Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNECE-strategin UNECE – United Nations Economic Commission for Europé UNECE-strategin för utbildning för hållbar utveckling www.unece.org - Environmental.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNECE-strategin UNECE – United Nations Economic Commission for Europé UNECE-strategin för utbildning för hållbar utveckling www.unece.org - Environmental."— Presentationens avskrift:

1 UNECE-strategin UNECE – United Nations Economic Commission for Europé UNECE-strategin för utbildning för hållbar utveckling - Environmental Policy – Education for Sustainable Development

2 UNECE-strategin Antagen av utbildningsministrar och miljöministrar från 55 länder 2005 Årlig kortfattad rapportering från implementeringen Större uppföljningar kombinerade med DESD-uppföljningarna

3 UNECE-strategin Syfte och mål
att uppmuntra UNECE:s medlemsstater att utveckla och integrera UHUT i sina formella utbildningssystem, i alla relevanta ämnen, och i icke-formell och informell utbildning. Detta kommer att förse människor med kunskaper om hållbar utveckling och med färdigheter inom området, vilket ger dem större kompetens och självförtroende och ökar deras möjligheter att agera för ett hälsosamt och produktivt liv i samklang med naturen och med hänsyn till samhälleliga värdemönster, rättvis behandling av människor oavsett kön samt kulturell mångfald.

4 UNECE-strategin Expertgrupp för indikatorer (för implementeringen)
Expertgrupp för kompetenser i UHUT

5 UNECE-strategin Centrala teman för hållbar utveckling: fattigdomsminskning, medborgarskap fred, etik, hälsa demokrati, förvaltning, säkerhet mänskliga rättigheter, miljöskydd, hushållning med naturresurser kulturell mångfald, likställdhet mellan könen lokalt och globalt ansvarstagande, m.m

6 Anna Lundh, Utbildningsdepartementet anna.lundh@education.ministry.se
Internationella processer för utbildning för hållbar utveckling: UNESCO och UNECE Anna Lundh, Utbildningsdepartementet

7 UNECE-strategin ”De studerande på alla nivåer bör uppmuntras att använda kritiskt och kreativt tänkande, systemtänkande samt eftertanke i både lokala och globala sammanhang; detta är förutsättningar för att agera för hållbar utveckling.”

8 UNECE-strategin Lärandet och pedagogiken: Använda ett brett spektrum av delaktighetsbaserade, processinriktade, problemlösnings-orienterade undervisningsmetoder. … scenarier, rollspel, fallstudier analys av god praxis praktisk arbetsplatserfarenhet, m.m

9 Ansvarigt FN-organ för FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (DESD)
UNESCO

10 UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development Bonn, 31 mars – 2 april 2009
Sätta utbildning för hållbar utveckling (UHUT) på agendan UHUT + utbildning med kvalitet (EFA) Utbyta goda exempel, erfarenheter och åsikter om UHUT Identifiera prioriteringar för fortsatta DESD Bonndeklarationen

11 Bonnkonferensen ESD 50 ministrar ”high level segment”: Lars Leijonborg
Ungdomsmöte: Pernilla Ottosson 700 personer från 150 länder Drygt 20 svenskar Posters, workshops, möten, mingel

12 Bonnkonferensen

13 Bonnkonferensen ESD Högre utbildning specifikt Workshop
Lärarutbildningen Deklarationen: skrivningar Innehåll, pedagogik, uppföljning & forskning

14 Bonnkonferensen ESD Bonndeklarationen Processen Innehållet
Hur ska den användas? Call for action

15 Bonndeklarationen “n) Develop knowledge through ESD networking.
Identify and support schools, universities and other higher education and research institutions, education centres and education networks that could serve as centres of expertise and innovation that develop and share knowledge, and create resources for ESD…”

16 Bonndeklarationen “o) Encourage and enhance scientific excellence, research and new knowledge development for ESD through the involvement of higher education institutions and research networks in ESD. Mobilise the core functions of universities: teaching, research and community engagement to strengthen global and local knowledge of ESD, and utilise the UNESCO ESD Chairs and UNESCO programme networks in this process…”

17 Bonnkonferensen ESD Webbplats med mycket information, referenser etc:


Ladda ner ppt "UNECE-strategin UNECE – United Nations Economic Commission for Europé UNECE-strategin för utbildning för hållbar utveckling www.unece.org - Environmental."

Liknande presentationer


Google-annonser