Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2013 Finansplan 2013-16. Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2013 Finansplan 2013-16. Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2013 Finansplan 2013-16

2 Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade

3 Ekonomisk strategi •Kostnadsnivå max i nivå med liknande landsting (=igångsatt via åtgärdsplan för ekonomi i balans) •Koncerngemensam ansats •Riktade åtgärder i steg III/IV 2013 •Generella årliga krav på 0,5% kostnadsminskningar 2013-2016 •Intäktsförstärkning •Framtidsplan 2025 •Modernisera ekonomistyrning

4 Åtgärder för ekonomi i balans •Planens omfattning 300 mkr •Effekt t o m 2012 knappt 200 mkr •Återstår selektiva åtgärder 2013 (steg III/IV) och generella krav till 2016. •Totalt beräknas 350-400 mkr till 2016 (jmf läget 2010)

5 Nettokostnadsutveckling i verksamheten, sept 2010-sept 2012, årskostnader fasta priser • Från början av 2011 en tydlig effekt av kvalitetsförbättringar i redovisningen (ex korrekt månatlig periodisering). • Från slutet av 2011 en nivåsänkning på knappt 200 Mkr som en effekt av åtgärdsplan.

6 Skattesats 2013 •Nuvarande 10,89 •Skatteväxling -0,23 •Höjning +0,50 •Skatt 2013: 11,16 •Beräknat snitt i lt-sektorn 201311,17 kr

7 …. skattehöjning, varför •Möta framtidens ökade krav •Demografisk förändring •Medicinsk utveckling •Nya läkemedel •Investeringsbehov •Pensionskostnader •Återställande av ack underskott

8 Ekonomisk strategi •Strategin skall förbättra LD ekonomisk styrka med i runda tal 600 mkr under planperioden •Ökad kostnadseffektivitet beräknas stå för runt 2/3 •Intäktsförstärkning genom skattehöjning motsvarande ca 1/3 •En god målgång är en nödvändighet för att möta framtida krav och behov

9 Budget 2013 •Kommunalisering hemsjukvård •Satsningar/utökade ramar – Kulturplanen –Tandvårdsreform – HoS, köer och primärvård – Medicinsk utv, e-hälsa m m •Ram för fördelning HS/C-FV •Besparingar, steg III/IV (60) och generellt sparbeting (30 mkr)

10 Kommunalisering hemsjukvård •Hemsjukvård 67 mkr •Hembesök 20 mkr •Hjälpmedel 47 mkr •130 anställda •134 mkr •Skattevx 23 öre, 140 mkr •Omställningskostnader ??

11 Budget 2013 •Hälsovalsersättning 2013, 1 093 780 Tkr: •Förändring jmf 2012 –Kommunalisering hemsjukvård (-67) –Primärvårdssatsning (18, tot 63 -2017) –Läkemedelsersättning (-4) –Hjälpmedel till spec.sjukv (-15) –Övrigt (3) –Särskild ersättning för stort antal listade från länder utanför EU (3)

12 Budget 2013 •Ram för fördelning till C- FV/HoS via LS jan 2013, totalt 183 Mkr: •Central förvaltning –Ram för oförutsett, ökade kapitalkostnader samt för omställning –Ram för IT och e-hälsa

13 Budget 2013 •Hälso och sjukvård –Ingående budgetmässig obalans –Uppdrag kösatsning –Medicinsk utveckling –Riktade verksamhetsutökningar –Ramutökning befintlig verksamhet

14 Budget och plan 2013-2016 •Fokusområden, ökad kostnadseffektivitet i HoS •Vårdgaranti •Bemanning •Läkemedel Framgång nödvändig för att eliminera ingående obalans

15 Investeringsramar 2013 •Hälso- och sjukvård 140 mkr •IT 102 mkr •Hjälpmedel 29 mkr •Landstingsservice 2,5 mkr •Tandvård 5,0 mkr •Kultur- och bildning 2,4 mkr •Fastighetsinvesteringar 315 mkr

16 Budget 2013, plan 2014-2016 Lån •2011250 mkr (nytt vårdblock) •2013Amortering 100 mkr •2014Amortering 150 mkr

17

18 Nödvändigt att under plan perioden infria reslutat målen för att: • Återställa ack underskott • Investeringar • Pensioner • Mer god vård i mer rimlig tid • Öka egen beredskap för konjunktur- svängningar

19 Investeringsbehoven bedöms nödvändiga att genomföra för att ”matcha” den medicinska-/tekniska utvecklingen, ändamålsenliga lokaler samt för ökade behov (demografi).

20

21 En strategi för att hantera framtida pensionskostnader kommer att föreslås inom kort. Pensionsfondens storlek det viktigaste ”verktyget”.

22

23

24 Resultat / Balanskrav •Underskott t o m 2011 att återställa - 883 mkr •Resultat 2012 (prognos) + 29 mkr •Resultat 2013 + 233 mkr •Resultat 2014 + 302 mkr •Resultat 2015 + 284 mkr •Resultat 2016 + 259 mkr Resultatet återställt 2016


Ladda ner ppt "Budget 2013 Finansplan 2013-16. Finansiella mål •Resultat överskott 2% •Soliditet +1-3 %enheter •Likviditet ingen upplåning •Nettoinvest.100% själv- finansierade."

Liknande presentationer


Google-annonser