Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brysselnätverket 27 mars 2014. Lägesrapport Bryssel •Projektrådgivning •Servicefunktioner •Bevakning •Verksamhetsplan 2014-2015 •Fokuserad växtdagordning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brysselnätverket 27 mars 2014. Lägesrapport Bryssel •Projektrådgivning •Servicefunktioner •Bevakning •Verksamhetsplan 2014-2015 •Fokuserad växtdagordning."— Presentationens avskrift:

1 Brysselnätverket 27 mars 2014

2 Lägesrapport Bryssel •Projektrådgivning •Servicefunktioner •Bevakning •Verksamhetsplan 2014-2015 •Fokuserad växtdagordning

3 Projektrådgivning •Ökat mängd förfrågningar om kopplingar till EU- finansiering i Bryssel •Energi, ungdomar, demokrati, IKT, äldrevård/patient

4 Hörby IKT •Utveckla APP för e- tjänster •Utlysning Horisont2020: INSO- 1-2014 – ICT- enabled open government • Partnersök via ERRIN & andra aktörer i Bryssel

5 Hörby – IKT - lärdomar •One page summary (OPS) – viktigt! •Partnersök: vilka roller har projektägare, kommun och Brysselkontor? •Riktlinjer för hur projektägare ska agera inför partnersök

6 Kontakter & nätverk •Fokus på ERRIN: Energikontoret med på WS i januari om energi & Horisont 2020 •Samarbete med Central Denmark •North Denmark EU-office IKT

7 Samarbete med Central Denmark •Workshop januari 2014: transnationell projektutveckling •MORE-modellen •Deltagare kommuner Skåne- Midtjylland •Tema: klimatanpassning och turism

8 7 projektidén •Klimatanpassning – information om klimatförändringar och hur man kan rusta sig inför dessa •Klimatanpassning kopplat till blå struktur •Klimatilpasning af eksisterende bebyggelse •Risikokortlägning •Fremtidens turistservice på destinationen •Bäredygtighed som konkurreneceparameter •Oplevelser 365

9 Processen framåt •7 projektidén klare på workshop januari •Rapport med sammanställning & koppling till EU- finansiering klar april 2014 •Ny workshop juni – konkretisering av samarbete

10 Bevakning i Bryssel •Fokus på nya sektorsprogram •Europeiska innovationspartner- skap (EIP) •Infrastruktur TEN-T •Nytt initiativ Mayors Adapt

11 Utlysningar & nya initiativ •Horisont2020: stöd till energiplaner: EE-07- 2014. Deadline juni 2014. •COSME: arbetsprogram klart •LIFE: arbetsprogram klart •AAL: Ambient Assisted Living: juni 2014 •Åtgärdspaket för renare luft i EU: strängare nationella utsläppstak •Nytt upphandlingsdirektiv: sociala & miljömässiga krav större roll i upphandlingar

12 EIP Active Ageing (EIP- AHA) •Innovationsunionen – Innovationspartnerskap: pilot öka levnadsår i EU med 2 år •Region Skåne Reference Site: aktör med omfattande innovationsbaserad inställning till aktivt & hälsosamt åldrande •Bygga en koalition med lokala aktörer 6 samarbete med parter i Europa •Deltar även aktivt i de arbetsgrupper som är kopplat till partnerskapet inom områdena: Integrerad vård, Fallprevention, Åldersneutrala byggnader, Städer och Miljöer samt läkemedelsanvändning

13 EIP-AHA •KFSK involverad via Daniel Smedberg: äldrevård/fallprevention •Många utlysningar på gång – partnersök •Erfarenhetsutbyte: Newcastle.

14 TEN-T Trelleborg •Möte med Kommissionen •INEA (European Commission Innovation and network Executive Agency) •TEN-T nya riktlinjer: Core-hamn •Scandinavian- Mediterranean Corridor •Korridorsforum: identifiera investeringsbehoven inom korridoren

15 Mayors Adapt •Nytt initiativ från Kommissionen: Connie Hedegaard •Samma princip som Borgmästareavtalet – men nu om klimatanpassningsplaner/ strategier i Kommunerna •Alla städer kan vara med – oberoende av storlek •http://mayors-adapt.eu/

16 Nyhetsbrev Bryssel

17 Verksamhetsplan 2014- 2015 •Bakgrund •Strategiska prioriteringar •Fokus under 2014-2015 •Utvärdering

18 FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN

19 19 Fokuseret Vækstdagsorden Hvad er Fokuseret Vækstdagsorden? • Et initiativ taget i efteråret 2012 med det formål at skabe vækst og udvikling • Ønske om at samle de relevante parter og få sat fælles retning på de mange initiativer på vækst- og erhvervsfremmeområdet. • Udnytte kendskabet til Copenhagen og få skabt en konkurrencedygtig region.

20 20 Fokuseret Vækstdagsorden Hvorfor Fokuseret Vækstdagsorden?  Fælles udfordringer i forhold til at skabe job og vækst.  I hård konkurrence med andre internationale regioner.


Ladda ner ppt "Brysselnätverket 27 mars 2014. Lägesrapport Bryssel •Projektrådgivning •Servicefunktioner •Bevakning •Verksamhetsplan 2014-2015 •Fokuserad växtdagordning."

Liknande presentationer


Google-annonser