Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål Utmaningar Strategier Rekommendationer HELHETSSYN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål Utmaningar Strategier Rekommendationer HELHETSSYN."— Presentationens avskrift:

1

2 Mål Utmaningar Strategier Rekommendationer

3 HELHETSSYN

4 MÅL 1.Goda livsvillkor för regionens invånare 2.Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning 3.Hållbart nyttjande av naturens resurser

5 UTMANINGAR 1.Vara en öppen attraktiv region och tillvarata alla kvinnors och mäns förmågor oberoende av bakgrund. 2.Säkerställa god utbildning för de unga och god omsorg för de äldre, trots en försvårande åldersstruktur. 3.Främja ekonomisk utveckling och samtidigt minska miljöpåverkan. 4.Utnyttja regionens befolkningstäta kärna och tillvarata möjligheterna i ytterområdena. 5.Stärka vår position och vara en attraktiv samverkanspartner. 6.Utveckla kollektivtrafiken efter dagens behov och morgondagens förutsättningar.

6 ÅTTA STRATEGIER En gemensam agenda för Östgötaregionen 123 4 5 6 78

7 1Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland. 2Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang. 3 Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion. 4 Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar. 5 Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling. 6 Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland. 7 Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region. 8 Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet.

8 REKOMMENDATIONER • 63 rekommendationer sorterade under respektive strategi. • Alltid riktade mot en eller flera angivna parter. • Befästa pågående processer eller öppna nya vägar.

9 Rekommendationer ”infrastruktur” 1:1 Regional samverkan 2:1Utveckla de storregionala sambanden 3:1 Regional strukturplan 3:4 Bebyggelseutveckling utefter kommunikationsstråken 3:7 Planera för bilfria arbetsresor 3:8 Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken

10 forts. Rekommendationer 3:9 Starka kollektivtrafikstråk 3:10 Effektiva omstigningspunkter 3:11 Utveckla möjligheten att kombinera cykel- och kollektivtrafikresor 3:12 Öka kapaciteten på Södra stambanan 7:5 Främja kollektivt resande framför privat bil till arbetet

11 Befolkningens geografiska fördelning

12


Ladda ner ppt "Mål Utmaningar Strategier Rekommendationer HELHETSSYN."

Liknande presentationer


Google-annonser