Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ska vi transportera?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ska vi transportera?"— Presentationens avskrift:

1 Hur ska vi transportera?
Någon sa en gång: ”Man kan tjäna nästan lika mycket på transporterna som på det man transporterar” Kanske kan vara sant ibland men hur ska man välja? Finns mycket att välja på ?

2 Vad kostar minst? ? Hur ska vi jämföra?

3 Vad är det som kostar? Partiformningsproblemet har vi sett förut
Transportproblemet då? SEK Orderstorlek Lagringskostnad Optimal orderstorlek Ordersärkostnad SEK Transporttid Lagringskostnad Transportkostnad

4 Ett räkneexempel Ett företag i Linköping importerar TV-apparater från Japan. Dessa transporteras med båt från Japan till Norrköping och därifrån vidare till Linköping med lastbil. Totalt genomförs fyra leveranser/år. Varje leverans består av 100 st TV-apparater. Båttransporten tar i genomsnitt tre veckor och biltransporten en timma. Eftersom båtens ankomsttid till Norrköping är lite osäker kan man inte beställa biltransporten förrän man vet att varorna har lastats av från båten i Norrköping. Detta innebär att man tvingas lägga in apparaterna i ett lager i hamnen. Här ligger de i genomsnitt en vecka innan de transporteras vidare. Vid ankomsten till Linköping läggs apparaterna på lager i väntan på försäljning. Den genomsnittliga lagernivån i detta lager är 50 st TV-apparater inkl ett säkerhetslager om 25 st som man måste hålla då man inte riktigt litar på att leveranserna kommer då de ska. Inköpspriset för en TV-apparat är 2000 kr. Båttransporten kostar 100 kr/st. Biltransporten kostar 25 kr/st. Transportförsäkringen kostar 80 kr/st. Företaget tillämpar en generell lagerränta i alla led om 30%. Vad är den totala kostnaden för transporten och kapitalbindningen? Rita flödet och beräkna kostnaden.

5 Fler övningsuppgifter finns i filen
Eget räkneexempel Det finns en möjlighet att i stället flyga in TV-apparaterna från Japan. Fraktkostnaden blir givetvis betydligt dyrare men å andra sidan minskar kapitalbindningen då man genom detta importerar färre apparater åt gången. I flygalternativet anländer godset till Kungsängen i Norrköping där det direkt lastas på lastbil för vidare transport till Linköping. Eftersom flyget är mycket pålitligt vad gäller ankomsttid kan omlastning från flyg till bil ske utan mellanlagring. Hela transporten, flyg och lastbil, tar en dag. Också beroende på att flygtransporten är mera pålitlig så kan man i Linköping eliminera säkerhetslagret. Det genomsnittliga lagret blir därför 25 st. Varje leverans består av 20 st TV-apparater och det totala priset för transporten, flyg och bil, är 250 kr/st. Eftersom det är mindre risk för godsskador och svinn i detta transportalternativ så får man en lägre kostnad för försäkringen. Försäkringspremien blir 30 kr/st. I övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare. Vad blir den totala kostnaden för transporten och kapitalbindningen i detta fall? Rita upp flödet och beräkna transportens totala kostnad. Räkna med att året har 360 dagar. Fler övningsuppgifter finns i filen Uppg o losn trpjmf.pdf

6 Transportjämförelser Vad gäller?
Handlar alltid om att jämföra två eller flera alternativ Det är jämförelsen som är intressant. Inte den kostnad man räknar fram. Många faktorer spelar in. Det är viktigt att ta hänsyn till samma saker i de olika alternativen.

7 Tre nyckelord för effektiva transporter
Frekvens Hastighet Tillförlitlighet

8 Val av transportmedel/ transportupplägg Påverkande faktorer
Transportsätt (bil, järnväg, båt, flyg) Emballagekostnader Transportförsäkring Kapitalbindning i varor under transport

9 Val av transportmedel/ transportupplägg Fler påverkande faktorer
Kapitalbindning i lager Marknadsföringsfördelar Miljöfrågor

10 Distribution Vad distributionens uppgift är, vad det handlar om,
blir extra tydligt när man betraktar....

11 Logistikens fem rätt! Rätt produkt Rätt plats Rätt tid Rätt kvantitet
Rätt kvalitet Kort sagt: Det handlar om att öka värdet genom att skapa tids- och platsnytta

12 Logistikens fem rätt! Dessa fem rätt ska inte bara vara rätt.
De ska dessutom göras till lägsta möjliga kostnad

13 Vad påverkar kostnaden?
Godsvolymer Godsflöden Godstyper Kostnadsutveckling Transportrationalisering

14 Vad påverkar kostnaden?
Lagstiftning Svängningar Störningar Leveransservice Prognoser

15 Total distributionskostnad
Transportkostnad Kostnad för lagerlokal/terminal (Lagerhållning) Kostnad för lagervaror (Lagerföring) Hanteringskostnad Förpackningskostnad Kostnad för administration, kommunikation/informationsöverföring etc Vilka kostnader är fasta respektive rörliga?

16 Leveransservice - ett konkurrensmedel
Kan sägas bestå av två delar Kärnservice: Det som alltid måste uppfyllas. Vad kunden tar för givet. Perifer service: Det som ger mervärde. Vad kunden inte tar för givet. KAN VARIERA FÖR OLIKA ARTIKLAR OCH FÖR OLIKA KUNDER.

17 Olika syn på leveransservice
Kund och leverantör har ofta olika syn på leveransservice Leverantörens syn: Från mottagning av ordern till att utleveransen är gjord. Kundens syn: Från att första kontakten tas till att produkten är förbrukad.

18 Leveransservice Vad består den av?
Några exempel på ingående delar Lagertillgänglighet Leveranstid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet

19 Leveransservice Vad består den av?
Några fler exempel på ingående delar Information Kundanpassning Flexibilitet Dilemmat: God service ger högre försäljning men samtidigt ökar kostnaderna. Hur hitta rätt nivå?

20 SEK Kostnad Intäkt Servicenivå

21 Frågor kring leveransservice -för att finna rätt nivå
Vad erbjuder konkurrenterna? Vad kräver kunden och vad behöver kunden egentligen? Vad ger ökad service i merförsäljning? Vad kostar leveransservicen? Leveransservice är alltid en avvägning mellan kostnader och intäkter


Ladda ner ppt "Hur ska vi transportera?"

Liknande presentationer


Google-annonser