Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastruktur Bredband i Fyrbodal Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun 0525-182 79

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastruktur Bredband i Fyrbodal Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun 0525-182 79"— Presentationens avskrift:

1 Infrastruktur Bredband i Fyrbodal Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun 0525-182 79 ingmar.thoresson@tanum.se

2 Just nu… Surfa Näthandla Twittra Titta på svtPlay Skypa Blogga … händer det! Söka på Google Earth e-posta Facebooka Googla Spela på nätet Titta på Youtube

3 UBIT Arbetsgrupp inom VGR för Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Hanterar bl a: •Bredbandsfrågor •Datakommunikation mellan kommunerna/VGR (Kommunikationstorget för KLARA, webSesam m fl) Representant för Fyrbodal: Ingmar Thoresson

4 Bredband ca 2004

5 Teknik 2004 - Backbone (artärer) • Fiber • Radiolänk • Koppartrådar ”Last mile” (kapillärer) • (Fiber) • (Radio) • Koppartrådar – ADSL ADSL • Asynkron kommunikation • Nerhastighet 24 – 0,25

6 Hur ser det ut nu? Källa: Per Torphammar. Konsult för UBIT

7 Nationella mål 2013 Minst 55 procent av Sveriges hushåll och företag har möjlighet att använda bred- bandanslutningar med en överförings- hastighet med minst 100 Mbit/s. Kräver fiber! 4G?

8 Boverket om nya PBL Ur förordet: ”Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovärenden. Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt intresse och möjligheten att bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät förtydligats.”

9 Analys exemplet Tanum >400 invånare inom 2 km radie >300 invånare inom 2 km radie >250 invånare inom 2 km radie >170 invånare inom 2 km radie Källa: Per Torphammar. Konsult för UBIT

10 Fiberföreningar Bidragsmöjligheter: • Länsstyrelsen (fördelar EU-medel, fn TOMT) • PTS (medfinansierar EU-medel enligt ovan) • Västra Götalandsregionen, har avsatt totalt 90 miljoner kronor under tre år Sammanslutningar av medborgare, som bildar en ekonomisk förening för utbyggnad av fiber- infrastruktur.

11 Vad kostar det och vad får man? Kostnad per ansluten abonnent (fiber in i fastighet) legat på mellan 15 000 och 30 000 kr. Månadskostnaden för abonnemanget (tjänsterna) ligger på ungefär 300 kr. Abonnemanget innehåller: • Internetuppkoppling, 100 Mbit/s • Telefoni • Kanalpaket via IP-TV

12 Stödformer till fiberföreningar • Länsstyrelsen (fördelar EU-medel, för närvarande slut) • PTS (medfinansierar EU-medel enligt ovan) • Västra Götalandsregionen, har avsatt totalt 90 miljoner kronor under tre år • Kommunen?

13 VGR:s bredbandstöd 1 VGR regionutveckling har tagit fram bredbandstöd: •Inriktning på 5 års satsning på bredbandsutbyggnad •RUN beslut på 30 mkr 2010, 30 mkr 2011 och 30 mkr 2012 klart •Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel •Kommunerna kan tillgodoräkna sig medfinansiering av fiberföreningar •Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, tex mobiloperatörer •Huvudfokus på fiberpunkter till telestationer, mobilmaster, fiberföreningar, nya punkter

14 VGR:s bredbandstöd 2 Tankar kring hantering: •Följa länets strategiska mål •Intresserade kommunerna bör uppdatera sitt IT-infrastrukturplan •Beslut och prioritering på VGR kontinuerligt •Ansökningsblanketter finns framme •Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning •Pengar kan inte utbetalas förrän EU-notifiering är klar, ca april- maj 2011

15 ”Fiberpiloter” (Leader) NoBo (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil) Projektledare: Rolf Berg, 0706-23 11 11, rolf.ladkas@telia.com Dalsland Info: Enl Kerstin Söderlund, Leader Dalsland, beslut kommer

16 Komma igång med fiberföreningar Resurspersoner – eldsjälar Fokusgrupper Företagare Fastighetägare Kommunrepr Eldsjälar – ”entreprenörer” (än en gång!) ”Hål i marken”-grupp (Gräv en gång!) (Schakt: 60%)

17 Mer information finns här Regeringens Bredbandsforum http://www.bredbandivarldsklass.se/sv/Dokument/ PTS kartläggning http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2011/Bredbands kartlaggning-2010---PTS-ER-201110/ Boverket http://www.boverket.se/Om- boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/Elektroniska- kommunikationer-i-planeringen/ Västra Götalandsregionen http://www.vgregion.se/bredband

18 Er UBIT-representant Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun 0525-182 79 ingmar.thoresson@tanum.se


Ladda ner ppt "Infrastruktur Bredband i Fyrbodal Ingmar Thoresson IT-C Tanums kommun 0525-182 79"

Liknande presentationer


Google-annonser