Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betalningsformer vid utlandsaffärer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betalningsformer vid utlandsaffärer"— Presentationens avskrift:

1 Betalningsformer vid utlandsaffärer
Anders Persson Cash Management Regionbanken Östra Sverige Telefon

2 Inhemskt köp SÄLJARE KÖPARE Avtal/Affär EXPORTÖR
Köparen beställer en lokalbetalning Betalnings- avisering SÄLJARENS BANK KÖPARENS BANK BANKGIRO- CENTRALEN

3 Utlandsköp LANDSGRÄNS SÄLJARE KÖPARE Avtal/Affär EXPORTÖR
Köparen beställer en utlandsbetalning Betalnings- avisering SÄLJARENS BANK KÖPARENS BANK Utlandsbetalning

4 Betalningsvillkor för Exportören
Rangordning Fördelar Nackdelar Ren betalning i * Låg kostnad förskott * Garanti att få betalt Remburs (L/C) * Garanti av en bank * Extra kostnad att få betalt Inkasso (Collection) * Oftast garanti att * Extra kostnad inte varan lämnas ut * Risk för retur av utan betalning dokument/varor Ren betalning i * Låg kostnad * Risk för utebliven efterskott betalning - R I S K +

5 Vad avgör villkoren? Att tänka på… Betalningsvillkor
Förskottsbetalning Remburs (L/C) Inkasso (Collection) Efterskottsbetalning Exportfinansiering Annan säkerhet Bankgaranti (Guarantee/Bond) Standby Remburs (SBLC) Kreditförsäkring Export Kredit Nämnden (EKN) Att tänka på… Ny kund, ny marknad, stor order Lagar och regleringar Risker (politisk, kommersiell och valuta) och riskpolicy Tid Kostnader Efterfråga på finansiering/egen kassaflödessituation Kund/leverantörsrelation

6 Trade & Export Finance Trade Finance hanterar riskavtäckning, betalning och finansiering vid internationell handel. Möjliggör affärer med politiskt instabila, geografiskt avlägsna, och kommersiellt riskabla marknader och/eller kunder. Affärsupplägget skräddarsys helt efter parternas behov och krav. Trygghet för både köpare och säljare i och med ökad kontroll över leveranser och betalningar. Möjlighet till billiga finansieringslösningar för att bättra på likviditet och rörelsekapital.

7 Remburs Varför remburs?
Ett åtagande från banken att betala mot korrekta dokument Handel med dokument - ej med vara Varför remburs? Köpare och säljare har en fast hållpunkt för sin överenskommelse då villkoren för leveransen fastställts i en oåterkallelig remburs.

8 Letter of Credit/Remburs
SÄLJARE KÖPARE AVTAL EXPORTÖR PRESENTERAR DOKUMENT I SAMBAND MED LEVERANS KÖPAREN ÖPPNAR IMPORTREMBURS AVISERAR SÄLJAREN BETALNING BETALNING PRESENTERAR DOKUMENT MOT BETALNING SÄLJARENS BANK KÖPARENS BANK REMBURSEN SKICKAS TILL AVISERANDE BANKEN

9 Importremburs Shanghai Shoes AB Skor Handelsbanken

10 Konnosement / Bill of Lading
Ett konossement (bill of lading, B/L) - transportdokument och värdepapper Konossementets speciella karaktär är tredelad: representerar varan bevis över existerande transportavtal fungerar som transportörens kvitto över mottaget gods för transport

11 Fördelar Ingen förskottsbetalning Säkerhet i vara
Köparen säker på rätt leverans i rätt tid Banken garanterar köparens betalningsförmåga Säljaren kan börja tillverka Flexibel produkt, finansierings instrument Regleras av internationella regler

12 Dokumentinkasso ’Utlandsaffärernas postförskott’
Exportören tar banken till hjälp för att få betalt. Uppdrag från säljarens bank till köparens bank att ta emot frivilligt erlagd likvid alternativt en växelaccept, i utbyte mot åtkomsthandlingar som ger tillgång till varan. Säljaren förfogar över sina varor till dess köparen har betalt eller accepterat en växel. Säljaren kan ta tillbaka varan eller sälja den till någon annan. Krav och bevakning sköts av banken

13 Collection/Inkasso SÄLJARE KÖPARE AVTAL EXPORTÖR
PRESENTERAR DOKUMENT I SAMBAND MED LEVERANS KUNDEN FÅR DOKUMENT MOT BETALNING BETALNING SÄNDER DOKUMENT TILLSAMMANS MED BETALNINGSUPPDRAG SÄLJARENS BANK KÖPARENS BANK BETALNING

14 Dokumentinkasso Mumbai factory Skor AB Handelsbanken

15 Villkor för dokumentens utlämnande
Dokument mot betalning D/P (documents against payment) CAD (cash against documents) Dokument mot accept - D/A (documents against acceptance) - Köparen accepterar en växel på inkassobeloppet som ska betalas på växelns förfallodatum

16 Dokumentinkasso Fördelar importör Billigare än remburs
Belastar inte någon limit Ingen förskottsbetalning Nackdelar Extra kostnader jämfört med ren betalning Mindre kontroll på tidpunkt för leverans av varan. Fördelar exportör Billigare än remburs Kontroll över varan till betalning Nackdelar Extra kostnader jämfört med ren betalning Risk att få varan i retur om köparen inte löser dokumenten. Om varan är känslig för lagring eller är specialtillverkad för köparen kan varan bli värdelös.

17 BEGÄRAN OM LOKALT AVISERAD ELLER LOKALT UTFÄRDAD GARANTI
Bankgaranti SÄLJARE KÖPARE AVTAL DIREKT- GARANTI AVISERAD ELLER LOKALT UTFÄRDAD BANKGARANTI GARANTI BESTÄLLNING SÄLJARENS BANK KÖPARENS BANK BEGÄRAN OM LOKALT AVISERAD ELLER LOKALT UTFÄRDAD GARANTI

18 Standby Letter of Credit
SÄLJARE KÖPARE AVTAL EXPORTÖR KOPIA PÅ FÖRFALLEN FAKTURA OCH INTYG SBLC ÖPPNANDE BETALNING SÄLJARENS BANK KÖPARENS BANK DOKUMENTEN PRESENTERAS MOT BETALNING


Ladda ner ppt "Betalningsformer vid utlandsaffärer"

Liknande presentationer


Google-annonser