Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

2 Roland Carlsson Där vi fortsätter idag Logistik, Business Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics

3 Roland Carlsson DIFFERENTIERING Att behandla Produkter, Kunder, Leverantörer etc olika ”För oss är alla kunder lika viktiga och lika mycket värda. De ska därför behandlas lika.” ”Alla kunder ska ha högsta möjliga servicegrad.” En vacker tanke kanske men är den rätt....?

4 Roland Carlsson VOLYMVÄRDESANALYS Utgångspunkt: En liten del av antalet står för en stor del av omsättningen Exempel: Några få kunder står för en mycket stor del av omsättningen Några få produkter står för huvuddelen av vår totala omsättning. Några få leverantörer står för en stor del av våra inleveranser.

5 Roland Carlsson Verktyget är ABC-analys Ett verktyg för differentiering Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika kategorier Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C ”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln” 20% av kunderna står för 80% av omsättningen Samma förhållande gäller också om vi ser till produkter och leverantörer

6 Roland Carlsson 80 – 20 – regeln, grafiskt

7 Roland Carlsson ABC-analys, steg 1 Hur gör man? Indata Beräkna volym- värde Beräkna procen- tuellt värde

8 Roland Carlsson ABC-analys, steg 2 Hur man fortsätter Sortera utifrån högst volymvärde Sätt in andel av antalet Ackumulera volymvärdet Sätt in A, B eller C Färdigt????

9 Roland Carlsson Egen uppgift ABC-analys

10 Roland Carlsson Lösning ABC-analys Steg 1

11 Roland Carlsson Lösning ABC-analys Steg 2

12 Roland Carlsson Vad ska vi ha resultatet till?  Differentiering  A-produkter => stort värde -Reducera ledtider -Öka frekvenser -Reducera osäkerheter -Öka omsättningshastigheten  C-produkter => lågt värde -Enkla beställningsprinciper -Acceptabel leveransservice till minimal kostnad

13 Roland Carlsson ABC-analys för- och nackdelar Exempel på fördelar:  Lättillgänglig  Enkel att göra/använda  Ger en bra överblick

14 Roland Carlsson ABC-analys för- och nackdelar Exempel på nackdelar:  Tar inte hänsyn till tex täckningsbidraget Utifrån ändamålet med analysen måste man fundera på vad som är viktigt. ABC-XYZ-analys?  Svårt att se tex komplementprodukter  Ger bara det egna företagets perspektiv  Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket stadie en produkt befinner sig

15 Roland Carlsson Produktlivscykeln

16 Roland Carlsson Ett sätt att använda resultatet av ABC-analysen Att bestämma nivån på säkerhetslagret Olika nivåer för A, B och C? Nivån på säkerhetslagret är en servicefråga

17 Roland Carlsson Servicenivå utifrån två olika definitioner: SERV1 Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en lagercykel lagercykel = tiden mellan två påfyllningar SERV2 Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager

18 Roland Carlsson Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan Hänsyn till osäkerhet i ledtid I boken används σ för standardavvikelse, här SD

19 Roland Carlsson Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan

20 Roland Carlsson Ett räkneexempel SL=? Ingen osäkerhet i ledtiden. Följande parametrar gäller: k=1,65 SD D =10 st/d LT=20 d

21 Roland Carlsson Egen uppgift SL=? Beräkna nivån för ett säkerhetslager då hänsyn tas enbart till osäkerhet i efterfrågan. Använd följande värden: LT=14 d SD D =15 st/d k=1,65 (motsvarar 95%) Antag att det visar sig att utrymmet i lagret är begränsat och att vi därför kan ha högst 60 st som säkerhetslager. Vilken säkerhetsfaktor, k, får vi i det fallet?

22 Roland Carlsson Hur mäter man effektivitet i lagring? Ett vanligt effektivitetsmått. LOH, LagerOmsättningsHastighet En parallell till KOH, KapitalOmsättningsHastighet En definition: Är definitionen ett problem?

23 Roland Carlsson Egen uppgift LOH=? Beräkna lageromsättningshastigheten för en produkt med hjälp av följande parametrar: Inköpspris100 kr/st Medellagernivå650 st Försäljningspris130 kr/st Försäljning10 000 st/år Använd först den vedertagna definitionen för LOH och sedan ett alternativ.


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution."

Liknande presentationer


Google-annonser