Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Finns mycket att välja på Hur ska vi transportera? ? Någon sa en gång: ”Man kan tjäna nästan lika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Finns mycket att välja på Hur ska vi transportera? ? Någon sa en gång: ”Man kan tjäna nästan lika."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Finns mycket att välja på Hur ska vi transportera? ? Någon sa en gång: ”Man kan tjäna nästan lika mycket på transporterna som på det man transporterar” Kanske kan vara sant ibland men hur ska man välja? Någon sa en gång: ”Man kan tjäna nästan lika mycket på transporterna som på det man transporterar” Kanske kan vara sant ibland men hur ska man välja?

2 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Vad kostar minst? ? Hur ska vi jämföra?

3 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Vad är det som kostar? SEK Transporttid Lagringskostnad Transportkostnad SEK Orderstorlek Lagringskostnad Optimal orderstorlek Ordersärkostnad Partiformningsproblemet har vi sett förutTransportproblemet då?

4 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Ett företag i Linköping importerar TV-apparater från Japan. Dessa transporteras med båt från Japan till Norrköping och därifrån vidare till Linköping med lastbil. Totalt genomförs fyra leveranser/år. Varje leverans består av 100 st TV-apparater. Båttransporten tar i genomsnitt tre veckor och biltransporten en timma. Eftersom båtens ankomsttid till Norrköping är lite osäker kan man inte beställa biltransporten förrän man vet att varorna har lastats av från båten i Norrköping. Detta innebär att man tvingas lägga in apparaterna i ett lager i hamnen. Här ligger de i genomsnitt en vecka innan de transporteras vidare. Vid ankomsten till Linköping läggs apparaterna på lager i väntan på försäljning. Den genomsnittliga lagernivån i detta lager är 50 st TV- apparater inkl ett säkerhetslager om 25 st som man måste hålla då man inte riktigt litar på att leveranserna kommer då de ska. Inköpspriset för en TV-apparat är 2000 kr. Båttransporten kostar 100 kr/st. Biltransporten kostar 25 kr/st. Transportförsäkringen kostar 80 kr/st. Företaget tillämpar en generell lagerränta i alla led om 30%. Vad är den totala kostnaden för transporten och kapitalbindningen? Rita flödet och beräkna kostnaden. Ett räkneexempel

5 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Det finns en möjlighet att i stället flyga in TV-apparaterna från Japan. Fraktkostnaden blir givetvis betydligt dyrare men å andra sidan minskar kapitalbindningen då man genom detta importerar färre apparater åt gången. I flygalternativet anländer godset till Kungsängen i Norrköping där det direkt lastas på lastbil för vidare transport till Linköping. Eftersom flyget är mycket pålitligt vad gäller ankomsttid kan omlastning från flyg till bil ske utan mellanlagring. Hela transporten, flyg och lastbil, tar en dag. Också beroende på att flygtransporten är mera pålitlig så kan man i Linköping eliminera säkerhetslagret. Det genomsnittliga lagret blir därför 25 st. Varje leverans består av 20 st TV-apparater och det totala priset för transporten, flyg och bil, är 250 kr/st. Eftersom det är mindre risk för godsskador och svinn i detta transportalternativ så får man en lägre kostnad för försäkringen. Försäkringspremien blir 30 kr/st. I övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare. Vad blir den totala kostnaden för transporten och kapitalbindningen i detta fall? Rita upp flödet och beräkna transportens totala kostnad. Räkna med att året har 360 dagar. Eget räkneexempel Fler övningsuppgifter finns i filen Uppg o losn trpjmf.pdf

6 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Transportjämförelser Vad gäller? Handlar alltid om att jämföra två eller flera alternativ Det är jämförelsen som är intressant. Inte den kostnad man räknar fram. Många faktorer spelar in. Det är viktigt att ta hänsyn till samma saker i de olika alternativen.

7 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Frekvens Hastighet Tillförlitlighet Tre nyckelord för effektiva transporter

8 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Val av transportmedel/ transportupplägg Påverkande faktorer Transportsätt (bil, järnväg, båt, flyg) Emballagekostnader Transportförsäkring Kapitalbindning i varor under transport

9 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Val av transportmedel/ transportupplägg Fler påverkande faktorer Kapitalbindning i lager Marknadsföringsfördelar Miljöfrågor

10 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Distribution Vad distributionens uppgift är, vad det handlar om, blir extra tydligt när man betraktar....

11 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Logistikens fem rätt! Rätt produkt Rätt plats Rätt tid Rätt kvantitet Rätt kvalitet Kort sagt: Det handlar om att öka värdet genom att skapa tids- och platsnytta

12 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Logistikens fem rätt!

13 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Vad påverkar kostnaden? Godsvolymer Godsflöden Godstyper Kostnadsutveckling Transportrationalisering

14 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Vad påverkar kostnaden? Lagstiftning Svängningar Störningar Leveransservice Prognoser

15 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Total distributionskostnad Transportkostnad Kostnad för lagerlokal/terminal (Lagerhållning) Kostnad för lagervaror (Lagerföring) Hanteringskostnad Förpackningskostnad Kostnad för administration, kommunikation/informationsöverföring etc Vilka kostnader är fasta respektive rörliga?

16 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Leveransservice - ett konkurrensmedel Kan sägas bestå av två delar Kärnservice: Det som alltid måste uppfyllas. Vad kunden tar för givet. Perifer service: Det som ger mervärde. Vad kunden inte tar för givet. KAN VARIERA FÖR OLIKA ARTIKLAR OCH FÖR OLIKA KUNDER.

17 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Olika syn på leveransservice Kund och leverantör har ofta olika syn på leveransservice Leverantörens syn: Från mottagning av ordern till att utleveransen är gjord. Kundens syn: Från att första kontakten tas till att produkten är förbrukad.

18 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Leveransservice Vad består den av? Några exempel på ingående delar Lagertillgänglighet Leveranstid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet

19 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Leveransservice Vad består den av? Några fler exempel på ingående delar Information Kundanpassning Flexibilitet Dilemmat: God service ger högre försäljning men samtidigt ökar kostnaderna. Hur hitta rätt nivå?

20 Roland Carlsson Kostnad Intäkt Servicenivå SEK

21 Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Frågor kring leveransservice -för att finna rätt nivå Vad erbjuder konkurrenterna? Vad kräver kunden och vad behöver kunden egentligen? Vad ger ökad service i merförsäljning? Vad kostar leveransservicen? Leveransservice är alltid en avvägning mellan kostnader och intäkter


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Lagerstyrning och transportekonomi 2013 Finns mycket att välja på Hur ska vi transportera? ? Någon sa en gång: ”Man kan tjäna nästan lika."

Liknande presentationer


Google-annonser