Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik •Kursansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik •Kursansvarig."— Presentationens avskrift:

1 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik •Kursansvarig Bengt Ekdahl •Kursass Kristina Dalberg •Seminarie och Lektionass Robin Johansson och Johannes Algotsson

2 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 3? timmar •Snabb genomgång kursinfo •Introduktion till Logistik •Totalkostnadstänkandet •Förändringsarbetet inom logistik •Introduktion av Cyklett AB •Flödeskartläggning •Lager och nyckeltal i lager

3 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kursens upplägg och ingående delar Kursen ger kunskap: •om ett företags logistiksystem, dvs materialflöden från råvara, via förädling, till slutkund samt därtill hörande informationsflöden. •om ekonomiska begrepp, grundläggande logistikbegrepp, om det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i materialflödet, om styrning av logistikaktiviteter samt om hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat. •tyngdpunkten ligger på det producerande företaget i kursen.

4 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kursen består av: •Föreläsningar •Lektioner (ställa frågor på uppgifterna) •Seminarier (presentation av uppgifterna) •Laboration •Inlämningsuppgifter •Dugga och en skriftlig tentamen

5 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Problembaserad undervisning

6 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Litteratur •- Aronsson, Ekdahl & Oskarsson ”Modern Logistik”, upplaga 3:2 •- Material på filarkivet •- Praktikfallet Cyklett AB ligger i filarkivet på kursens hemsida

7 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Examination För godkänt (betyg 3) på kursen krävs •närvaro på de obligatoriska momenten •GK på de fem inlämningsuppgifterna och duggan. För betyg 4 krävs 20 poäng på tentan och godkänt på de obligatoriska momenten. För betyg 5 krävs 25 poäng på tentan och godkänt på de obligatoriska momenten.

8 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Anmälan •Anmälan till kursen görs kursens hemsida http://www.iei.liu.se/logistik/tets21 För att få tillgång till t ex kursens filarkiv måste kursanmälan göras. http://www.iei.liu.se/logistik/tets21 •Anmälan till praktikfallet, görs i grupper om fyra på kursens hemsida. Senaste anmälningstid är fredag vecka 35. Anmälningslistor ligger på hemsidan.

9 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar •Introduktion till Logistik •Totalkostnadstänkandet •Förändringsarbetet inom logistik •Introduktion av Cyklett AB •Flödeskartläggning av Cyklett AB •Lager och nyckeltal i lager

10 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Introduktion till Logistik •Företagets logistiksystem •Logistikröret •Logistiken historik •Totalkostnadsmodell •Leveransserviceelementen

11 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Ett producerande företags logistiksystem Figur 1.2

12 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikröret för ett producerande företag Figur 2.1

13 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrör med varierande kapacitet Figur 2.2

14 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrör från bilindustrin Figur 2.3

15 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikrör från flygindustrin Figur 2.4

16 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Vad en produkt består av Figur 1.1

17 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistikutvecklingen i Sverige Figur 1.5

18 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar •Introduktion till Logistik •Totalkostnadstänkandet •Förändringsarbetet inom logistik •Introduktion av Cyklett AB •Flödeskartläggning av Cyklett AB •Lager och nyckeltal i lager

19 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Logistikkostnader •Diskutera med era bordsgrannar vilka logistikkostnaderna är •Försök strukturera dem i ett antal huvudkostnadsposter

20 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Kostnader i totalkostnadsmodellen Figur 1.6

21 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Leveransserviceelementen Figur 1.7

22 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Totalkostnadsmodell & leveransservice Figur 1.8

23 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Logistik definition •Vad är logistik? •Diskutera i grupper och ge förslag på def •Vedertagen def

24 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar •Introduktion till Logistik •Totalkostnadstänkandet •Förändringsarbetet inom logistik •Introduktion av Cyklett AB •Flödeskartläggning av Cyklett AB •Lager och nyckeltal i lager

25 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Stegen i förändringsarbetet Figur 5.1

26 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Förändringsarbetet som behandlas i boken Figur 5.2

27 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar •Introduktion till Logistik •Totalkostnadstänkandet •Förändringsarbetet inom logistik •Introduktion av Cyklett AB •Flödeskartläggning av Cyklett AB •Lager och nyckeltal i lager

28 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Förändrinsprocessen •Symboler för flödeskartläggning •Flödeskartlägga Cyklett AB uppg 1a. Klart idag. •Uppgift 1b. Försök räkna på alla lagernyckeltal.

29 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Symboler för flödeskartläggning Figur 6.1

30 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Flödeskarta för Flexilek AB Figur 6.4

31 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Dagens 4 timmar •Introduktion till Logistik •Totalkostnadstänkandet •Förändringsarbetet inom logistik •Introduktion av Cyklett AB •Flödeskartläggning av Cyklett AB •Lager och nyckeltal i lager

32 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003Lager •Varför har man lager •Lagermodell •Nyckeltal i lager

33 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Varför har man lager •Fundera tillsammans med din bordsgranne

34 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Olika lagers placering i flödet Figur 3.1

35 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Omsättningslager - princip Figur 3.4

36 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Verkligt uttag ur lager Figur 3.5

37 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Säkerhetslager - principiellt utseende Figur 3.7

38 ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Bra att ha gjort till nästa tillfälle •Flödeskartlägga Cyklett •Försöka beräkna nyckeltalen i Materialförrådet (MF)


Ladda ner ppt "”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, ”Modern Logistik” Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, © Liber 2003 Välkomna till Företagets Logistik •Kursansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser