Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapital Varför binder man kapital i företag? Hur mycket kapital binds i företaget? Hur kan man begränsa kapitalbindningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapital Varför binder man kapital i företag? Hur mycket kapital binds i företaget? Hur kan man begränsa kapitalbindningen?"— Presentationens avskrift:

1 Kapital Varför binder man kapital i företag? Hur mycket kapital binds i företaget? Hur kan man begränsa kapitalbindningen?

2 Var finns kapitalet? AT OT EK S Likvida medel - Vad avses? - Fördelar med god? - Nackdelar? - Likviditetsgrad? Mått Kassa- och balanslikviditet Kundfordringar - Storlek omsättning - Tid hos kund - Hur förändra? - Genomsnittstid? - Ex s 179 - Hur förändra hög kapitalbindning? Lager - Ju större omsättning, desto större lager. - Genomsnitt? Ex s 181 Transaktionslager Beställningssärkostnad – köp mycket åt gången Lagerhållningssärkostnad – köp lite åt gången Wilsonformeln, s 185 Utjämningslager Säsong Säkerhetslager Buffert

3 Måste vi ha kapital? Utbetalningar innan inbetalningar – anläggningskapital – rörelsekapital att ”röra oss med” tills pengar flyter in visst behov alltid pga – råvarulager – PiA – färdigvarulager – kundfordringar = affärskapital

4 Måste vi ha kapital? behov av rörelsekapital omsättningstillgångar - kortfristiga skulder = rörelsekap. Vi testar med ett exempel: Balansräkning Anläggn.tillg 50 Eget kapital 50 Omsättn.tillg. 75Långa skulder25 125Korta skulder50 125 Rörelsekap: 75 - 50 = 25

5 Måste vi ha kapital? behov ökar/minskar ofta prop. med omsättning: procentmetoden (pågående verksamhet) UtgångslägeÖkn. oms. +10%-10% Omsättning 450Omsättning495405 Kundfordringar 25Kundfordringar 28 23 Varulager 50Varulager 56 46 Lev.skulder -50Lev.skulder -56 -46 Rörelsekapital 25Rörelsekapital 28 23

6 Måste vi ha kapital? genomsnittsmetoden (ny verksamhet) utgår från antagna värden (BR) ”En metod för beräkning av kapitalbindning” … genomsnittsmetoden … – under produktionsprocessen binds kapital – leverantörer ”står för” en del av tiden – viktigt att kunden betalar i tid…

7 Rörelsekapitalets storlek Avgörande faktorer – utbetalningarna per produktenhet ju större och ju tidigare de infaller desto större genomsnittlig kapitalbindning – genomloppstiden ju längre tid, desto fler enheter hos oss och desto större kapitalbindning – omsättningen rörelsekapitalets storlek är direkt kopplat till antal enheter som omsätts/tidsenhet

8 Rörelsekapitalets storlek Vid beräkning av kapitalbehov förenklar vi – utbetalningar, tider och omsättning snittvärden Beräkning i 5 steg: 1. beräkna utbetalningarnas storlek/enhet 2. beräkna ledtider (lagring, tillverkning, kredittid) 3. kombinera ovanstående i diagram 4. beräkna genomsnittlig kapitalbindning/enhet 5. beräkna genomsnittlig kapitalbindning för alla


Ladda ner ppt "Kapital Varför binder man kapital i företag? Hur mycket kapital binds i företaget? Hur kan man begränsa kapitalbindningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser