Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredbandsbristområden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredbandsbristområden"— Presentationens avskrift:

1 Bredbandsbristområden
Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 1

2 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar
Nya siter för fiberföreningar att få bra information från Status i Västra Götaland just nu

3

4 Stödberättigade kostnader för fiberföreningar
Nedanstående gäller från 1 januari 2012 för BÅDE Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet i Västra Götaland. D v s grävning, kanalisationsrör, utmärkningsband, brunnar ingår. Fiber, blåsning och svetsning etc ingår EJ.

5 Detta innebär i Västra Götalands län;
Samma stödberättigade kostnader i både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd. Ansökan sker på landsbygdsprogrammets ansökningsblanketter Blankett: Projektstöd – Ansökan om stöd. ALLA ansökningar skickas till Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Skara. Pengarna för alla tre åren finns i en pott för resp stöd. Först till kvarn med diarieförd ansökan gäller. Avstämning sker nationellt oktober 2012. Detta ger enklare hantering och lika villkor för alla fiberföreningar.

6 Kommunstatus Aktiva föreningar

7 Status på fiberförening och bredbandsläget
40 föreningar har i år fått OK på stöd. Totalt har vi mer än 100 fiberföreningar idag. 80 föreningar finns just nu dessutom i kön utanför stöd. Ca 63 av våra 77 bristområde av typ 1(kopparbaserade) är med bland dessa. Ca 25 av våra 62 bristområden av typ 2(radiolänkbaserade) är bland dessa. Detta innebär ca 40-45% av invånarna(7.100 hushåll) i bristområden och 62 % av alla områdena ( hushåll) ingår en fiberföreningsplanering idag. Drygt 35 av våra kommuner håller minst på med bredbands- strategiarbete.

8 Hur organisera fiberföreningar?
Storemöte 1 Här är vi idag och den röda figuren skall symbolisera mig.. Ni är dem svarta och vita där de svarta skall symbolisera eran tänkta interimsstyrelsen (tillsätts fram till den riktiga styrelsen är på plats). Interimsstyrelsen utser också en valberedning vars uppgift är att utse den riktiga styrelsen. Målsättning är att vi startar en ekonomisk förening idag då kan ni börja värva faktiska medlemmar, ni är du en juridisk part som kan förhandla med bank, kommun samt söka bidrag. En förening bör bestå av en interimsstyrelse av 6personer, skälet till det är att om ni har 100sek som årsavgift och 100sek som medlems avgift får ni ihop 1200sek vilket det kostar att registrera en förening (det är det ni riskar i pengar idag). Sedan kan ni börja värva medlemmar till förening, kostnad är 200sek att gå med och det är först då vi verkligen ser vilka som är villiga att gå med. När föreningen fått ihop medlemmar görs en projektering kan vi få fram en mer verklig kostnad per anslutning (ju fler desto lägre kostnad blir det per abonnent). Projektgruppen utser en Entreprenad grupp som hjälper till i dialogen med byNet under projektering, upphandling av mark entreprenad etc. Administrations gruppen ansvarar för avtal med bank, markavtal (vilket är den viktigaste tillgången vi har för att hålla nere kostnaderna) samt ekonomi. Stormöte 2 De kan även behöva hållas flera stormöten för att ragga fler medlemmar samt komma ut med informationen på rätt sätt. Entreprenadgruppen Utser områdesansvariga som sköter informationsflödet i sitt del område, det kan vara tex. 10 hus längs en väg och dessa ansvarar också för dagsverken i sina delområden. Vanligt är att föreningen inför 3 dagsverken per abonnent och att dessa fördelas utefter den kapacitet man har (Agda 95 kan själfallet in röja väg för entreprenören men kan koka kaffe och baka). Stämma Vid stämman tas beslut om byggnation eller inte, då har vi tagit fram ett verkligt pris per anslutning. Fram till stämman har ni och vi endast riskerat tid och engagemang. Om det blir ett JA att gå vidare så binder sig medlemmarna till att gå vidare. ENTREPRENAD- GRUPP PROJEKTGRUPP ADMINISTRATIONS- GRUPP STORMÖTE 1 STORMÖTE 2 OMRÅDES- ANSVARIGA ENTREPRENAD- GRUPP ? ADMINISTRATIONS- GRUPP STÄMMA 8

9 FTTH-processen, skede 2 9 KANALISATION SKÅP KABEL & FIBER Byggnation
Flödet för utbyggnaden ser ut som följande. Gröna gubbar är upphandlade grävare. De vita är ni som bidrar med dagsverken (slå sly, ta bort gärdsgård, sätta kabelskåp) De röda gubbarna är byNet anlitat företag som sköter installation av fiber samt svetsning. Svetsning i skåpen sker endast av fackmän medans i hemmet så är det bra om någon från föreningen är med. SVETSNING SVETSNING 9

10 Fiberföreningsinformation, Q&A
Regeringens Bredbandsforum har byggt upp en webbplats som samlar bra information från hela landet för fiberföreningar.

11 Coompanion samt skatteverket
Utmärkt nya fiberhandbok Skatteverket lanserat förtydliganden gällande ningstaganden2012/ e4c133e23bf6db html

12 Fler bra siter för fiberföreningar?
Våra huvudsiter: Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Skara Ansökningsblanketter för både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd Information för fiberföreningar Hit skickas alla ansökningar från fiberföreningar i Västra Götaland Bra grundmaterial gällande kulturminne, miljö etc Västra Götalandsregionen

13 Websajter att använda och få hjälp av
Av de stora grävarna, operatörerna och PTS instiftad registerdatabas över nät i Sverige Kommunala el och bredbandsnät bör också registeras. Öppet för frågare, ägare, projektörer Här SKALL alla fiberföreningsnät läggas in, helt också i kommunens GIS databas. Svarar på frågan var närmaste fiberpunkt är Inte alltid möjligt att ansluta på men ger en känsla för var fibernät finns.

14 Lantmäteriet, Nätverk Bredband i länet
Charlotte Eckerman, Årjäng Anne-Solveig Torp, Strömstad Eva Nilsson, Vänersborg Per Hansson, Lidköping Ingrid Gustafsson, Lidköping Lisa Gassner, Ulricehamn Stefan Jansson, Göteborg Nils Paulsson, Kungsbacka

15 VGR´s bredbandstöd, sökbart av kommunerna i VG-län
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnds bredbandstöd: Inriktning på 5 års satsning RUN beslut på 30 mkr för fem år klart Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, t ex mobiloperatörer Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster Tankar kring hantering; Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål angeläget Endast fiberpunkter i länets definierade bristområden godkänns Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram Beslut och prioritering av VGR kontinuerligt Ansökningsblanketter finns framme. Ansökan finns på VGR´s hemsida under minst 1 månad. Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll. Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning

16 Bredbandsbrister i Västra Götaland
1. Kvarvarande vita och gråa kopparanslutna områden utan bredband alls. 77 områden i länet. Ca invånare. 2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL beställas. 62 områden i länet. I ovanstående områden bor det totalt ca invånare 3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste fiberanslutna telestation. Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 2010 enligt IT-infrastrukturstrategin. I område 1 ,2 och 3 ovan bor det drygt invånare totalt. Ca 7,5 % av invånarna. Page 16

17 Post & Telestyrelsens Bredbandskartläggning 2011, hastighet
50 Mbit/s 10 Mbit/s 3 Mbit/s 1 Mbit/s PTS statistik är markerad inom 250 m rutor, dvs bredbands-hastighet i en ruta anges där det bor någon. Alltså: i vita områden bor det ingen men där kan mycket väl finnas CDMA/HSPA.

18 Bristområden i M T G kommuner
Mariestad Tångeberg, 63 LIC Borrud, 60 LIC Lugnås, 90. Radiolänk Töreboda Bredbolet, 58 LIC Lagerfors, 79 LIC Myrhult, 42 LIC Beateberg, 70 LIC Ekeskog, 70 LIC Säckestad, 70 LIC. Radiolänk Gullspång - Bråta, ca 100 LIC, radiolänk - Delebäck, 92 LIC, radiolänk - Fagerlid, ca 100 LIC, koppar - Smedsbolet, ca 20 LIC, koppar Ovanstående är godkända nya fiberanslutningspunkter enligt Västra Götalands Bredbandstrategi.

19 Finansieringsupplägg
Landsbygdsprogram Kanalisationsstöd VGR bredbandsstöd (Kommun/VGR delar finansiering) Ev. mobilmast Befintlig fiberstruktur AP Ny fibersträckning Fiberförening i landsbygd bygger accessnätet Fiberanslutningspunkt 19


Ladda ner ppt "Bredbandsbristområden"

Liknande presentationer


Google-annonser