Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik, Business Logistics

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik, Business Logistics"— Presentationens avskrift:

1 Logistik, Business Logistics
Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

2 Logistik, Business Logistics Physical Distribution
Där vi fortsätter idag Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

3 DIFFERENTIERING Att behandla Produkter, Kunder, Leverantörer etc olika
”För oss är alla kunder lika viktiga och lika mycket värda. De ska därför behandlas lika.” ”Alla kunder ska ha högsta möjliga servicegrad.” En vacker tanke kanske men är den rätt....?

4 VOLYMVÄRDESANALYS Utgångspunkt:
En liten del av antalet står för en stor del av omsättningen Exempel: Några få kunder står för en mycket stor del av omsättningen Några få produkter står för huvuddelen av vår totala omsättning. Några få leverantörer står för en stor del av våra inleveranser.

5 Verktyget är ABC-analys
Ett verktyg för differentiering Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika kategorier Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C ”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln” 20% av kunderna står för 80% av omsättningen Samma förhållande gäller också om vi ser till produkter och leverantörer

6 80 – 20 – regeln, grafiskt

7 Beräkna procen-tuellt värde
ABC-analys, steg 1 Hur gör man? Indata Beräkna volym-värde Beräkna procen-tuellt värde

8 Färdigt???? ABC-analys, steg 2 Sätt in andel av antalet
Hur man fortsätter Sätt in andel av antalet Ackumulera volymvärdet Sätt in A , B eller C Sortera utifrån högst volymvärde Färdigt????

9 Egen uppgift ABC-analys

10 Lösning ABC-analys Steg 1

11 Lösning ABC-analys Steg 2

12 Vad ska vi ha resultatet till?
Differentiering A-produkter => stort värde -Reducera ledtider -Öka frekvenser -Reducera osäkerheter -Öka omsättningshastigheten C-produkter => lågt värde -Enkla beställningsprinciper -Acceptabel leveransservice till minimal kostnad

13 ABC-analys för- och nackdelar
Exempel på fördelar: Lättillgänglig Enkel att göra/använda Ger en bra överblick

14 ABC-analys för- och nackdelar
Exempel på nackdelar: Tar inte hänsyn till tex täckningsbidraget Utifrån ändamålet med analysen måste man fundera på vad som är viktigt. ABC-XYZ-analys? Svårt att se tex komplementprodukter Ger bara det egna företagets perspektiv Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket stadie en produkt befinner sig

15 Produktlivscykeln

16 Ett sätt att använda resultatet av ABC-analysen
Att bestämma nivån på säkerhetslagret Olika nivåer för A, B och C? Nivån på säkerhetslagret är en servicefråga

17 Servicenivå utifrån två olika definitioner:
Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en lagercykel lagercykel = tiden mellan två påfyllningar SERV2 Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager

18 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1
Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan Hänsyn till osäkerhet i ledtid I boken används σ för standardavvikelse, här SD

19 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1
Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan

20 Ett räkneexempel SL=? Ingen osäkerhet i ledtiden. Följande parametrar gäller: k=1,65 SDD=10 st/d LT=20 d

21 Egen uppgift SL=? Beräkna nivån för ett säkerhetslager då hänsyn tas enbart till osäkerhet i efterfrågan. Använd följande värden: LT=14 d SDD=15 st/d k=1,65 (motsvarar 95%) Antag att det visar sig att utrymmet i lagret är begränsat och att vi därför kan ha högst 60 st som säkerhetslager. Vilken säkerhetsfaktor, k, får vi i det fallet?

22 Hur mäter man effektivitet i lagring?
Ett vanligt effektivitetsmått. LOH, LagerOmsättningsHastighet En parallell till KOH, KapitalOmsättningsHastighet En definition: Är definitionen ett problem?

23 Egen uppgift LOH=? Beräkna lageromsättningshastigheten för en produkt med hjälp av följande parametrar: Inköpspris 100 kr/st Medellagernivå 650 st Försäljningspris 130 kr/st Försäljning st/år Använd först den vedertagna definitionen för LOH och sedan ett alternativ.


Ladda ner ppt "Logistik, Business Logistics"

Liknande presentationer


Google-annonser