Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LinCS – The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society Att studera lärande, tänkande och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LinCS – The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society Att studera lärande, tänkande och."— Presentationens avskrift:

1 LinCS – The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society Att studera lärande, tänkande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv: metodiska överväganden och att konstituera sitt forskningsobjekt Roger Säljö

2 Viktiga utgångspunkter
Facts are theory laden Det finns inget neutralt observationsspråk Analysobjekt (object of inquiry/unit of analysis) och beskrivningsnivå som forskarens (och traditionens) val och konstruktion Den mest centrala komponenten i forskningsprocessen i empirisk forskning Att åstadkomma korrespondens mellan teori, unit of analysis och genomförd analys

3 Forskningstraditioner vid studiet av lärande
Empiricism Rationalism (nativism)

4 … an alternative to …. Empiricist traditions Rationalist traditions
(nativism) Associationism Reflexology ’behaviourism’ Cognitivism Information processing Piagetian constructivism

5 Socio-cultural perspectives
Empiricism Rationalism Socio-cultural perspectives Wittgensteinian perspectives on language/communication Pragmatism/Dialogism Ecological psychology Fenomenologiska perspektiv

6 Val av forskningsobjekt
Forskningsobjektet (the object of inquiry/level of description) är alltid forskarens (och teorins) konstruktion Det sociokulturella som ett perspektiv snarare än en strikt teori Metoden följer inte direkt av perspektivet, men ….

7 Språk (och kommunikation) som aktivitet, som handlling och arbete
Semiotisk mediering Språk (och kommunikation) som aktivitet, som handlling och arbete Språkanvändning och tänkande som en enhet, två sidor av samma mynt When I think in language, there aren’t ’meanings’ going through my mind in addition to the verbal expressions; the language is itself the vehicle of thought (Wittgenstein, 1953, § 329) L. as sign-vehicle, naming-named (Dewey) Språk som konstitutivt för mänskliga handlingar Sociogenes

8 Syn på Tänkande/språk Språk/kommunikation/interaktion
Individ/kollektiv Sociala handlingars som situerade i sociala praktiker (social handling) Materiella artefakter/materiell kultur

9 Utgångspunkt för analysobjekt
Språk som representation (bildteori) Föreställningar, kognitiva processer ”Things ontology” Språk som praxis (dvs kommunikation) Interaktion som baseline Språk som konstitutivt

10 ’Turns’ in the social sciences
The linguistic turn When I think in language, there aren’t ’meanings’ going through my mind in addition to the verbal expressions: the language is itself the vehicle of thought. Wittgenstein, 1953, § 329. The discursive turn The dialogical turn

11 Val av forskningsobjekt
Forskningsobjektet (the object of inquiry/level of description/unit of analysis) är alltid forskarens (och teorins) konstruktion Det sociokulturella som ett perspektiv snarare än en strikt teori Metoden följer inte direkt av perspektivet, men ….

12 Forskningsobjekt i en sociokulturell tradition
Tool mediated action Semiotisk mediering Kommunikation som ’primär’ ’Objektifiering’/’externalisering’ av mänskliga erfarenheter i materiella objekt Kunskapers sociogenes

13

14 Lärande … blir i denna tradition en fråga om hur man approprierar medierande redskap och lär sig använda dem i olika praktiker Lärande som ”emergent”

15 Materialitet

16

17 Research approach/method
Object of inquiry When studying humans, you always study development/transformations Level of description

18 Activities (Activity systems)
Social Action Operations

19 Konsekvenser av perspektivet
Situerad handling Definition av en social praktik Större krav på deskription Deltagarperspektiv

20 Den sociokulturella traditionen
Beskrivningsnivå/analysobjekt Social praktik: a) individer (med agency) b) redskap (fysiska och diskursiva) c) ”kontextualiseringar” (situatedness)


Ladda ner ppt "LinCS – The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society Att studera lärande, tänkande och."

Liknande presentationer


Google-annonser