Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012."— Presentationens avskrift:

1 Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012

2 Innehåll • Finansiella stöd och upphandlingar • Nya siter för fiberföreningar att få bra information från • Status i Västra Götaland just nu

3

4 Stödberättigade kostnader för fiberföreningar Nedanstående gäller från 1 januari 2012 för BÅDE Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet i Västra Götaland. D v s grävning, kanalisationsrör, utmärkningsband, brunnar ingår. Fiber, blåsning och svetsning etc ingår EJ.

5 Detta innebär i Västra Götalands län; 1.Samma stödberättigade kostnader i både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd. 2.Ansökan sker på landsbygdsprogrammets ansökningsblanketter 1.Blankett: Projektstöd – Ansökan om stöd. 3.ALLA ansökningar skickas till Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Skara. 4.Pengarna för alla tre åren finns i en pott för resp stöd. Först till kvarn med diarieförd ansökan gäller. Avstämning sker nationellt oktober 2012. 5.Detta ger enklare hantering och lika villkor för alla fiberföreningar.

6 Aktiva föreningar Kommunstatus 2012-05-04

7 Status på fiberförening och bredbandsläget 40 föreningar har i år fått OK på stöd. Totalt har vi mer än 100 fiberföreningar idag. 80 föreningar finns just nu dessutom i kön utanför stöd. Ca 63 av våra 77 bristområde av typ 1(kopparbaserade) är med bland dessa. Ca 25 av våra 62 bristområden av typ 2(radiolänkbaserade) är bland dessa. Detta innebär ca 40-45% av invånarna(7.100 hushåll) i bristområden och 62 % av alla områdena (16.400 hushåll) ingår en fiberföreningsplanering idag. Drygt 35 av våra kommuner håller minst på med bredbands- strategiarbete.

8 Hur organisera fiberföreningar? PROJEKTGRUPP ENTREPRENAD- GRUPP ADMINISTRATIONS- GRUPP STORMÖTE 1STORMÖTE 2 ENTREPRENAD- GRUPP ADMINISTRATIONS- GRUPP STÄMMA OMRÅDES- ANSVARIGA ?

9 FTTH-processen, skede 2 KANALISATION SKÅPKABEL & FIBER SVETSNING

10 Fiberföreningsinformation, Q&A www.bredbandivarldsklass.se Regeringens Bredbandsforum har byggt upp en webbplats som samlar bra information från hela landet för fiberföreningar.

11 Coompanion samt skatteverket Utmärkt nya fiberhandbok http://www.coompanion.se/kronoberg/ Skatteverket lanserat förtydliganden gällande http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2012/stall ningstaganden2012/13136742412111.5.71004e4c133e23bf6db80008 4092.html

12 Fler bra siter för fiberföreningar? Våra huvudsiter:  Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Skara  Ansökningsblanketter för både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd  Information för fiberföreningar  Hit skickas alla ansökningar från fiberföreningar i Västra Götaland www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx Bra grundmaterial gällande kulturminne, miljö etc http://gisvg.lst.se/website/gisvg/  Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/bredband

13 Page 13 Websajter att använda och få hjälp av  www.ledningskollen.se www.ledningskollen.se  Av de stora grävarna, operatörerna och PTS instiftad registerdatabas över nät i Sverige  Kommunala el och bredbandsnät bör också registeras.  Öppet för frågare, ägare, projektörer  Här SKALL alla fiberföreningsnät läggas in, helt också i kommunens GIS databas.  www.nätkollen.sewww.nätkollen.se  Svarar på frågan var närmaste fiberpunkt är  Inte alltid möjligt att ansluta på men ger en känsla för var fibernät finns.

14 Lantmäteriet, Nätverk Bredband i länet Charlotte Eckerman, Årjäng Anne-Solveig Torp, Strömstad Eva Nilsson, Vänersborg Per Hansson, Lidköping Ingrid Gustafsson, Lidköping Lisa Gassner, Ulricehamn Stefan Jansson, Göteborg Nils Paulsson, Kungsbacka http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=26605

15 Page 15 VGR´s bredbandstöd, sökbart av kommunerna i VG-län  Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnds bredbandstöd:  Inriktning på 5 års satsning  RUN beslut på 30 mkr för fem år klart  Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel  Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, t ex mobiloperatörer  Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster  Tankar kring hantering;  Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen  Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål angeläget  Endast fiberpunkter i länets definierade bristområden godkänns  Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram  Beslut och prioritering av VGR kontinuerligt  Ansökningsblanketter finns framme. Ansökan finns på VGR´s hemsida under minst 1 månad.  Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll.  Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning

16 Page 16 Bredbandsbrister i Västra Götaland 1. Kvarvarande vita och gråa kopparanslutna områden utan bredband alls. 77 områden i länet. Ca 11.500 invånare. 2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL beställas. 62 områden i länet. I ovanstående områden bor det totalt ca 35.000 invånare 3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste fiberanslutna telestation. Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 2010 enligt IT-infrastrukturstrategin. I område 1,2 och 3 ovan bor det drygt 110.000 invånare totalt. Ca 7,5 % av invånarna.

17 50 Mbit/s 10 Mbit/s 3 Mbit/s 1 Mbit/s Post & Telestyrelsens Bredbandskartläggning 2011, hastighet PTS statistik är markerad inom 250 m rutor, dvs bredbands- hastighet i en ruta anges där det bor någon. Alltså: i vita områden bor det ingen men där kan mycket väl finnas CDMA/HSPA.

18 Bristområden i M T G kommuner •Mariestad –Tångeberg, 63 LIC –Borrud, 60 LIC –Lugnås, 90. Radiolänk •Töreboda –Bredbolet, 58 LIC –Lagerfors, 79 LIC –Myrhult, 42 LIC –Beateberg, 70 LIC –Ekeskog, 70 LIC –Säckestad, 70 LIC. Radiolänk •Gullspång –- Bråta, ca 100 LIC, radiolänk –- Delebäck, 92 LIC, radiolänk –- Fagerlid, ca 100 LIC, koppar –- Smedsbolet, ca 20 LIC, koppar •Ovanstående är godkända nya fiberanslutningspunkter enligt Västra Götalands Bredbandstrategi.

19 Page 19 Finansieringsupplägg Befintlig fiberstruktur AP Fiberanslutningspunkt VGR bredbandsstöd (Kommun/VGR delar finansiering) Ny fibersträckning Fiberförening i landsbygd bygger accessnätet Ev. mobilmast Landsbygdsprogram Kanalisationsstöd


Ladda ner ppt "Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser