Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete"— Presentationens avskrift:

1 aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete
Partnerskapsmöte 6 maj RUP, Länsplan och aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete Maria Ek Chef Staben

2 RUP RUP Regionalt Utvecklings program
RUP för åren är ett gemensamt utvecklingsprogram för Västmanlands län . Det fungerar som ett paraply för andra utvecklingsarbeten. Reglerat i förordning 2007:713

3 Länsplan för Västmanland
Hösten 2010 Områden Våren 2011 uppdragsbeslut Hösten 2011 Förankring och uppstart Året 2012 delprojektrapporter

4 Hur hänger planerna ihop?

5 Den rumsliga dimensionen
Den regionala fysiska planeringen, rumsliga dimensionen…. Svårt! Landskapskaraktärsanalysen ett nytt grepp

6 Arbetsgång Karaktärsanalys inriktad på långsiktig regional planering och de åtgärder som aktualiserats här är, ex infrastruktur, gruvnäring, turism, jord- och skogsbruk

7 Landskapskaraktärsanalys

8 Landskapskaraktärsanalys
Västmanlands landskapstyper: Sjönära landskap Slättlandskap Vattenrikt kuperat skogslandskap Storskaligt kuperat landskap Åsar och ådalar Småslätter Småbrutet mosaiklandskap

9 Delprojekt 1Fysisk planering

10 Delprojekt 2 Infrastruktur och kommunikationer
Förutsättningar för ett funktionellt attraktivt Västmanland med beaktande av klimatmål och en säker och trygg tillgänglighet: Hög tillgänglighet är en förutsättning för länets utveckling Tillgänglighet med transporter inom länet och till viktiga destinationer utanför länet ska ökas, så att en balanserad regional utveckling i hela Stockholm-Mälardalen möjliggörs. Länet har ett globalt verksamt näringsliv som är beroende av goda kommunikationer Viktiga tillväxt- och transportnoder är Stockholm, Arlanda, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, Örebro och Norrköping-Linköping. Restider och resekostnader viktig konkurrensfaktor IT och bredband viktig del av tillgängligheten Alla kommuner i länet ska år 2020 ha 100Mbit/s täckning och kapacitet i bredbandsuppkoppling till minst 90 % av alla hushåll och företag. Den mobila kapaciteten ska öka för att tillgodose behoven för pendlare, näringsliv och sjukvård.

11 Infrastruktur och trafikering
Nya infrastrukturplaner utarbetas under 2013 Nationell plan Regional plan Fastställs våren 2014 Västmanlands mål och strategier Transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen RUP Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmanland Inriktning för ny plan - Slutföra strategi för säkra och framkomliga vägar - Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik, t ex bytespunkter, hållplatser - Utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder - Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem, t ex utveckla noder och terminaler för överföring av gods väg-järnväg-hamn Trafikering på Mälarbanan i fokus

12 Delprojekt 3 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Förändringar och trender från Västmanlands kompetenskarta: Ökande kompetensgap Västmanland – riket Stora pensionsavgångar – små gymnasiekullar Högre kompetenskrav från arbetslivet

13 Målområden och strategier för Växa i Västmanland

14 Tack för mig!


Ladda ner ppt "aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser