Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling i utbildningen - så gör vi på Chalmers

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling i utbildningen - så gör vi på Chalmers"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling i utbildningen - så gör vi på Chalmers
Marie Arehag koordinator för ESD-projektet (Education for Sustainable Development)

2 Historia Beslut om obligatorium (miljö) 1985
Möjlighet att läsa miljöinriktning i flera program Organisatorisk plattform från 1989 CEI-satsning 100 mio 7 professurer Alliance for Global Sustainability, AGS, medlemskap från 2001 UNESCO-professur i ESD 2006, reformeringsprojekt Centrum för teknikvetenskapligt lärande för hållbar utveckling 2008-

3 NU-läget ”Chalmers – för en hållbar framtid”
Alla nya studenter (ettor och Master-studenter) får en timmes välkomstföreläsning om hållbar utveckling Fem veckors Miljö- och hållbar utveckling obligatorium i alla kandidatprogram Fem Masterprogram med inriktning mot HU Möjligt kombinera kurser till ett biämne 30 hp i övriga MP Åtskilliga valbara kurser och projekt-/ exjobbsarbeten inom HU Forskarskolor

4 ESD-projektet Kopplat till UNESCO-professur i Lärande för hållbar utveckling (John Holmberg) Nio mål för utvecklingsprojektet Budget: 500 kkr + delar av 1500 kkr, som är ordinarie GRU-budget för Chalmers MHU

5 Mål att ta fram en organisation som hanterar lärande för hållbar utveckling som:
1. Garanterar och fortlöpande förbättrar kvalitén i Chalmers kursutbud av grundkurser i HU. 2. Garanterar och fortlöpande förbättrar kvalitén i inslagen av HU i Chalmers övriga kursutbud. 3. Ger effektivt beställarstöd vid beställning av sådana kurser.

6 Mål att ta fram en organisation som hanterar lärande för hållbar utveckling som:
4. Ger effektivt studentstöd vid val av kurser. 7. Ger en bra mötesplats för studenter samt lärare med intresse inom området. 8. Stödjer fortbildningen av icke-undervisande personal inom HU. 9. Stödjer utvecklingen av ett Campus som återspeglar Chalmers initiativ för HU.

7 Mål att ta fram en organisation som hanterar lärande för hållbar utveckling som:
5. Ger effektiv intern och extern information om lärande för HU. 6. Ger effektivt samarbete med interna och externa (främst GU) intressenter inom lärande för HU.

8 ESD -arbetet En ansvarig person för varje mål
Delprojekt, som driver utvecklingsarbetet, t ex Inventering av obligatoriska kurser Resursgrupp för integration av MHU i andra kurser och i program Samling av goda exempel Kvalitetsseminarier med programansvariga och kursansvariga Hållbart Campus-projekt med fastighetsägarna

9 Viktiga faktorer: Organisatorisk plattform: GMV, gemensam m GU
Ledningens ihärdiga stöd Legitimitet i organisationen – nyckelaktörer Ta vara på annat förändringstryck Konstant kvalitetshöjningssträvan Inbjudan att bidra och erkännanden till dem som gör det: Dela angelägenheten på olika nivåer inom Chalmers: programansvariga, studenter, MHU-lärare, andra lärare, studievägledare,...

10 GMV- avgörande betydelse
Bär historien över upp- och nedgångar Neutral plattform för samarbeten mellan institutioner, Chalmers - GU, omvärlden Kan samla kritisk massa/ kompletterande perspektiv för samarbete, utan egenintresse Återkommer med uppföljningar, inventeringar (undervisning och forskning)

11 Legitimitet Ledningens aktiva stöd
Internationella erkännanden, t ex konferenser (tillsammans med GU) Nyckelaktörer spridda i organisationen (forskare/lärare) , stärkt genom CEI. Yttre tryck (Al Gore..)

12 Ta vara på Andra förändringstryck, t ex: Bolognaprocessen
HSV-utvärdering 2006 (programbeskrivningar) CDIO, nytt ingenjörsutbildningskoncept som vinner gehör rekryteringssvacka

13 Centrum för teknikvetenskapligt lärande för HU, bland annat
Fortbildning av Chalmerslärare: tvåveckorsmodul som räknas i tioveckors behörighetsgivande pedagogisk utbildning Lärarlyftet, två kurser i höst: Teknikens vägar mot en hållbar värld med inriktning mot * kemi- och bioteknik 30hp * mötet mellan arkitektur och teknik 30hp

14

15 Int. ESD-konferenser i GBG
Knowledge and learning for a sustainable society Göteborg, Sweden, June, 2001 (EU summit) Learning to Change our World International consultation on education for sustainable development Göteborg, Sweden, 4-7 May 2004 (after WSSD in Jo-burg) Learning for sustainable development Göteborg, Sweden, 2008 Engineering Education for Sustainable Development (EESD) Göteborg, Sweden, 2010

16 ESD-workshops i Göteborg
Drivers and Barriers for Implementing Learning for Sustainable Development in Higher Education 7-9 December Organised by: Centre for environment and sustainability in Göteborg Drivers and Barriers for Learning for Sustainable Development in Pre-School, School and Teacher Education March Organised by: Göteborg University and City of Göteborg: The role of early childhood education in a sustainable society 2-4 May Organised by: Göteborg University and City of Göteborg: Right to Knowledge October Organised by: Göteborg University, Adult education organisations and Museum of world culture.


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling i utbildningen - så gör vi på Chalmers"

Liknande presentationer


Google-annonser