mattress Company Dynamic cash budget

25 2014-09-12BMM25 Kortfristig finansiering Checkräkningskredit (alla bolag har det) Värdepapper (mindre vanligt i Sverige) Factoring

26 2014-09-12BMM26 Banklånekostnader Simple interest Discount interest Interest with compensating balances


Ladda ner ppt "2014-09-12BMM1 Brealey Myers Marcus Corporate finance Kapitel 19."

Liknande presentationer


Google-annonser