Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsförändringar 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsförändringar 2012"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsförändringar 2012
Verksamhetsförändringar 2012

2 Planerade verksamhetsförändringar 2012
Nils Åbergs gata 2 A (Kneippen Syd) Korttidsboende Boende med inriktning mot personer med demenssjukdom Apelgården Beslut VON 13 december

3 Nytt äldreboende 2012 Nils Åbergs gata 2 A (Kneippen Syd)
Nytt boende med 66 lägenheter i 4 plan ( ) varav 22 ( ) med demensinriktning Inflyttning , personalbemanning from Träffpunkt och Hemtjänst Tillagningskök Kommunal drift, område 1, områdeschef Teresa Påhlsson tel: , Ansvarig vårdcentral?

4 Korttidsboende Bakgrund
Politiskt mål att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet även med omfattande omsorgsbehov Inget lagkrav på att tillhandahålla korttidsboende Norrköping har hög andel korttidsboende i jämförelse med andra kommuner, 133 av platser, andel ca 10 % Utökning med 18 korttidsplatser from efter nytt avtal med Lennings sjukhem Hänsyn till avsiktsförklaring om återhämtning och rehabilitering för äldre som länets kommuner och landstinget via Läns SLAKO ställt sig bakom Koncentrera korttidsboendet till ett fåtal enheter Höja standarden till eget rum med delat hygienutrymme

5 Korttidsboende Minskas med totalt 9 platser Vickelbygården -7
Timmermannen -4 Ekhöjden -12 Kvillinge äldrecenter -6 Cedersborg +2 Lennings sjukhem +18 -9 Genomförs successivt under 2012 med minsta möjliga besvär för personer med beslut om korttidsboende eller regelbundet återkommande korttidsboende

6 Korttidsboende Riktlinjer för korttidsboende och regelbundet återkommande korttidsboende antas av VON 13 decemeber KB som tillfälligt eller regelbundet återkommande ersätter stöd och omsorg från anhörig eller närstående KB som stöd för utredning om behov av särskilt boende Vård i livets slutskede som inte kan tillgodoses med omfattande hemtjänst och stöd från landstinget KB efter sjukhusvistelse Sjukhusvistelse under pågående korttidsboende

7 Boende med demensinriktning
Bakgrund Stor andel personer som bor i särskilt boende har någon form av demenssjukdom eller demensliknande besvär Behovet ökar i takt med ökad andel äldre Nuvarande andel är ca 23 %, 309 av platser – behov i framtiden 70 % ???? Socialstyrelsens uppdrag från regeringen om att ta fram bindande regler för kommunernas bemanning av demensvården – beräknas vara klara sommaren 2012

8 Boende med demensinriktning
Ökas med totalt 45 platser Vickelbygården platser Nils Åbergs gata platser Timmermannen platser Mariabacken platser Plåtslagaregatan platser Wijkagården plats Tegelgården +10 platser Järven platser +45 platser

9 Boende med demensinriktning
Alla förändringar ska ske successivt under 2012 och ingen brukare ska behöva flytta mot sin vilja De alternativ som erbjuds är: att bo kvar, även efter genomförd förändring förtur till annan lägenhet inom enheten förtur till lägenhet i annan önskad enhet VOK ansvarar för att organisera och finansiera brukarnas önskemål om att flytta, avser även kostnader för adressändring och flyttning av telefon. Turordning till lediga lägenheter sker utifrån boendetid.

10 Apelgården Bakgrund Översyn av samtliga enheter på Sandbyhovsområdet i samarbete med kommunens lokalförsörjningsenhet på stadsbyggnadskontoret. Två enheter kan inte byggas om för att klara dagens krav på äldreboende. Planeringen framflyttad till 2015. Apelgården omfattar 57 lägenheter i 3 plan ( ) 7 lägenheter med mer omfattande brister kommer att avvecklas under 2012 Våning 1 1 lägh Våning 2 2 lägh Våning 3 4 lägh Genomförs successivt under avveckling sker när lägenheten blir ledig eller när annan lägenhet inom enheten kan erbjudas.

11 Sammantagen förändring
Utökning totalt med 32 platser Utökning med 45 demensinriktade platser Minskning med 9 korttidsplatser

12


Ladda ner ppt "Verksamhetsförändringar 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser