Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brysselnätverket 27 mars 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brysselnätverket 27 mars 2014"— Presentationens avskrift:

1 Brysselnätverket 27 mars 2014

2 Lägesrapport Bryssel Projektrådgivning Servicefunktioner Bevakning
Verksamhetsplan Fokuserad växtdagordning

3 Projektrådgivning Ökat mängd förfrågningar om kopplingar till EU-finansiering i Bryssel Energi, ungdomar, demokrati, IKT, äldrevård/patient

4 Hörby IKT Utveckla APP för e-tjänster
Utlysning Horisont2020: INSO – ICT-enabled open government Partnersök via ERRIN & andra aktörer i Bryssel

5 Hörby – IKT - lärdomar One page summary (OPS) – viktigt!
Partnersök: vilka roller har projektägare, kommun och Brysselkontor? Riktlinjer för hur projektägare ska agera inför partnersök

6 Kontakter & nätverk Fokus på ERRIN: Energikontoret med på WS i januari om energi & Horisont 2020 Samarbete med Central Denmark North Denmark EU-office IKT

7 Samarbete med Central Denmark
Workshop januari 2014: transnationell projektutveckling MORE-modellen Deltagare kommuner Skåne-Midtjylland Tema: klimatanpassning och turism

8 7 projektidén Klimatanpassning – information om klimatförändringar och hur man kan rusta sig inför dessa Klimatanpassning kopplat till blå struktur Klimatilpasning af eksisterende bebyggelse Risikokortlägning Fremtidens turistservice på destinationen Bäredygtighed som konkurreneceparameter Oplevelser 365

9 Processen framåt 7 projektidén klare på workshop januari
Rapport med sammanställning & koppling till EU-finansiering klar april 2014 Ny workshop juni – konkretisering av samarbete

10 Bevakning i Bryssel Fokus på nya sektorsprogram
Europeiska innovationspartner-skap (EIP) Infrastruktur TEN-T Nytt initiativ Mayors Adapt

11 Utlysningar & nya initiativ
Horisont2020: stöd till energiplaner: EE Deadline juni 2014. COSME: arbetsprogram klart LIFE: arbetsprogram klart AAL: Ambient Assisted Living: juni 2014 Åtgärdspaket för renare luft i EU: strängare nationella utsläppstak Nytt upphandlingsdirektiv: sociala & miljömässiga krav större roll i upphandlingar

12 EIP Active Ageing (EIP-AHA)
Innovationsunionen – Innovationspartnerskap: pilot öka levnadsår i EU med 2 år Region Skåne Reference Site: aktör med omfattande innovationsbaserad inställning till aktivt & hälsosamt åldrande Bygga en koalition med lokala aktörer 6 samarbete med parter i Europa Deltar även aktivt i de arbetsgrupper som är kopplat till partnerskapet inom områdena: Integrerad vård, Fallprevention, Åldersneutrala byggnader, Städer och Miljöer samt läkemedelsanvändning

13 EIP-AHA KFSK involverad via Daniel Smedberg: äldrevård/fallprevention
Många utlysningar på gång – partnersök Erfarenhetsutbyte: Newcastle.

14 TEN-T Trelleborg Möte med Kommissionen
INEA (European Commission Innovation and network Executive Agency) TEN-T nya riktlinjer: Core-hamn Scandinavian-Mediterranean Corridor Korridorsforum: identifiera investeringsbehoven inom korridoren

15 Mayors Adapt Nytt initiativ från Kommissionen: Connie Hedegaard
Samma princip som Borgmästareavtalet – men nu om klimatanpassningsplaner/strategier i Kommunerna Alla städer kan vara med – oberoende av storlek

16 Nyhetsbrev Bryssel

17 Verksamhetsplan 2014-2015 Bakgrund Strategiska prioriteringar
Fokus under Utvärdering

18 FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN

19 Fokuseret Vækstdagsorden
Hvad er Fokuseret Vækstdagsorden? Et initiativ taget i efteråret 2012 med det formål at skabe vækst og udvikling Ønske om at samle de relevante parter og få sat fælles retning på de mange initiativer på vækst- og erhvervsfremmeområdet. Udnytte kendskabet til Copenhagen og få skabt en konkurrencedygtig region.

20 Fokuseret Vækstdagsorden
Hvorfor Fokuseret Vækstdagsorden? Fælles udfordringer i forhold til at skabe job og vækst. I hård konkurrence med andre internationale regioner.


Ladda ner ppt "Brysselnätverket 27 mars 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser