Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAGENS TEMA Lagerlokalisering!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAGENS TEMA Lagerlokalisering!."— Presentationens avskrift:

1 DAGENS TEMA Lagerlokalisering!

2 Trenden har länge varit: Centralisering!
Lagerlokalisering Hur många lager/terminaler ska man ha och vart ska de vara geografiskt? Trenden har länge varit: Centralisering! Ett enda lager eller terminal med central placering för att täcka alla kunders behov

3 Centralisering av lager Vad är motiven?
Fördelar: Sänkta kostnader tex i form av lagerhållningskostnader Stordriftsfördelar vid tex investeringar Förenklad administration Sänkta lagernivåer (lägre lagerföringskostnader) med bibehållen lagertillgänglighet

4 Centralisering av lager Vad är motiven?
En ”tumregel” säger: Om man förändrar antalet lager/terminaler från m till n så ger det följande minskning av lagernivåerna

5 Centralisering av lager Vad är motiven?
Nackdelar: Högre transportkostnader (ökat transportarbete) Miljöaspekter (om transportarbetet ökar) Komplexare planering (vilket ställer högre krav på informationssystemen Servicenivån kan bli sämre mot kunder på stora avstånd

6 ”Tyngdpunktsmetoden” En kvantitativ modell
Vart ska lagret vara? ”Tyngdpunktsmetoden” En kvantitativ modell Fördelar: En enkel metod att använda Bra att använda som överslag Nackdelar Transportkostnaderna antas vara linjära mot avståndet Endast en lokalisering kan beräknas Eventuella restriktioner kan inte tas med

7 Tyngdpunktsmetoden Ett exempel
X-koordinat Y-koordinat Efterfrågan/ behov V1: ton/år V2 : ton/år V ton/år Koordinater M1: x1=2, y1=5 M2: x2=2, y2=1 M3: x3=6, y3=6 Transport-kostnader T1: 6 kr/ton o mil T2: 7 kr/ton o mil T3: 7 kr/ton o mil

8 Efterfrågan/ behov V1: ton/år V2 : ton/år V ton/år Transport-kostnader T1: 6 kr/ton o mil T2: 7 kr/ton o mil T3: 7 kr/ton o mil Koordinater M1: x1=2, y1=5 M2: x2=2, y2=1 M3: x3=6, y3=6

9 Tyngdpunktsmetoden Lösning
X-koordinat Y-koordinat

10 Tyngdpunktsmetoden Egen uppgift Dax att räkna själva!!!

11 Lagerlokalisering Vart ska det ligga?
Övergripande geografiska frågor Marknadens tyngdpunkt (lägsta transportkostnaderna) Infrastruktur Ekonomiska förhållanden (möjlighet till bidrag?) Tillgång till arbetskraft

12 Lagerlokalisering Andra frågor vid nyetablering
Vilka produkter ska lagerföras? Differentierat eller fullt sortiment? Servicekrav, olika för olika produkter? Ett eller flera lager? Eget eller hyrt lager (3pl?)? Fysisk hantering (automatlager, plocklager, utrustning...?

13 KoS-uppgift Vart ska det nya lagret ligga?
Använd fraktkostnaderna som räknades fram i den förra KoS-uppgiften Använd leverantörs- och kundregistret i kompendiet för att ta fram transporterade volymer Använd kartan i kompendiet för koordinater Gör en tyngdpunktsberäkning Lämna ett motiverat förslag till lämplig lokalisering av KoS nya lager Maila förslaget till mig (en excelfil lämpligen)

14 KoS-uppgift Tyngdpunktsberäkningen
Alternativ 1 Lägg in data i ett excelark och skapa de formler som behövs för beräkningen Alternativ 2 Använd den färdiga mallen och lägg in data i den Alternativ 3 Räkna alltihop på miniräknaren (och få kramp i pekfingret)

15 KoS-uppgift Tyngdpunktsberäkningen
Tråkigt alternativ Gör en egen KoS-uppgift Tyngdpunktsberäkningen Alternativ 2 Inmatning Alternativ 2 Resultat


Ladda ner ppt "DAGENS TEMA Lagerlokalisering!."

Liknande presentationer


Google-annonser