Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition

2 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 DIFFERENTIERING Att behandla Produkter, Kunder, Leverantörer etc olika ”För oss är alla kunder lika viktiga och lika mycket värda. De ska därför behandlas lika.” ”Alla kunder ska ha högsta möjliga servicegrad.” En vacker tanke kanske men är den rätt....?

3 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 VOLYMVÄRDESANALYS Utgångspunkt: En liten del av antalet står för en stor del av omsättningen Exempel: Några få kunder står för en mycket stor del av omsättningen Några få produkter står för huvuddelen av vår totala omsättning. Några få leverantörer står för en stor del av våra inleveranser.

4 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Verktyget är ABC-analys Ett verktyg för differentiering Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika kategorier Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C ”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln” 20% av kunderna står för 80% av omsättningen Samma förhållande gäller också om vi ser till produkter och leverantörer Utdrag från Wikipedia: Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; den kallas ibland även 80/20-regeln. Vilfredo Pareto visade att 20 procent av den italienska befolkningen innehade 80 procent av egendomen och denna observation har av andra senare generaliserats. Inom matematisk statistik är paretoprincipen ett enkelt exempel på en potenslag (power law). Inom kvalitetstekniken har begreppet ytterligare generaliserats och används i så kallade Paretodiagram, där både frekvens och kumulativ frekvens för felorsaker markeras i samma diagram, sorterat från högsta till lägsta. Ett sådant diagram anger alltså hur stor andel av felorsakerna som svarar för en given andel av felen. Det kan således avläsas för en godtycklig andel av felorsakerna och inte bara 20 procent. Utdrag från Wikipedia: Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; den kallas ibland även 80/20-regeln. Vilfredo Pareto visade att 20 procent av den italienska befolkningen innehade 80 procent av egendomen och denna observation har av andra senare generaliserats. Inom matematisk statistik är paretoprincipen ett enkelt exempel på en potenslag (power law). Inom kvalitetstekniken har begreppet ytterligare generaliserats och används i så kallade Paretodiagram, där både frekvens och kumulativ frekvens för felorsaker markeras i samma diagram, sorterat från högsta till lägsta. Ett sådant diagram anger alltså hur stor andel av felorsakerna som svarar för en given andel av felen. Det kan således avläsas för en godtycklig andel av felorsakerna och inte bara 20 procent.

5 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 80 – 20 – regeln, grafiskt

6 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 ABC-analys, steg 1 Hur gör man? Indata Beräkna volym- värde Beräkna procen- tuellt värde

7 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 ABC-analys, steg 2 Hur man fortsätter Sortera utifrån högst volymvärde Sätt in andel av antalet Ackumulera volymvärdet Sätt in A, B eller C Färdigt????

8 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 ABC-analys, uppgift Lämpligt att göra i excel Finns också som.pdf- fil

9 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 ABC-analys, lösning Finns också lite att fundera över på sidan 2 i.pdf-filen Men först lite annat Ett förslag!!!

10 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Vad ska vi ha resultatet till? Differentiering, segmentering A-produkter => stort värde. Viktigast? -Reducera ledtider -Öka frekvenser -Reducera osäkerheter -Öka omsättningshastigheten C-produkter => lågt värde. Minst viktiga? -Enkla beställningsprinciper -Acceptabel leveransservice till minimal kostnad Vad är viktigast? -ur olika aspekter, XYZ, frekvensanalys ?

11 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Frekvensanalys samma exempel som förut men utifrån frekvens

12 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 ABC-analys för- och nackdelar Exempel på fördelar: Lättillgänglig, enkel att göra/använda Ger en bra överblick Exempel på nackdelar: Tar inte hänsyn till täckningsbidraget Svårt att se tex komplementprodukter Ger bara det egna företagets perspektiv Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket stadie en produkt befinner sig

13 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Produktlivscykeln

14 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 BCG - matrisen Marknadsandel / kapitalbildning Hög Låg Tillväxttakt / kapitalanvändning Stjärna Mjölkko Frågetecken Byracka Nu kan vi ta och titta på sidan 2 av ABC-uppgiften (abc.pdf) BCG-matrisen kan ni läsa mer om i filen bcg.pdf

15 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ett annat sätt att använda resultatet av ABC-analysen Att bestämma nivån på säkerhetslagret Kanske vill man ha olika nivåer för A, B och C? Bättre lagertillgänglighet för A och inte så mycket för C?

16 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Metoder för beräkning av säkerhetslager Manuellt bedömt Bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar Procent av ledtidsförbrukningen En procentuell andel av vad som antas förbrukas under ledtiden Beräknat utifrån kostnadsoptimering Avvägning mellan lagringskostnad och bristkostnad Beräknat utifrån önskad servicenivå Bygger på sannolikheten att artikeln finns på lager när den efterfrågas

17 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Servicenivå utifrån två olika definitioner: SERV1 Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en lagercykel lagercykel = tiden mellan två påfyllningar SERV2 Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager

18 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan Hänsyn till osäkerhet i ledtid

19 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan

20 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ett räkneexempel SL=?  LT=14 dagar  SD D =5 st/dag  k=1,65 (servicenivå 95%)  SD LT =3 dagar  D=7 200 st/år

21 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Vart kommer k ifrån? Det som vi kallar ”säkerhetsfaktorn”

22 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Tabellen, som också finns i kompendiet, är skapad i Excel med funktionen NORMSFÖRD Man kan också använda funktionen NORMSINV för att beräkna säkerhets- faktorn. Man kan också använda funktionen NORMSINV för att beräkna säkerhets- faktorn.

23 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 System för Lagerpåfyllning Kan baseras på Tid (regelbundna påfyllningar) -Periodbeställningssystem Kan baseras på Kvantitet (lagersaldo) -Beställningspunktsystem Kan baseras på Förbrukning (förväntad framtida förbrukning) -MRP -Täcktidsplanering

24 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Periodbeställningssystem

25 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Beställningspunktsystem

26 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ett räkneexempel BP=?  LT=14 dagar  D=14400 st/år  SL=150 st  BP=FL+SL  FL=LT*D Och nu ett eget räkneexempel på SL o BP filen heter ovning_sl.pdf

27 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Partiformning Det ”klassiska” problemet för totalkostnadsanalys Många metoder för att lösa detta Några exempel: Wilsonfomeln Silver & Meal Wagner & Whitin Least Unit Cost Lot for Lot

28 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Avvägningen mellan Lagringskostnad och Ordersärkostnad Kostnad Totalkostnad Lagringskostnad Ordersärkostnad Orderstorlek Optimal orderstorlek

29 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Totalkostnad vid partiformning Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) V = Produktens värde (kr/st) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet)

30 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Vad är K, ordersärkostnad? några exempel Vid inköp Orderläggning Leveransbevakning Godsmottagning Ankomstkontroll Inlagring Ankomstrapportering Fakturakontroll Betalning

31 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Beordring från egen produktion Orderplanering Framtagning av produktionsunderlag Materieluttag ur förråd Framtagning av verktyg Omställning av maskiner, STÄLLKOSTNAD Interna transporter Slutkontroll Inlagring, inrapportering Vad är K, ordersärkostnad? några exempel

32 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ekonomisk OrderKvantitet EOK, EOQ, Wilsonformeln, Kvadratrotsformeln...... En av flera varianter på Wilson…..

33 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Totalkostnad vid partiformning med hänsyn till ProduktionsTakt Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) PT = Produktionstakt V = Produktens värde (kr/st) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet)

34 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ekonomisk OrderKvantitet med hänsyn till ProduktionsTakt

35 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ett räkneexempel Q=? med eller utan hänsyn till produktionstakt  D=6000 st/år  K=1200 kr/gång  V=100 kr/st  W=25% (årsränta)  PT=40000 st/år

36 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Silver & Meal En dynamisk Metod Räknas om vartefter prognoserna uppdateras Lämpar sig för varierande behov/efterfrågan Tar hänsyn till samma kostnader som Wilson Beräknar en periodkostnad (här månad) för att beställa ett antal perioders behov Räknar under antagandet att första periodens behov inte behöver lagras

37 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Partiformning Silver & Meal ett exempel

38 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Partiformning Silver & Meal ett exempel Finns även i filen silveromeal.pdf

39 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Ett eget räkneexempel Q=? enligt Silver & Meal Sidan 2 i filen silveromeal.pdf


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi2013 Stora RäkneDagen! …och vi startar med lite repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser