Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Östergötland Mats Helander och Richard Widén 2014-10-15 Trafik- och samhälls- planeringsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Östergötland Mats Helander och Richard Widén 2014-10-15 Trafik- och samhälls- planeringsnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Östergötland Mats Helander och Richard Widén 2014-10-15 Trafik- och samhälls- planeringsnämnden

2 Landstinget i Östergötland Ansvar för regionala utvecklingsfrågor inom samhälls- byggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat. Ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planeringen med regional utveckling. Fullgör regionens uppdrag som regional kollektivtrafik- myndighet och har ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som stöttar utvecklingen i regionen. Trafik och samhällsplanerings- nämnden (TSN) - övergripande

3 Landstinget i Östergötland Trafik- och samhällsplanering Tvärsektoriellt och i samverkan

4 Landstinget i Östergötland Regional utvecklingsplanering – ansvar för översiktlig planering/samhällsbyggnad Infrastruktur och kollektivtrafik – ansvar för att följa övergripande infrastrukturfrågor. - Utarbetar regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). - Utarbetar länstransportplan (LTP). - Beslutar om allmän trafikplikt. TSNs uppgifter 1(2)

5 Landstinget i Östergötland Regional utvecklingsplanering

6 Landstinget i Östergötland Befolkningens åldersstruktur År 2030 År 2010

7 Landstinget i Östergötland Befolkningens geografiska fördelning

8 Landstinget i Östergötland Sociala och miljömässiga konsekvenser I stora arbetsmarknadsområden skapas fler arbetstillfällen

9 Landstinget i Östergötland TSNs uppgifter 1(2) Regional utvecklingsplanering – ansvar för översiktlig planering/samhällsbyggnad Infrastruktur och kollektivtrafik – ansvar för att följa övergripande infrastrukturfrågor. - Utarbetar länstransportplan (LTP). - Utarbetar regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). - Beslutar om allmän trafikplikt.

10 Landstinget i Östergötland Länstransportplan, LTP, Östergötland 2014-2025 1,4 mdr kr (1997:263)

11 Landstinget i Östergötland Samarbetet inom En bättre sits, EBS

12 Landstinget i Östergötland Kollektivtrafikens utmaningar att få fler att välja tåg/buss istället för bil och samtidigt att erbjuda resmöjligheter till ”alla”

13 Landstinget i Östergötland Sex strategier för fler resenärer Bra utbud och korta restider Lätt och attraktivt att resa Personliga tjänster för köp och information Bra resmöjligheter inom Östergötland Bra res- möjligheter till Stock- holms- regionen Bra res- möjligheter till kring- liggande regioner Fler resenärer i kollektivtrafiken

14 Landstinget i Östergötland TSNs uppgifter 2(2) Landsbygdsutveckling - samverkar med andra aktörer för att initiera, påverka och koordinera insatser inom landsbygdsutvecklingen i regionen. Energi och klimat – ansvar för att samla och utveckla regionens samverkansformer och handlingsförmåga inom energi- och klimatområdet. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Analys och statistik - tillhandahåller underlag inom regionutvecklingsarbetet Samverkan och saksamråd - ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. - Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde.

15 Landstinget i Östergötland Skärgård och landsbygd

16 Landstinget i Östergötland Globalt och lokalt Klimat och energi – globalt och lokalt

17 Landstinget i Östergötland Strukturbild Östergötland RUP + ÖP: Att förstå olika funktioner ur ett rumsligt perspektiv. Regional planering efterfrågat bland kommunerna. Många års förarbete. Process tillsammans med kommunerna. Börja i det mest praktiska, kartor, de enklaste rumsliga frågorna, tex infrastruktur, grönområden etc. Stegvis föra på fler funktioner av regional karaktär. Kanske: industrimark, utbildning. Pilot inom ”Den Attraktiva regionen” med Trafikverket. Stärker hållbarhetsarbetet, Energi & Klimat, samt Folkhälsa.

18 Landstinget i Östergötland Framtiden? Hur fungerar samhället och vad är vårt spelutrymme på kort och lång sikt? Långsiktig strategiutveckling. Nytt Regionalt Utvecklingsprogram?

19 Landstinget i Östergötland TSNs uppgifter 2(2) Landsbygdsutveckling - samverkar med andra aktörer för att initiera, påverka och koordinera insatser inom landsbygdsutvecklingen i regionen. Energi och klimat – ansvar för att samla och utveckla regionens samverkansformer och handlingsförmåga inom energi- och klimatområdet. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Analys och statistik - tillhandahåller underlag inom regionutvecklingsarbetet Samverkan och saksamråd - ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. - Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde.

20 Landstinget i Östergötland Trafik och samhällsplaneringsnämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Till nämnden ska regionfullmäktige välja en ordförande och tre vice ordförande, varav oppositionen innehar andra vice ordförandeposten. Regionutvecklingsdirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. TSN sammansättning


Ladda ner ppt "Landstinget i Östergötland Mats Helander och Richard Widén 2014-10-15 Trafik- och samhälls- planeringsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser