Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 EU 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 EU 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 EU 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Budget Norra Mellansverige 2014-2020 Kurs 8,39 kr/euro Insatsområde Budget mkr 2007-2014 1.Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 272,3 (23%) 495 milj 2.Att öka tillgången till, användningen av IKT 355,2 (30%) 495 milj 3.Att öka konkurrenskraften hos SMF367,0 (31 %) 695 milj 4.Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 189,4 (16%) Summa:1183,9 (100%) 1685 milj

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Två investeringsprioriteringar 272,3 miljoner kronor 60 nya företag 425 nya arbetstillfällen 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd Förstudier Investeringar i innovations-, test- och demonstrationsanläggningar Insatser för att göra forsknings- och innovations-infrastruktur tillgänglig Ökad samverkan mellan företag och forsknings-institutioner där företagens behov kopplas till forskning för att främja innovation. Insatser för tillämpad FoU med syfte att ta fram nya processer, produkter, tjänster och forskningsresultat Insatser för att öka SME deltagande i forskningsprogram, ex. Horisont 2020 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Insatser för att stärka de regionala innovations- systemen Utveckling av regionala kluster med internationell potential Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan regionens innovationsmiljöer och innovationsmiljöer i andra regioner Utveckling av strategiska partnerskap 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT Två investeringsprioriteringar 355,2 miljoner kronor 2500 företag får möjlig tillgång till bredband (100 Mbit/s) 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd Samverkanslösningar för att kartlägga behov, förutsättningar och organisering för bredbandsinvesteringar med hög kapacitet Utbyggnad och uppgradering av bredbandsnät med hög kapacitet Tillvarata och utveckla nya offentliga IKT-lösningar Bygga upp, testa och driftsätta tekniska plattformar och testbäddar för IKT-tillämpningar för företag. 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3. Att öka konkurrenskraften hos SMF Två investeringsprioriteringar 367 miljoner kronor 650 nya företag 1 300 nya arbetstillfällen 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd Kundanpassad rådgivning med ett hållbart perspektiv och förhållningssätt Utveckla inkubatorernas roll och verksamheter Insatser för att fånga upp idéer och innovationer inom offentlig och privat sektor Insatser som stimulerar fler grupper att vara entreprenöriella Insatser för att öka möjligheterna till entreprenörskap och företagande, ex för unga Insatser för att samordna, kundanpassa och vidareutveckla rådgivningssystemet på regional /kommunövergripande nivå 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utveckling av växande näringar Insatser för att bidra till att utveckla små och medelstora företags ledningsfunktioner och kompetenser Insatser för att utveckla och skapa samarbeten och nätverk mellan små- och medelstora företag Insatser för att stödja små och medelstora företags internationalisering Marknadsföring av regionen Insatser i form av finansieringstekniska instrument Medfinansiering av ramprojekt för företagsstöd 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4. Att stödja övergången till en koldioxid- snål ekonomi inom alla sektorer Två investeringsprioriteringar 189 miljoner kronor 35 nya företag 60 nya arbetstillfällen 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd Insatser i syfte att öka företagens energieffektivitet Insatser för att ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder för ökad användning av förnybar energi i företag Utveckla samarbete mellan producerande företag och transportföretag för att hitta regionala lösningar kring alternativa, ej fossilberoende drivmedel Framtagande av strategier, planer, förstudier och samverkanslösningar som syftar till effektiva och koldioxidsnåla lösningar samt attitydpåverkan för koldioxidsnåla godstransporter och ökad kollektivtrafik 12

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillämpad forskning och utveckling inom energiteknik och förnybar energi för SMF Investeringar i demonstrationsanläggningar, testbäddar och prototyper för utveckling av ny energiteknik och tjänster med låg koldioxidutsläpp Stödja framtagning av energiteknik och innovativa IT-lösningar som underlättar energiomställningen i små och medelstora företag samt främja samverkan och nätverk Studier, utredningar, samverkanslösningar och teknikutveckling för ökad automatisering och användandet av kommunikationsteknik i transportsystem och elektrifiering av gods- och persontransporter 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Övrigt 2014-2020 Privat medfinansiering Förenklingsarbete Elektronisk ansökan Ny Webb; eu.tillvaxtverket.se Synergier fonder Östersjöstrategin Gränsöverskridande samarbete Resultatfokus – lärande 14


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 EU 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration."

Liknande presentationer


Google-annonser