Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar 2010-2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar 2010-2011."— Presentationens avskrift:

1

2 Omsorgsnämndens bokslut 2009

3

4

5

6

7 Besparingar

8

9 Prognos 2010 per

10 Budget besparingar och effektiviseringar (Mkr) Beslutat sparprogram ,5 Kvarstående sparbehov 2010 (för att täcka ökade behov samt ramminskning) 3,1 Total besparing ,6

11 Verksamhetsplan (Mkr) - belopp jämförs med Fortsatt besparing av befintlig verksamhet10,314,8 Ökade behov /utvecklingsförslag11,818,5 Totalt sparbehov ( om ingen ytterligare ramtilldelning och utveckling enl. plan genomförs) 22,133,3 Pris- och löneökningskompensation ingår inte i sammanställningen. (1% löneökning motsvarar ca. 4 Mkr.)

12

13

14

15

16 UTVECKLINGSOMRÅDEN - som förutsätter ramutökning Ledningsorganisation Nationella riktlinjer för dementa Daglig Verksamhet LSS Kvalitetsuppföljningssystem för hemtjänsten Utveckling av IT-stöd – systemansvariga Introduktionsutbildning för semestervikarier

17 UTVECKLINGSOMRÅDEN - inom befintlig ram Lag om valfrihet – LOV Utbildning – kompetensutveckling av personal Målstyrningsarbetet Vårdtyngdsmätning Kvalitetssäkring Köpta platser

18 Omsorgsnämndens förslag 2011 – 2013 Varje år jämförs med Löne- och prisökningskompensation ingår inte.

19 INVESTERINGSPLAN


Ladda ner ppt "Omsorgsnämndens bokslut 2009 Besparingar 2010-2011."

Liknande presentationer


Google-annonser