Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredband och digital agenda Bredbandsstatus just nu Bredbandstrategi 2.0 Arbetet med den digitala agendan Utredning för att utveckla våra stadsnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredband och digital agenda Bredbandsstatus just nu Bredbandstrategi 2.0 Arbetet med den digitala agendan Utredning för att utveckla våra stadsnät."— Presentationens avskrift:

1 Bredband och digital agenda Bredbandsstatus just nu Bredbandstrategi 2.0 Arbetet med den digitala agendan Utredning för att utveckla våra stadsnät

2 Page 2 VGR´s bredbandstöd  Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnds bredbandstöd:  Inriktning på 5 års satsning  RUN beslut på 30 mkr ggr 3 år  Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel  Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster  Tankar kring hantering;  Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen  Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål  Endast fiberpunkter i definierade bristområden godkänns  Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram  Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll.  Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning

3 Omnotifiering VGR´s bredbandsstöd?  Inga stora förändringar i nya European Broadband guidelines, 26 januari 2013  Behövs omnotifiering?  Näringsdepartementet verkar tycka det  Vi och vår jurist tycker det inte.  VGR´s koncept framhålls som ett mkt bra sätt att stödja marknaden  Men förlängning kan kanske behövas. Inom ett år. Oklart ännu. Page 3

4 Bredbandsstatus i länet just nu  18 kommunansökningar finns emottagna  Stödbehov i dessa är 60 mkr från VGR. Kommunerna betalar lika mycket.  79 av våra 150 värsta bredbandsområden hanteras i de ansökningarna.  37 av 49 kommuner klara eller håller på med en bredbandstrategi  Över 100 fiberföreningar finns i Västra Götaland  40 fiberföreningar fått stöd (huvudsakligen via landsbygdsstödet) i år  Ca 30 fiberföreningar fick stöd förra året  Detta stöd hanteras av Länsstyrelsen och VGR (samförläggning)  Oktober 2012 stod VG-län för 40 % av Sveriges fiberföreningsansökningar

5 Ingen strategi påbörjad Strategi påbörjad Strategi klar Ansökan inlämnad Upphandling påbörjad Upphandling avslutad Kommunstatus 2012-12-12

6 Page 6 Status per kommun 2012-12-18 Aktiva föreningar

7 Page 7 Bredbandstrategi för VG-län 2.0  Saker att göra i uppdateringsarbetet  Restanalys av fast bredbands utbyggnad  Restanalys av befintlig mobil utbyggnad  Tätortsutveckling i villor.  Utkast klart årsskiftet eller Q1-2014  Remiss via kommunalförbunden

8

9

10 Digitala agendan: En IT-strategi för Sverige SKL´s strategi för eSamhället eDelegationen Statlig eFörvaltningsstrategi Öppen offentlig data eLegitimation Samordnas nationellt av Digitaliseringskommissionen hos Ndp eHälsa

11 Struktur för arbetet  Styrgrupp är BHU´s presidie  Referensgrupp finns med näringsliv, högskola, kommuner, länsstyrelsen samt VGR  Arbetsgrupp som består av representanter för kommuner, VGR, kultur och näringsliv

12 VGR´s fokus i arbetet med agendan •Fokus på ”Nyttan för medborgare och näringsliv”. •Befintliga projekt skall fortsätta som vanligt •Grunden för detta uppdrag består av den nationella digitala agendan •Gradvis kartläggning pågår regionalt. •Regionala mål skapar vi tillsammans. En regional handlingsplan tas fram utifrån dessa. •Arbetet med Den regionala agendan skall vara en arena för avstämning av att olika aktiviteter fungerar väl, inte överlappar varandra och för agerande om något område saknas eller behöver stöd.

13 Övergripande målbeskrivning Målförslagen använder SKL´s och den nationella eFörvaltningstrategins terminologi och ser ut på följande vis; Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

14 Mål och strategidokument •”Klart” slutet maj/början juni •Politisk hantering samt start av remiss i juni? •Remissinstanser?

15 Utveckla våra stadsnät: vårt syfte och mål –Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag. •Samverkan syftar till •Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland •Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland •Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv •Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät •Öka kvaliteten i befintliga fibernät •Möjliggöra en ev. framtida hemvist för fiberföreningar i länet

16 Kommunal sfär Regional sfär Västra Götalandsregionen Bolaget Regionalt uppdrag Nya nät Kommuner Stadsnät Förvaltning Stadsnät Kommunalt uppdrag SkanovaSkanova Underleverantörsavtal Driftavtal Nationella kunder En avtalspart En kontakt Kommunalt uppdrag Samverkansförslag

17 Utredningsmöjligheter. Delrapport klar i juni Gemensam MF Lokalt ägda stadsnät Gemensam försäljning Möjlighet till gemensam drift Lokalt ägda stadsnät Gemensam försäljning Gemensam drift Lokalt ägda stadsnät Möjlighet att förvärva nät Gemensam försäljning Gemensam drift Stadsnät omsätts till ägarandelar Gemensam marknadsföring Lokalt ägda stadsnät


Ladda ner ppt "Bredband och digital agenda Bredbandsstatus just nu Bredbandstrategi 2.0 Arbetet med den digitala agendan Utredning för att utveckla våra stadsnät."

Liknande presentationer


Google-annonser