Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vägen mot e-samhället”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vägen mot e-samhället”"— Presentationens avskrift:

1 ”Vägen mot e-samhället”
E-tjänster E-förvaltning E-faktura E-post E-handel E-legitimation E-möten E-hälsa E-arkiv

2 Några nationella initiativ
Bredbandsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2009) IT i människans tjänst –en digital agenda för Sverige (Näringsdepartementet 2011) Strategi för e-samhället (Sveriges kommuner och landsting 2011) Digitala vägen till morgondagens välfärd, handlingsplan för e-samhället (SKL) Handlingsplan – Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet (Cehis)

3 SKL:s ”Strategi för e-samhället” (april 2011)
MÅL Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

4 Plus och minus Medborgarnas förväntningar, det offentliga måste kunna leverera tjänster på ungefär samma sätt som andra (bankerna, Blocket osv.) Nyttjandet av modern teknik är en förutsättning för effektiv offentlig verksamhet i framtiden + - Kostnader för utveckling, driftsättning och drift Behov av (hög) kompetens på delvis nya områden. Stort personberoende kan äventyra tillgängligheten = Samverkan en avgörande del av lösningen

5 VISION Tillsammans med landstinget Gävleborg och kommunerna i länet skall Region Gävleborg göra länet till landets ledande region för samarbete inom IT-området och därmed uppnå SKL:s strategi för e-samhället. Plattform för att samla och samordna intresserade parter Juridisk form för gemensamma lösningar (kommunalförbundet) Projektstöd Osv.


Ladda ner ppt "”Vägen mot e-samhället”"

Liknande presentationer


Google-annonser