Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Företagets Logistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Företagets Logistik"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Företagets Logistik
Kursansvarig Bengt Ekdahl Kursass Kristina Dalberg Seminarie och Lektionass Robin Johansson och Johannes Algotsson

2 Dagens 3? timmar Snabb genomgång kursinfo Introduktion till Logistik
Totalkostnadstänkandet Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning Lager och nyckeltal i lager

3 Kursens upplägg och ingående delar
Kursen ger kunskap: om ett företags logistiksystem, dvs materialflöden från råvara, via förädling, till slutkund samt därtill hörande informationsflöden. om ekonomiska begrepp, grundläggande logistikbegrepp, om det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i materialflödet, om styrning av logistikaktiviteter samt om hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat. tyngdpunkten ligger på det producerande företaget i kursen.

4 Kursen består av: Föreläsningar
Lektioner (ställa frågor på uppgifterna) Seminarier (presentation av uppgifterna) Laboration Inlämningsuppgifter Dugga och en skriftlig tentamen

5 Problembaserad undervisning

6 Litteratur - Aronsson, Ekdahl & Oskarsson ”Modern Logistik”, upplaga 3:2 - Material på filarkivet - Praktikfallet Cyklett AB ligger i filarkivet på kursens hemsida

7 Examination För godkänt (betyg 3) på kursen krävs
närvaro på de obligatoriska momenten GK på de fem inlämningsuppgifterna och duggan. För betyg 4 krävs 20 poäng på tentan och godkänt på de obligatoriska momenten. För betyg 5 krävs 25 poäng på tentan och godkänt på de obligatoriska momenten.

8 Anmälan Anmälan till kursen görs kursens hemsida För att få tillgång till t ex kursens filarkiv måste kursanmälan göras. Anmälan till praktikfallet, görs i grupper om fyra på kursens hemsida. Senaste anmälningstid är fredag vecka 35. Anmälningslistor ligger på hemsidan.

9 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

10 Introduktion till Logistik
Företagets logistiksystem Logistikröret Logistiken historik Totalkostnadsmodell Leveransserviceelementen

11 Ett producerande företags logistiksystem
Figur 1.2

12 Logistikröret för ett producerande företag
Figur 2.1

13 Logistikrör med varierande kapacitet
Figur 2.2

14 Logistikrör från bilindustrin
Figur 2.3

15 Logistikrör från flygindustrin
Figur 2.4

16 Vad en produkt består av
Figur 1.1

17 Logistikutvecklingen i Sverige
Figur 1.5

18 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

19 Logistikkostnader Diskutera med era bordsgrannar vilka logistikkostnaderna är Försök strukturera dem i ett antal huvudkostnadsposter

20 Kostnader i totalkostnadsmodellen
Figur 1.6

21 Leveransserviceelementen
Figur 1.7

22 Totalkostnadsmodell & leveransservice
Figur 1.8

23 Logistik definition Vad är logistik?
Diskutera i grupper och ge förslag på def Vedertagen def

24 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

25 Stegen i förändringsarbetet
Figur 5.1

26 Förändringsarbetet som behandlas i boken
Figur 5.2

27 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

28 Förändrinsprocessen Symboler för flödeskartläggning
Flödeskartlägga Cyklett AB uppg 1a. Klart idag. Uppgift 1b. Försök räkna på alla lagernyckeltal.

29 Symboler för flödeskartläggning
Figur 6.1

30 Flödeskarta för Flexilek AB
Figur 6.4

31 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Totalkostnadstänkandet
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

32 Lager Varför har man lager Lagermodell Nyckeltal i lager

33 Varför har man lager Fundera tillsammans med din bordsgranne

34 Olika lagers placering i flödet
Figur 3.1

35 Omsättningslager - princip
Figur 3.4

36 Verkligt uttag ur lager
Figur 3.5

37 Säkerhetslager - principiellt utseende
Figur 3.7

38 Bra att ha gjort till nästa tillfälle
Flödeskartlägga Cyklett Försöka beräkna nyckeltalen i Materialförrådet (MF)


Ladda ner ppt "Välkomna till Företagets Logistik"

Liknande presentationer


Google-annonser