Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Flödeskartläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Flödeskartläggning."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Flödeskartläggning

2 Flödeskartläggningens syfte
Roland Carlsson Flödeskartläggningens syfte Att skapa en bild av en produkts flödesväg från leverantör till kund (kan även vara t ex enbart genom den egna produktionen) Att kartlägga genomloppstider, ledtider, kostnader, kapitalbindning osv Att hitta de ställen där rationaliseringar bör genomföras

3 Olika typer av flöden och nivåer
Roland Carlsson Olika typer av flöden och nivåer Fysiska flöden Informationsflöden Översiktlig nivå Detaljnivå

4 Symboler för det fysiska flödet, exempel
Roland Carlsson Symboler för det fysiska flödet, exempel Fysiskt flöde Operation ”plats där något händer” Lager ”plats där inget händer”

5 Symboler för Informationsflödet, exempel
Roland Carlsson Symboler för Informationsflödet, exempel Informationsflöde Datorsystem Beslutspunkt

6 Översiktlig flödeskartläggning
Roland Carlsson Översiktlig flödeskartläggning Du ska göra en översiktlig flödeskartläggning av ett företag. Företaget tillverkar produkter både mot kundorder och lager. Största delen av företagets inköp består av råmaterial som förvaras i materialförrådet. Man köper även in halvfabrikat som passerar rakt in i mellanlagret. Råmaterialet bearbetas i företagets mekaniska verkstad till 20 stycken olika detaljer. Detaljerna lagerförs i mellanlagret tills de ska monteras samman med de inköpta halvfabrikaten vilket sker i monteringsavdelningen. Produkterna som tillverkas mot kundorder transporteras direkt till kund medan produktionen mot lager lagerhålls i färdigvarulagret tills produkterna levereras till kund. Uppgift

7 Översiktlig flödeskartläggning
Roland Carlsson Översiktlig flödeskartläggning Uppgift att göra själv Ett företag tillverkar minigolfklubbor. Tillverkningen sker i jämn takt året runt. Man köper in färdiga skaft och klubbhuvuden. Dessa förvaras i materialförrådet innan de monteras i monteringsavdelningen. När klubborna är klara läggs de in i färdigvarulagret. Efterfrågan på klubborna är jämn över tiden. Rita en bild av flödet. Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT för förrådet. Beräkna medelvärdet för produkter i arbete (PIA). Beräkna medellagernivå, medellagervärde och GLT för färdigvarulagret. Lite fakta: Försäljning st/år Försäljningspris 50 kr/st Inköpskvantitet, skaft 1000 st/gång Inköpspris, skaft 5 kr/st Inköpskvantitet, huvuden Inköpspris, huvuden Partistorlek i monteringen 100 st Förädlingsvärde i monteringen 20 kr/st Säkerhetslager, förråd, skaft Säkerhetslager, förråd, huvuden Säkerhetslager, färdivarulagret GLT i produktionen 1 vecka

8 Kapitalbehov All verksamhet binder kapital
Roland Carlsson Kapitalbehov All verksamhet binder kapital Kapitalbindningen ökar genom materialflödet Sker genom att förädlingsvärdet ökar på produktens värde (som vi såg tidigare) Hur stort är kapitalbehovet för ett visst upplägg?

9 Kapitalbehov, ett exempel
Roland Carlsson Kapitalbehov, ett exempel Partistorleken är st Inköpspriset för råmaterial är 8 kr/st. Materialet lagras i förråd under 15 dagar Produkten svarvas, 2 dagar. Lönekostnad 250  kr/h. Driftkostnad 150 kr/dag. Mellanlagring tar 6 dagar Produkten fräses, 2 dagar. Lönekostnad kr/h. Driftkostnad 250 kr/dag. I färdigvarulagret ligger den 20 dagar.

10 Kapitalbindningsdiagram
Roland Carlsson Kapitalbindningsdiagram Ökar med 2*8*250+ 2*250=4500 kr kr 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 8 000 kr kr kr kr kr kr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Tid Förråd Mellan- lager Färdigvaru- lager Ökar med 2*8*250+2*150=4300 kr Kapitalbindning 1000*8=8000 kr Fräsning Svarvning Partistorleken är st Inköpspriset för råmaterial är 8 kr/st. Materialet lagras i förråd under 15 dagar Produkten svarvas, 2 dagar. Lönekostnad 250  kr/h. Driftkostnad 150 kr/dag. Mellanlagring tar 6 dagar Produkten fräses, 2 dagar. Lönekostnad 250 kr/h. Driftkostnad 250 kr/dag. I färdigvarulagret ligger den 20 dagar.

11 Kapitalbindningsdiagram
Roland Carlsson Kapitalbindningsdiagram En produkt C består av två ingående komponenter, en A och en B, som köps från underleverantörer. Dessa läggs efter inköp i förråd i väntan på att produktionen ska starta. Produkten C tillverkas i partier om 100 st varje gång. Komponent A finns tillgänglig i förrådet 1 vecka före produktionsstart. Komponent B finns tillgänglig i förrådet 2 veckor före produktionsstart. Produktionen startar med att komponenterna monteras ihop. Detta tar fyra dagar och sysselsätter en person för ett parti om 100 st. Efter monteringen går produkten vidare till målningsavdelningen. Då måleriet har hög beläggning blir produkten i genomsnitt liggande under 7 dagar innan målningen startar. Målningen tar sedan för en person 1 dag att genomföra. Efter målningen ligger produkten och torkar under 2 dagar för att sedan läggas in i färdigvaruförrådet där den i genomsnitt ligger under 15 dagar. Inköpspriset för A är 50 kr/st och för B 100 kr/st. Lönekostnaderna för detta är i monteringen 250 kr/timma och driftskostnaderna för de maskiner som används är 200 kr/dag. Lönekostnaderna för målningsarbetet är 250 kr/timma och driftskostnader för maskiner är 400 kr/dag. Rita först ett flödesschema och gör sedan ett kapitalbindningsdiagram för ett parti av produkten C. Fundera också på och föreslå åtgärder för att sänka kapitalbehovet för ett parti om 100 st C. Vad händer om företaget lämnar kredit, tex 30 dagar netto? Egen uppgift


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Flödeskartläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser