Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera lärande, tänkande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv: metodiska överväganden och att konstituera sitt forskningsobjekt Roger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera lärande, tänkande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv: metodiska överväganden och att konstituera sitt forskningsobjekt Roger."— Presentationens avskrift:

1 Att studera lärande, tänkande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv: metodiska överväganden och att konstituera sitt forskningsobjekt Roger Säljö LinCS – The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society

2 Viktiga utgångspunkter •Facts are theory laden •Det finns inget neutralt observationsspråk •Analysobjekt (object of inquiry/unit of analysis) och beskrivningsnivå som forskarens (och traditionens) val och konstruktion •Den mest centrala komponenten i forskningsprocessen i empirisk forskning •Att åstadkomma korrespondens mellan teori, unit of analysis och genomförd analys

3 Forskningstraditioner vid studiet av lärande •Empiricism •Rationalism (nativism)

4 … an alternative to …. •Empiricist traditions •Rationalist traditions –(nativism) •Associationism –Reflexology –’behaviourism’ •Cognitivism –Information processing –Piagetian constructivism

5 •Empiricism •Rationalism Socio-cultural perspectives Wittgensteinian perspectives on language/communication Pragmatism/Dialogism Ecological psychology Fenomenologiska perspektiv

6 Val av forskningsobjekt •Forskningsobjektet (the object of inquiry/level of description) är alltid forskarens (och teorins) konstruktion •Det sociokulturella som ett perspektiv snarare än en strikt teori •Metoden följer inte direkt av perspektivet, men ….

7 •Semiotisk mediering •Språk (och kommunikation) som aktivitet, som handlling och arbete •Språkanvändning och tänkande som en enhet, två sidor av samma mynt When I think in language, there aren’t ’meanings’ going through my mind in addition to the verbal expressions; the language is itself the vehicle of thought (Wittgenstein, 1953, § 329) •L. as sign-vehicle, naming-named (Dewey) •Språk som konstitutivt för mänskliga handlingar •Sociogenes

8 Syn på •Tänkande/språk •Språk/kommunikation/interaktion •Individ/kollektiv •Sociala handlingars som situerade i sociala praktiker (social handling) •Materiella artefakter/materiell kultur

9 Utgångspunkt för analysobjekt •Språk som representation (bildteori) •Föreställningar, kognitiva processer •”Things ontology” •Språk som praxis (dvs kommunikation) •Interaktion som baseline •Språk som konstitutivt

10 ’Turns’ in the social sciences •The linguistic turn –When I think in language, there aren’t ’meanings’ going through my mind in addition to the verbal expressions: the language is itself the vehicle of thought. Wittgenstein, 1953, § 329. •The discursive turn •The dialogical turn

11 Val av forskningsobjekt •Forskningsobjektet (the object of inquiry/level of description/unit of analysis) är alltid forskarens (och teorins) konstruktion •Det sociokulturella som ett perspektiv snarare än en strikt teori •Metoden följer inte direkt av perspektivet, men ….

12 Forskningsobjekt i en sociokulturell tradition •Tool mediated action •Semiotisk mediering •Kommunikation som ’primär’ •’Objektifiering’/’externalisering’ av mänskliga erfarenheter i materiella objekt •Kunskapers sociogenes

13

14 Lärande •… blir i denna tradition en fråga om hur man approprierar medierande redskap och lär sig använda dem i olika praktiker •Lärande som ”emergent”

15 Materialitet

16

17 Research approach/method •Object of inquiry –When studying humans, you always study development/transformations •Level of description

18 •Activities (Activity systems) •Social Action •Operations

19 Konsekvenser av perspektivet •Situerad handling •Definition av en social praktik •Större krav på deskription •Deltagarperspektiv

20 Den sociokulturella traditionen •Beskrivningsnivå/analysobjekt Social praktik: a) individer (med agency) b) redskap (fysiska och diskursiva) c) ”kontextualiseringar” (situatedness)


Ladda ner ppt "Att studera lärande, tänkande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv: metodiska överväganden och att konstituera sitt forskningsobjekt Roger."

Liknande presentationer


Google-annonser