Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö."— Presentationens avskrift:

1 Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö

2 Regionförstoring

3 Tåg och Båt minskar miljö- och klimatpåverkan Möjliggör tillväxt genom bättre kapacitetsutnyttjande och ökad effektivitet Möjliggör koncentrerade infrastruktursatsningar Möter industrins krav RailPort - klimat- och miljöanpassade transporter för industrin i Sverige I samverkan kan fortsatt framgång ske

4 Aktiviteter - infrastrukturplanering Inriktningsplanering Erfarenhetsrapportering Regional systemanalys

5 Viktiga utgångspunkter Globalisering, klimatfrågan, regionförstoring Järnvägskapacitet, konkurrenskraftig kollektivtrafik Sårbarhet, sam-modalitet, jämlikt transportsystem

6 Genomför beslutade projekt Kapacitetsförstärkningar på Västra Stambanan mellan Alingsås och Göteborg Järnvägsanknytning till Landvetter flygplats Västsvenska paketet Trollhättepaketet

7  Västlänken i Göteborg  E20 till mv/fyrfältsväg genom hela Västra Götaland  E45 väster om Vänern till 2+1-väg  Järnvägsutbyggnad Göteborg och Borås och Götalandsbanan  Minst en ny älvförbindelse i Göteborg  Hamnbanan i Göteborg med dubbelspår och ny broförbindelse vid Marieholm  Resterande delar av E45 mellan Trollhättan och Göteborg  Tre fd länsjärnvägar  Kollektivtrafikinvesteringar och regionalt vägnät Nödvändiga investeringar till 2020

8 Angelägna satsningar i andra regioner  Godsstråket väster om Vänern  Citybanan i Stockholm  Västkustbanan  Järnväg Göteborg – Oslo

9 Erfarenheter från VGR Hög tid att regionalisera och demokratisera planeringssystemet för infrastrukturen Tidsåtgången för att få fram byggklara projekt måste kortas Nödvändigt att hitta finansieringslösningar för att öka satsningarna och genomföra beslutade planer

10 Åtgärder FunktionerMål Västra Götalandsregionens redovisning av regional systemanalys mm till Regeringen/Näringsdepartementet 2008-09-23 SÄKRA TILLVÄXTEN OCH FÖRBÄTTRA MILJÖN

11 Systemanalysen Bekräftar, vidgar och fördjupar inriktningsplaneringen 4 ggr 2 workshops 1000 åtgärdsförslag Vi vill pröva förutsättningarna för brukarfinansiering Utpekanden i proposition eller direktiv Planeringsramen för den regionala planen

12 Proposition 2008/09:35 Ökat regionalt inflytande Trafikslagsövergripande Mer sömlöst mellan regionalt och nationellt Mm HELHETSINTRYCK – KLART POSITIVT!


Ladda ner ppt "Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser